Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Franciszek Stefczyk dawniej i dziś – wielki konkurs z atrakcyjną nagrodą!

11.05.2017

Rozstrzygnięcie konkursu pt:  „Franciszek Stefczyk dawniej i dziś”

Drodzy Członkowie SKEF i SKOK, z przyjemnością informujemy, że 31 maja 2017 roku został wyłoniony zwycięzca konkursu pt: „Franciszek Stefczyk dawniej i dziś’.” Nagroda główna – wycieczka do Lwowa dla zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą została przyznana Panu Czesławowi Kaszubiakowi z Koszalina, który jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział Koszalin ul. Zwycięstwa 90). Zwycięzcy Serdecznie Gratulujemy !!!

Jednocześnie, składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przesłały swoje prace na konkurs. Niezmiernie nam miło, że konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału w kolejnych konkursach SKEF.

Dziś zamieszczamy ostatni VI odcinek opowiadania oraz kupon konkursowy nr 5 do pobrania (cz.1 i cz.2).

Przypominamy o trwającym konkursie dla członków SKOK i SKEF. Publikujemy ostatni odcinek opowiadania pt: „Franciszek Stefczyk dawniej i dziś”. Przypominamy że od stycznia 2017 r. przy każdym odcinku opowiadania dostępny był numerowany kupon konkursowy zawierający pytanie konkursowe. Dziś publikujemy ostatni kupon konkursowy, składający się z dwóch części, zawierających dwa pytania konkursowe. Po zebraniu wszystkich, pięciu kuponów konkursowych (ostatni kupon zawiera dwa pytania konkursowe) i udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe, należy je przesłać wraz z formularzem konkursowym do dnia 20 maja 2017 r. (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego) do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126 81-472 Gdynia z dopiskiem: konkurs „Franciszek Stefczyk dawniej i dziś”. Na zwycięzcę konkursu czeka atrakcyjna nagroda – wycieczka do Lwowa dla 2 osób. Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem gazety „Czas Stefczyka”, w której co miesiąc publikowane jest opowiadanie wraz z kuponami konkursowymi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !

Szczegóły konkursu zawiera regulamin konkursu dostępny na stronie www.skef.pl

plakat

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

Aby wziąć udział w Konkursie, należy spełnić łącznie następujące warunki:

 • Posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Udzielić odpowiedzi na pytania zamieszczone we wszystkich kuponach konkursowych opublikowanych na stronie skef.pl lub w gazecie „Czas Stefczyka” i przesłać Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w terminie wskazanym przez organizatora.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz konkursowy 

Kupon konkursowy nr 1

kupon1

 

Kupon konkursowy nr 1 (wersja w pdf)   

Kupon konkursowy nr 2

kupon2

Kupon konkursowy nr 2 (pdf)

 

Kupon konkursowy nr 3

Kupon konkursowy nr 3 (pdf)

 

Kupon konkursowy nr 4

 

Kupon konkursowy nr 4 (pdf)

Kupon konkursowy nr 5 cz.1

Kupon konkursowy nr 5 cz.1 (pdf)

Kupon konkursowy nr 5 cz.2

Kupon konkursowy nr 5 cz.2 (pdf)

 

Opowiadanie konkursowe w odcinkach

Opowiadanie konkursowe cz. 1. 
Opowiadanie konkursowe cz.2 
Opowiadanie konkursowe cz. 3
Opowiadanie konkursowe cz. 4
Opowiadanie konkursowe cz. 5

Opowiadanie konkursowe cz. 6

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!