„Rodzinne wspomnienia na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Do wygrania nagroda główna 2 000 zł. Konkurs trwa od 1 sierpnia do 15 października 2018 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach realizacji celu statutowego SKEF, wspierania rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego. Konkurs trwa od 1 sierpnia do 15 października 2018 roku. 

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem konkursu, posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy przesłać pisemną pracę na temat: „Rodzinne wspomnienia na 100 -lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, opartą na relacjach bliskich osób, które uczestniczyły w wydarzeniach i walczyły o niepodległość Polski w latach 1918 – 2018. Praca może być uzupełniona fotografiami i kserokopiami dokumentów oraz pamiątek.

Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs niepodległościowy” do dnia 20 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem „Czasu Stefczyka”. Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 15 października 2018 r.

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna 2 000 zł. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here