Chcę skorzystać z oferty pożyczkowej w tzw. parabanku. Jakie będą koszty takiej pożyczki? – pyta Janusz P. klient Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego z Warszawy.

Poza bankami i SKOK-ami szeroką ofertę pożyczek proponują firmy pożyczkowe. Trzeba to jednak wyraźnie podkreślić – nie działają na podstawie prawa bankowego a prawa handlowego. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się krótkookresowe pożyczki przez Internet. Pożyczać pieniądze w tej formie jest niezwykle łatwo, jednak spłacić całkowitą kwotę pożyczki w następnym miesiącu już zdecydowanie trudniej.

W związku z rosnącym zjawiskiem nadmiernego zadłużania się osób wobec firm pożyczkowych, ustawodawca ograniczył maksymalne koszty pożyczki, na które składają się wszelkie opłaty, odsetki i prowizje. Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych — oraz tych dotyczących maksymalnego oprocentowania kredytów i pożyczek.

Zgodnie z art. 359 Kodeksu cywilnego § 2(1) maksymalna wysokość odsetek wynikających z umowy nie może przekraczać dwukrotności sumy: stopy referencyjnej NBP (w tej chwili 1,5%) + 3,5 p.p. tej wartości, co oznacza, że żadne zobowiązanie nie może być oprocentowane na więcej niż 10% rocznie.

Koszty poza odsetkowe kredytu obejmujące m.in. prowizje, wszelkie opłaty oraz koszty usług dodatkowych wynikające np. z obsługi domowej pożyczki czy jej ubezpieczenia, nie będą mogły przekroczyć sumy dwóch składników: 25 proc. kredytu (część stała) oraz 30 proc. wartości kredytu w skali roku (część zmienna zależna od czasu trwania umowy).

Należy podkreślić, że firma pożyczkowa udzielając kolejnego kredytu w okresie do 120 dni od daty udzielenia pierwszego, wszystkie pobierane w tym czasie opłaty musi zmieścić w limicie kosztów poza odsetkowych naliczanych od kwoty pierwszego kredytu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.poz.1830)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 2016 r. poz. 46)

Więcej porad >>>

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here