Światowy Dzień Oszczędzania został ustanowiony podczas pierwszej Międzynarodowej Konferencji Kas Oszczędnościowych zorganizowanej w Mediolanie w 1924 roku. W środę 31 października obchodzimy go po raz 94.

W komunikacie wydanym przez Związek Banków Polskich podano o wynikach najnowszego raportu “InfoKREDYT: Oszczędzanie i Kredytowanie Polaków”, wskazującego na rosnącą skłonność Polaków do oszczędzania. Wciąż jednak daleko Polakom do europejskiej czołówki, bo stopa oszczędności w Polsce może w tym roku przekroczyć 2,5 proc., podczas gdy w Niemczech jest ona niemalże cztery razy wyższa – dodaje ZBP w komunikacie z raportu.

Komunikat przywołuje prognozy OECD, z których wynika, że stopa oszczędności w Polsce może w tym roku przekroczyć 2,5 proc.  W Niemczech ten wskaźnik wynosi 10 proc.

“U naszych zachodnich sąsiadów, Niemców, stopa oszczędności od wielu lat kształtuje się na poziomie około 10 proc. Więcej od nas oszczędzają również Czesi, którzy w ostatnim roku ze swoich wynagrodzeń odłożyli średnio 5,5 proc. Wzorem do naśladowania, są kraje skandynawskie, których obywatele kładą szczególnie istotny nacisk na gromadzenie dodatkowych środków. Np. w Szwecji w 2017 roku Stopa Oszczędności osiągnęła poziom blisko 16 proc.” – głosi komunikat.

Poziom oszczędności zwiększył się w Polsce o 70 proc. w ciągu 8 lat

“Do nadrobienia zaległości konieczne jest również powiększenie wartości oszczędności przypadającej na jednego obywatela. Jak wskazują dane OECD poziom naszych oszczędności per capita zwiększył się o ponad 70 proc. w ciągu ostatnich 8 lat. Niestety jest to wciąż wartość ponad czterokrotnie niższa niż w Wielkiej Brytanii i prawie sześciokrotnie w porównaniu do Holandii” – dodaje ZBP.

Polacy nie doceniają oszczędzania długoterminowego

− Warto wykorzystywać każdą okazję, aby przypominać naszym rodakom, jak ważnym elementem aktywności ekonomicznej jest oszczędzanie, a w szczególności oszczędzanie długoterminowe” – mówi cytowany w komunikacie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

“To od nas w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo socjalne w tym wysokość oszczędności na cele emerytalne, tak istotny w wieku senioralnym poziom oszczędności na cele zdrowotne czy też oszczędności ukierunkowane na potrzeby edukacyjne. Również rozwiązanie problemów mieszkaniowych związane jest z rozwijaniem skłonności do oszczędzania. Mając na uwadze powyższe wyzwania, środowisko bankowe od wielu lat prowadzi szeroką akcję edukacyjną w tym zakresie skierowaną do dzieci i młodzieży” – dodaje.

Polacy starają się nie zadłużać

Z raportu wynika również, że Polacy unikają zadłużania się ponad stan. “Według danych OECD Polskie gospodarstwa domowe posiadają niski poziom zadłużenia w stosunku do dochodu rozporządzalnego, wynosi on niewiele ponad 60 proc.

Dla porównania dług Greków, Szwedów, czy Holendrów przewyższa znacząco ich dochód. W przypadku holenderskich gospodarstw domowych jest to wartość nawet 2,5 razy większa. Mniej od nas zadłużają się z kolei Czesi i Litwini. Z drugiej strony może to również oznaczać, iż Polacy nie czują się na tyle bezpiecznie materialnie, albo nie posiadają wystarczającej wiedzy finansowej, aby móc sobie pozwolić na zaciąganie większych zobowiązań” – głosi komunikat. PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here