Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Ruszyła XII edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
  Serdecznie zapraszamy gimnazjalistów z całej Polski do udziału w XII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona jest tematyce ubezpieczeń, a jej temat to: „Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli wszystko o ubezpieczeniach i idei wzajemności w finansach”

  Ruszyła XII edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

  czytaj więcej
 • Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych
  Innowacyjny program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej. Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu wdrożenia programu w Waszej Szkole.

  Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych

  czytaj więcej
 • KONKURS DLA CZŁONKÓW SKEF I SKOK
  Zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej oraz Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych do wzięcia udziału w konkursie pt: „Franciszek Stefczyk dawniej i dziś”.

  KONKURS DLA CZŁONKÓW SKEF I SKOK

  czytaj więcej
 • Teraz mogę założyć rodzinę i mieć dzieci.
  Jestem młoda, mam zaledwie 27 lat. I jeszcze do niedawna perspektywę spłacania długów do końca życia. Gdzie tu myśleć o założeniu rodziny bo zwyczajnie nie jestem w stanie niczego im zapewnić. To bolało najbardziej. Gdy wyszłam z sądu, po uzyskaniu orzeczenia o upadłości, znów się rozpłakałam.

  Teraz mogę założyć rodzinę i mieć dzieci.

  czytaj więcej
 • Baner SKEF
  Cele SKEF: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, ochrona konsumentów, pomoc konsumentom, edukacja finansowa, prowadzenie działalności charytatywnej.

  Prezentujemy film o działalności SKEF

  czytaj więcej
 • Darmowy program do rozliczania PIT
  Środki uzyskane z wpłat 1% podatku Stowarzyszenie przeznacza na wsparcie szkoleń, projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej oraz fundusz stypendialny. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę 1% podatku dochodowego na rzecz SKEF.

  Darmowy program do rozliczania PIT

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Upadłość konsumencka szansą na nowe życie bez długów

W 2015 roku ponad 2100 osób ogłosiło upadłość konsumencką. Natomiast tylko w styczniu i lutym 2016 roku ogłoszono już 501 upadłości. Przewiduje się, że w tym roku zostanie ogłoszonych ponad 4000 upadłości, czyli dwa razy więcej niż w roku ubiegłym.

Od stycznia 2016 zmiany w prawie upadłościowym

Upadłość konsumencka od 1 stycznia 2016 roku uległa pewnej zmianie na mocy nowego prawa upadłościowego z dnia 15 maja 2015 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Zmiany są niewielkie ale warto o nich wspomnieć.  Zmieniła się definicja niewypłacalności. Zgodnie z treścią art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Dłużnik był niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Obecnie na mocy ust. 2 ustawy niewypłacalny dłużnik to taki, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Były przedsiębiorca konsumentem

Zmieniły się regulacje dotyczące upadłości byłego przedsiębiorcy. Obecnie były przedsiębiorca, który zakończył działalność i dokonał wykreślenia z właściwego rejestru już następnego dnia może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w oparciu o przepisy dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wniosek może złożyć także wierzyciel dłużnika

Trzecia istotna zmiana to możliwość ogłoszenia upadłości na wniosek wierzyciela. Obecnie wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić poza samym zadłużonym, także każdy z jego wierzycieli osobistych.

Jednolity wzór formularza

Należy też dodać, że od stycznia 2016 roku we wszystkich sądach gospodarczych obowiązuje jednolity formularz dotyczący wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zgodnie z treścią art. 491 (2) ust. 6 prawa upadłościowego Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określił wzory formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dla kogo upadłość?

Beneficjentami nowych przepisów są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zadłużony musi wykazać przed sądem, że jego zadłużenie nie wynika z umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Oferujemy bezpłatne porady dla zadłużonych. Wszystkim osobom, które chciałyby złożyć stosowny wniosek do sądu upadłościowego a nie wiedzą jak to zrobić Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego służą pomocą. Nasi specjaliści udzielają bezpłatnych porad w zakresie obowiązywania ustawy. Dane adresowe i godziny przyjęć w Pogotowie dla zadłużonych.

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki

Działalność SAK wstrzymana

 

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich – Dz.U. 2016 poz. 1823 – podjęto działania zmierzające do wypełnienia obowiązku rejestracyjnego w UOKiK.

W związku z powyższym do momentu uzyskania wpisu działalność Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego zostaje wstrzymana.

 

 

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki (SAK)

Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki działa przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni we współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową. Arbitraż to szybka i tania forma rozstrzygania sporów pomiędzy usługodawcą, a konsumentem. SAK ma na celu rozstrzyganie sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej.

Postępowanie przed arbitrem wszczyna się na wniosek złożony przez klienta. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej SKEF www.skef.pl. Można go także uzyskać drogą korespondencyjną bądź podczas wizyty w biurze SAK.

Postępowaniem przed SAK są objęte spory powstałe po dniu 01.10.2002 roku, wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż osiem tysięcy złotych, a sprawa nie była lub nie jest rozstrzygana przez sąd powszechny.
Podpisany wniosek wnosi się w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w Biurze Arbitra lub przesyła pocztą na adres:


Spółdzielczy Arbitraż Konsumencki
ul. Legionów 126
81-472 Gdynia

Wraz z wniesieniem wniosku należy uiścić wpis w wysokości 50 zł; w przypadku kiedy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł, wpis wynosi 20 zł.

Podpisany wniosek wnosi się w dwóch egzemplarzach bezpośrednio w Biurze Arbitra lub przesyła pocztą na adres:

Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego
BZ WBK SA O/Gdynia
61 1090 1102 0000 0001 1105 9931

Do czasu uiszczenia wpisu wniosek nie podlega rozpoznaniu. Wniosek nieopłacony w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia podlega zwrotowi.

Załączniki do pobrania:

Regulamin SAK

Wniosek o wszczęcie postepowania

Odpowiedź na wniosek