Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Nowy konkurs dla członków SKEF I SKOK
  Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym konkursie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej pt: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Konkurs trwa do marca 2018 r. Partnerami konkursu są Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Saltus Ubezpieczenia. Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem gazety Czas Stefczyka.

  "Przezorny zawsze ubezpieczony" - nowy konkurs dla członków SKEF i SKOK

  czytaj więcej
 • Vademecum kredytobiorcy
  Chcesz kupić mieszkanie, samochód, sprzęt AGD na kredyt - przeczytaj koniecznie!

  Vademecum kredytobiorcy

  czytaj więcej
 • Baner SKEF
  W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności SKEF. Nasze cele od lat niezmienne: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, realizacja projektów edukacyjnych w szkołach, pomoc osobom zmagającym się z problemem nadmiernego zadłużenia, prowadzenie działalności charytatywnej.

  20 lat minęło jak jeden dzień! Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
 • Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych
  Innowacyjny program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej. Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu wdrożenia programu w Waszej Szkole.

  Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych

  czytaj więcej
 • 17 listopada III Gdański Dzień bez Długu
  Tego dnia Stowarzyszenie udzielało porad prawno-finansowych osobom nadmiernie zadłużonym. Podczas dyżuru można było dowiedzieć się o możliwości wyjścia z pętli zadłużenia, zawarcia ugody z wierzycielem oraz ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Inicjatywa cieszyła się dużym zainte-resowaniem Gdańszczan.

  17 listopada III Gdański Dzień bez Długu

  czytaj więcej
 • Dlaczego większość monet ma prążkowane krawędzie?
  Dawniej monety wytwarzano używając cennych kruszców m.in. złota lub srebra. Po wprowadzeniu monet do obiegu zdarzało się, że niektórzy obrzynali z krawędzi warstwę metalu, którą następnie topili i przerabiali na nowe monety. W celu wykrycia i uniknięcia tego typu fałszerstw zaczęto więc stosować rowki na krawędziach monet.

  Dlaczego większość monet ma prążkowane krawędzie?

  czytaj więcej
 • Wróciliście mi wiarę w ludzi, uwolniłam się z koszmaru długów
  Moja tragiczna historia zaczęła się w 2006 roku. Wtedy sprzedałam mieszkanie i kupiłam wymarzony dom. Na jego remont zaciągnęłam kredyt 150 tys. zł denominowany we frankach. Gdy moja firma upadła, zmuszona byłam sprzedać dom za 430 tys. zł, jednak po rozliczeniu się z bankiem okazało się, że nic z tej kwoty nie zostało. I tak zostałam bez mieszkania a z długami. Rozpacz.

  Wróciliście mi wiarę w ludzi, uwolniłam się z koszmaru długów

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Bankom ubyło klientów i placówek

29.11.2017

Na koniec III kwartału 2017 roku banki uniwersalne obsługiwały 45,9 mln klientów. To spadek o 213 tys. w porównaniu do danych prezentowanych na koniec czerwca – wynika z danych serwisu PRNews.pl. Ubyło też placówek – w ujęciu kwartalnym 111, a licząc rok do roku – 514.

Serwis PRNews.pl co kwartał zbiera unikalne dane z banków obejmujące kilkanaście obszarów tematycznych. Wśród nich znajdują się między innymi dane na temat liczby klientów w bankach, placówek czy zatrudnienia w bankowości. Jak wynika z danych po III kwartale 2017 roku, na koniec września ankietowane banki o profilu uniwersalnym obsługiwały 45,9 mln klientów, z czego 43,1 mln było klientami detalicznymi. W porównaniu do danych prezentowanych kwartał wcześniej jest to spadek o 213 tys. klientów.

Z czego wynika ten spadek? To efekt ubiegłorocznej nowelizacji Prawa bankowego. Zgodnie z nowymi przepisami, umowa prowadzenia rachunku bankowego ulega rozwiązaniu w chwili śmierci klienta lub po dziesięciu latach od wydania przez niego ostatniej dyspozycji na koncie. Banki zaczęły więc czyścić swoje bazy. Jest to dobrze widoczne m.in. w mBanku, który kwartał do kwartału zmniejszył bazę klientów o blisko 300 tys.

Banki będą musiały zrobić porządek z kontami

Nie jest on jednak wyjątkiem i najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości podobne ruchy będziemy obserwować w kolejnych bankach. Instytucje finansowe będą z jednej strony robić porządek z rachunkami osób zmarłych, z drugiej wypowiadać umowy tym klientom, którzy przed laty założyli konto (na przykład w promocji), a później przestali go używać.

Liczba klientów detalicznych w poszczególnych bankach na koniec III kw. 2017 r.

Dla banków klientem są nie tylko osoby fizyczne. To także korporacje, firmy, stowarzyszenia, szkoły, gminy czy miasta. Z tego względu liczby na powyższym wykresie są tak wysokie. Należy też pamiętać, że jedna osoba czy firma może być klientem wszystkich banków.

Mobilni klienci nie chodzą do placówek

Z kwartału na kwartał ubywa też placówek bankowych. Jest to efekt zmieniających się preferencji klientów. Wchodzące na rynek pokolenie nie wyobraża już sobie obsługi w konta w bankowym okienku. Młodzi wybierają bankowość internetową lub mobilną. Z danych serwisu PRNews.pl wynika, że z bankowości internetowej korzysta aktywnie już ponad 15 mln osób, a z mobilnej ponad 9 mln.

Mobilni klienci nie realizują już transakcji gotówkowych w oddziałach. W efekcie spadają dochody i rosną koszty utrzymania placówek. Banki decydują się na łączenie oddziałów, zmianę ich lokalizacji lub formatu. Pojawia się coraz więcej placówek bezgotówkowych, które spełniają przede wszystkim rolę doradczą i sprzedażową.

Mniej placówek to mniej pracy

W trzecim kwartale 2017 r. ankietowane banki zamknęły 111 oddziałów własnych. Najwięcej punktów ubyło w Alior Banku (34) i Raiffeisenie (24). W ujęciu rok do roku liczba placówek stopniała o 514 oddziałów. Spadki te wpływają z kolei na poziom zatrudnienia w bankowości. Na koniec III kwartału 2017 roku 19 ankietowanych o profilu komercyjnym zatrudniało pracowników łącznie na 113 tys. etatów. W ujęciu kwartalnym spadek zatrudnienia wyniósł 821 etaty, a patrząc rok do roku – o 4,1 tys. etatów. Zatrudnienie w bankowości i liczba placówek spadły więc do poziomu z 2007 roku, czyli sprzed tzw. hipotecznego boomu. Źródło: Bankier.pl