Od 1 stycznia 2017 roku mają zacząć obowiązywać zmiany w prawie bankowym. Umożliwią one łatwiejsze uzyskanie informacji o rachunkach bankowych osób zmarłych. Sejm wydłużył vacatio legis nowych przepisów. Zdecydowała o tym komisja finansów publicznych.

Posiadaczowi rachunku bankowego oraz osobie, która uzyska tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, będzie przysługiwało prawo do uzyskania w dowolnym banku albo SKOK-u zbiorczej informacji o rachunkach bankowych posiadacza.

Projekt przewiduje utworzenie centralnej informacji, która będzie wspólnym dla banków i SKOK mechanizmem generowania zbiorczej informacji o rachunkach. Bazę tę będzie prowadził BFG w systemie teleinformatycznym. Banki i SKOK będą musiały zawrzeć z Funduszem umowę umożliwiającą wymianę informacji o rachunkach.  http://finanse.wp.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here