Komornik nie zajmie świadczenia 500+. Nowe przepisy od 20 sierpnia

Świadczenia z programu 500 plus nie może zająć komornik – wynika z przepisów, które wejdą w życie od 20 sierpnia. Zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja wyraźnie doprecyzowuje, że świadczenia z programu 500 plus nie podlegają egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego.

Choć w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci są zapisy mające na celu wyłączenie świadczenia spod egzekucji, mogą one być nieskuteczne w przypadku prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego, który zajęty jest przez komornika, ponieważ komornik nie wie, jakie środki znajdują się na zajętym rachunku oraz skąd one pochodzą.