Konkurs “Finansowe dobranocki” organizowany przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF, inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej.

Konkurs trwa od 1 lutego do 5 kwietnia 2019 roku. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zapoznać się z regulaminem konkursu.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej dostrzega wśród najmłodszych członków naszego społeczeństwa niepokojące zjawisko związane z brakiem podstawowej wiedzy w zakresie finansów, budżetu domowego, oszczędzania, wydatków czy ekonomii. Od zarania dziejów jedną z form edukacji najmłodszych było przekazywanie im informacji w przystępnej formie za pomocą obrazów, które już znają. Dobranocki/opowiadania miały wprowadzić dzieci w świat dorosłych oraz przygotować je na pewne niebezpieczeństwa. Inicjatywa konkursu „Finansowe dobranocki” powstała w celu przygotowania młodszego pokolenia Polaków do życia we współczesnym świecie, przy wykorzystaniu starej formy przekazu.

Zdając sobie sprawę, że idea krzewienia edukacji finansowej ma istotne znaczenie od najmłodszych lat, „Finansowe dobranocki” mogą stanowić początek lepszego zrozumienia przez dzieci otaczającego ich finansowego świata.

Praca powinna składać się, co najmniej 2 stron w formacie A4. Praca może być uzupełniona o własnoręcznie wykonane ilustracje/rysunki. Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Finansowe dobranocki” do dnia 5 kwietnia 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00). Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem „Czasu Stefczyka”, gdzie w numerze lutowym i marcowym będzie udostępniony formularz konkursowy. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 17 kwietnia 2019 r.

Partnerem konkursu jest Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna 1 500 zł. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here