Wybierając kredyt z ofert banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, należy sprawdzić jaki jest całkowity koszt kredytu, uwzględniający nie tylko odsetki, ale też wszelkie prowizje i opłaty. Przy podpisaniu umowy kredytowej ponosimy koszty prowizji naliczanej procentowo od kwoty kredytu. Poza opłatą za promesę kredytu, prowizją za rozpatrzenie wniosku, instytucja finansowa może nas również obciążyć opłatą za każdorazowe sporządzenie aneksu do umowy.

W cennikach  instytucji finansowych pojawiają się często także dodatkowe opłaty, np. za wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę raty kredytu. W przypadku kredytów długoterminowych, np. hipotecznych, spotykamy dodatkowe kategorie kosztów. Są nimi: koszt wyceny nieruchomości, koszt zabezpieczenia kredytu związany z ubezpieczeniem do czasu wpisu hipoteki na rzecz banku, opłaty za wpis hipoteki, koszt ewentualnych zmian warunków umowy w trakcie spłaty czy koszt spłaty kredytu przed terminem. Dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Bardzo często wymaganą formą zabezpieczenia jest ubezpieczenie na życie kredytobiorcy, co zwykle również wiąże się z poważnym wydatkiem. Pamiętajmy o tym, że prowizję i wysokość oprocentowania możemy negocjować, zwłaszcza jeśli korzystamy z innych produktów danej instytucji finansowej.

Odstąpienie od umowy

W przypadku umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i dostarczyć osobiście lub wysyłać listem poleconym. Oświadczenie skutkować będzie obowiązkiem zwrotu kredytu, chyba że pieniądze zostały przekazane bezpośrednio sprzedawcy (lub wykonawcy usługi), u którego zakup był kredytowany – wówczas to on powinien zwrócić pieniądze. Konsument zobowiązany jest zapłacić określoną w umowie opłatę za zawarcie umowy (opłatę przygotowawczą) i pokryć koszty ustanowienia zabezpieczenia. Co więcej – odstąpienie od umowy kredytowej nie oznacza równoczesnego odstąpienia od umowy zakupu (np. rezygnacji z kupionego na raty towaru).

Są to dwie niezależne, żyjące własnym życiem umowy. Dlatego też, jeśli odstąpimy od umowy kredytowej, trzeba liczyć się z koniecznością natychmiastowej zapłaty ceny towaru lub usługi. Pamiętajmy, że podejmując decyzję o zaciągnięciu kredytu, powinniśmy się kierować własnym zdrowym rozsądkiem. Nasza decyzja powinna  być świadoma i w pełni odpowiedzialna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here