Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej

09.03.2017

Brak kapitału jest barierą nie do przejścia dla wielu osób marzących o własnym biznesie. Zwracają się wówczas o pomoc do banków, licząc na uzyskanie gotówki na start. Jednak niewiele banków oferuje swoje wsparcie.

Kredyt niejednokrotnie jest jedynym rozwiązaniem dla firm rozpoczynających działalność. Nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają własne rezerwy finansowe bądź ich wysokość nie jest dostatecznie wysoka na pokrycie wydatków związanych z „rozkręceniem” firmy. Wówczas udają się do banku, licząc na otrzymanie wsparcia pieniężnego w formie pożyczki, kredytu obrotowego czy inwestycyjnego. Jednak po głębszej analizie ofert znajdujących się na rynku okazuje się, że nie jest łatwo zaciągnąć zobowiązanie od pierwszego dnia posiadania działalności.

Banki mają obawy przed pożyczaniem środków podmiotom gospodarczym o nieugruntowanej pozycji. Chętniej skłaniają się ku firmom, które na rynku działają od co najmniej 6 miesięcy, a dodatkowo posiadają rachunek firmowy, na którym widoczne są obroty. Jednak czy to oznacza, że nowo otwarta działalność nie ma szansy na zaciągniecie kredytu w banku? Redakcja Bankier.pl sprawdziła, gdzie i na jakich warunkach można otrzymać kredyt na start.

Kredyt na start tylko w nielicznych bankach

Zwróciliśmy się do banków z prośbą o udzielenie informacji czy nowo otwarta firma tj. działająca od miesiąca, ma szansę na zaciągnięcie jakiegokolwiek kredytu na start oraz na jakich warunkach. W odpowiedzi na tak przedstawione zagadnienie, banki zaprezentowały kalkulację dla kredu obrotowego tj. przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz kredytu inwestycyjnego, który przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez przedsiębiorcę przedsięwzięć m.in. zakup środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, modernizację, rozbudowę. Poglądowe oferty otrzymaliśmy od ING Banku Śląskiego, Idea Banku, mBanku, PKO BP oraz Grupy SGB.

Natomiast zdecydowana większość banków potwierdziła, że nie posiada w ofercie kredytu na start. Taką odpowiedź otrzymają klienci udający się m.in. do Deutsche Banku, w którym o kredyt mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 2 lata, BZ WBK, Nest Banku, BGŻ BNP Paribas, Banku BPS, Getin Banku, Boś Banku, Orange Finanse czy Millenium Banku – tu w ramach odstępstwa, minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 6 miesięcy.

Dane świadczą o awersji banków do ponoszenia większego ryzyka. Nie posiadając historii finansowej, przedsiębiorstwa nie są w stanie ocenić, czy firma rozpoczynająca swoje podwoje będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie.

Konieczne zabezpieczenie kredytu

Firmy z dłuższy stażem mogą liczyć na oferty kredytowe nie wymagające zabezpieczeń. Inna jest sytuacja w przypadku kredytów na start. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością przedstawienia zabezpieczenia adekwatnego do wysokości negocjowanej transakcji.

Grupa SGB w ofercie posiada kredyt obrotowy dedykowany klientom z branży transportowej. Jego udzielenie nie wymaga od przedsiębiorcy prowadzenia działalności przez określony czas, jednak warunkiem jest ustanowienie szczegółowego zabezpieczenia m.in. gwarancja, poręczenie innego podmiotu, poręcznie JST bądź funduszy poręczeniowych, hipoteka min. 150% kapitału kredytu lub kaucja w wysokości min. 100% kapitału kredytu. PKO BP natomiast wymaga dowolnego zabezpieczenia rzeczowego, które zostanie zaakceptowane przez bank.

Warunki negocjowane indywidualnie

Na warunki, jakie zostaną zaproponowane przedsiębiorcy przez bank, będzie miał wpływ rodzaj branży, wysokość wnioskowanego kredytu oraz okres, na jaki firma planuje rozłożenie jego spłaty.

W związku z tym, że nowo otwarte firmy są specyficznym klientem, generującym wyższe ryzyko dla banku, muszą liczyć się z możliwością zmian, które mogą zajść w trakcie procesowania złożonego wniosku kredytowego. Na każdym etapie bank może poprosić o dodatkowe zabezpieczenie, podwyższyć marżę, skrócić okres kredytowania bądź wymaganą prowizję.

Alternatywa dla standardowego kredytu

Ze względu na wysokie ryzyko, którym obarczone są nowo powstałe firmy, warunki dostępnych kredytów nie są atrakcyjne. Banki również niechętnie udzielają kredytów czy pożyczek nowo otwartym firmom. Ma to związek z brakiem informacji na ich temat, co za tym idzie niemożnością oszacowania ryzyka transakcji czy brakiem posiadania przez firmy odpowiedniego zabezpieczenia. Sytuacja wygląda inaczej przy kredycie zabezpieczonym gwarancją de minimis, czyli ze wsparciem rządowym. Różni się on od tradycyjnego kredytu tym, że wypłacalność przedsiębiorcy gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Oznacza to, że  w razie problemów ze spłatą zobowiązania przez firmę, bank kredytujący otrzymuje środki bezpośrednio od BGK, będącego gwarantem. Natomiast przedsiębiorca jest zobowiązany do spłaty zadłużenia bezpośrednio do BGK. Co istotne, kredyty z gwarancją de minimis nie jest trudniejszy do uzyskania od standardowego kredytu (pod warunkiem spełniania wymogów narzuconych przez BGK). Jednak należy pamiętać, że udzielają go wyłącznie banki, które podpisały umowę z BGK.

Możliwość zaciągnięcia kredytu z gwarancją de minimis wydaje się atrakcyjną alternatywą dla standardowego kredytu obrotowego czy inwestycyjnego. Banki są zabezpieczone przed ryzykiem upadłości kredytobiorcy, a nowo otwarte firmy mogą zaciągnąć kredyt z gwarancją na lepszych warunkach niż w sytuacji, gdy nie mają żadnego zabezpieczenia. Jednak należy pamiętać o dodatkowych kosztach, które są indywidualnie ustalane przez bank udzielający kredytu, w tym prowizję za gwarancję de minimis.

Nie jest łatwo przedsiębiorcy rozwinąć biznes opierając się na obcych źródłach finansowania, jakimi są kredyty. Nowa firma spotyka się po pierwsze z barierą dostępności ofert skierowanych stricte dla młodego biznesu, po drugie – koszty kredytowe jakie musi ponieść, niejednokrotnie są za wysokie w stosunku do posiadanych możliwości finansowych.  Źródło: http://www.bankier.pl