Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłaszają się klienci z pytaniami dotyczącymi zmian w ulgach podatkowych obowiązującymi w roku podatkowym 2019.

Jest kilka nowych zmian w tym zakresie, natomiast niezmienny został, tak jak w latach ubiegłych, termin złożenia deklaracji podatkowej za rok 2019. Ostatnim dniem złożenia deklaracji jest 30.04.2020 r., za wyjątkiem PIT -28, który należy złożyć do 2 marca 2020 r.

„Twój e-PIT”

Tak jak w ubiegłym roku podatnicy mogą skorzystać z usługi przygotowanej przez Ministerstwo Finansów „Twój e-PIT” na stronie: https://www.podatki.gov.pl/. Od 15 lutego po zalogowaniu do usługi podatnicy mogą zobaczyć przygotowane dla nich zaznania podatkowe, które będą mogli zaakceptować i przesłać do rozliczenia albo odrzucić. W przygotowanym przez ministerstwo zeznaniu będzie już naniesiona część ulg, z których podatnicy korzystali w ubiegłym roku, ale będzie można również przygotowaną deklarację poprawić i wpisać ulgi, z jakich chce podatnik skorzystać.

W 2020 roku w rozliczeniach PIT za 2019 roku pojawiło się szereg zmian i ulg, z których mogą skorzystać podatnicy. Przede wszystkim zmieniła się skala podatkowa – obniżka do 17,75%, wysokość kosztów zryczałtowanych, kosztów pracy oraz kwota wolna od podatku.  Wprowadzono, również kilka nowych ulg.

Zerowy PIT – ulga dla osób do 26 roku życia

Od 1 sierpnia 2019 roku wynagrodzenie osób do 26 roku życia zostało zwolnione z opodatkowania. Zwolnienie to obejmuje przychody uzyskane z tytułu umowy o pracę, stosunku spółdzielczego pracy, stosunku służbowego oraz umowy zlecenia. Zwolnienie przysługuje niezależnie od liczby zawartych umów, jednak zwolnienie dotyczy wynagrodzenia nieprzekraczającego kwoty 85 528 zł w roku podatkowym. Natomiast, jeśli chodzi o zeznanie podatkowe za 2019 r., to w związku z tym, że ulga weszła dopiero w życie od sierpnia 2019 limit ten wynosi 35 636,67 zł.

Ulga termomodernizacyjna – ocieplenie domu

Od tego roku, jeśli podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego to może skorzystać z nowej ulgi na ocieplenie domu. Ulga ta przewiduje możliwość odliczenia od podatku wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z termomodernizacją budynku. Odliczenia można dokonać w trzech kolejnych latach, w pełnej wysokości za każdy rok oddzielnie, do momentu osiągnięcia kwoty maksymalnej tj. 53 000 zł. Z tej ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby rozliczające się PIT -37, PIT-36, PIT-36L i PIT-28, jednak przede wszytkom będzie ona dotyczyła przedsiębiorców.

Darowizna na oświatę

Jest to ulga, z której będą mogli skorzystać jedynie prowadzący działalność gospodarczą, tzn. rozliczający się na PIT-36 oraz PIT-36L. Podatnicy Ci będą mogli odliczyć od dochodu darowizny, jakich dokonali na rzecz kształcenia zawodowego w publicznych szkołach zawodowych. Maksymalnie może to być 6% dochodu

Poza nowo wprowadzonymi ulgami podatnicy nadal mogą korzystać z dotychczasowych ulg i odliczeń na zasadach jak w latach ubiegłych z tytułu: darowizn (krew, na kościół – kult religijny, pożytek publiczny) internet, składek ZUS, wpłat na IKZE, zwrot należnych świadczeń, na szkolenia uczniów, na badania i rozwój, rehabilitacyjna, składki zdrowotne, ulga prorodzinna – na dzieci, podatek z zagranicy – abolicyjna.

Należy tylko pamiętać, że podatnik nadal musi gromadzić dokumenty potwierdzające jego prawa do ulgi, gdyż korzystanie z ulg i odliczeń pozostaje prawem podatnika a nie obowiązkiem. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w przypadku ulgi prorodzinnej, gdy dziecko (18 -25 lat) pracuje i jego wynagrodzenie będzie zwolnione z opodatkowania w związku z nową ulgą „Zerowy PIT ”, to jeżeli kwota zwolnienia przekroczy ustawowe 3 089 zł wtedy rodzice nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here