Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Finał konkursu XV edycji „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Celem konkursu jest edukacja finansowa młodzieży.

Od 2006 roku, w piętnastu edycjach konkursu wzięło udział ponad 11 tysięcy uczniów z całej Polski. W bieżącej edycji z uwagi na obowiązujący stan epidemii w Polsce i związane z tym obostrzenia sanitarno-epidemiczne nie było możliwe przeprowadzenie finału konkursu w formule stacjonarnej w Warszawie, dlatego też dokonaliśmy zmiany formuły finału konkursu na zdalną.

Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W ramach XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” wpłynęły 104 prace konkursowe uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski (przy czym 1 praca konkursowa z przyczyn formalnych nie została przyjęta do dalszej oceny). Do finału zostało zakwalifikowanych 15 osób.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów i partnera konkursu.

Patronat honorowy nad konkursem objął:

1. Narodowy Bank Polski
2. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Patronat medialny nad konkursem objęły:

1. Gazeta Bankowa
2. „Sieci”
3. Portal „wGospodarce.pl”
4. Telewizja „wPolsce.pl”

 

Partner projektu to:

1.

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka

 

Podczas udziału w dwudniowym finale konkursu finaliści wzięli udział w prelekcjach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone przez:

 • Panią Annę Brzyską – przedstawiciela Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,
 • Panią Alinę Bączar-Bednorz Wiceprezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Pana Sławomira Fala i Pana Jacka Barwickiego przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom za ciekawe i interesujące wystąpienia, które przybliżyły uczestnikom tematykę konkursu.

Wyniki finału XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

W wyniku przeprowadzonego finału konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” Jury konkursowe w składzie:

 1. Prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Jury
 2. Dr inż. Kazimierz Janiak – Członek Jury
 3. Ewa Kruk – Członek Jury
 4. Joanna Kobus – Michalewska – Członek Jury

Wśród  14 Finalistów (1 osoba z przyczyn zdrowotnych nie wzięła udziału w finale konkursu) wyłoniło trzech laureatów konkursu:

1 miejsce i nagrodę w kwocie 3000,00 zł przyznano Aleksandrowi Skoniecznemu z liczbą punktów 96;

 

 

2 miejsce i nagrodę w kwocie 2000, 00 zł przyznano Michałowi Gomółce z liczbą punktów 91;

3 miejsce i nagrodę w kwocie 1000, 00 zł przyznano Wiktorii Łopatce z liczbą punktów 90.

Pozostali finaliści konkursu zajęli kolejne miejsca (w nawiasie liczba zdobytych punktów):

4 miejsce – Magdalena Curyło (78);

5 miejsce – Andżelika Drygała (76);

6 miejsce – Aleksander Wójcik (75);

7 miejsce – Teodor Madaj (73);

8 miejsce – Adam Dybowski (70);

9 miejsce – Maja Jędrzejczyk (64);

10 miejsce – Sebastian Smoter (52) (czas przesłania 11:08);

11 miejsce – Piotr Czernichowski (52) (czas przesłania 11:23);

12 miejsce – Mateusz Kaczak (50);

13 miejsce – Szymon Lipka (45);

14 miejsce – Gabriela Dudek (37);

Nagrodę specjalną w kwocie 1000,00 zł dla nauczyciela, którego uczniowie przesłali największą liczbę prac ocenianych powyżej 65 pkt. i kompletnie wypełnionych w częściach A i B przyznano Panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach.   

Wszystkim uczestnikom finału serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!!!

 

Warto znać historię swojego kraju i pieniądza! Finał XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

opublikowano: 9 grudnia 2020

 

Warto znać historię swojego kraju i pieniądza! Finał XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów

Jaka jest historia pieniądza w Polsce? Co dało naszemu państwu powołanie do życia Narodowego Banku Polskiego? Jak działa giełda? Te i wiele innych zagadnień było tematem tegorocznej, XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów, przygotowanej, jak co roku, przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

5 grudnia 2020 r. miał miejsce finał XV edycji Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, skierowanego do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, jednak, z powodu sytuacji pandemicznej, tegoroczna edycja nie mogła odbyć się stacjonarnie lecz organizator podjął decyzję o zdalnym rozstrzygnięciu finału. Bieżąca edycja konkursu realizowana jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów
i partnera konkursu, którym Stowarzyszanie składa serdeczne podziękowania.

Patronat honorowy nad konkursem objęły:

Narodowy Bank Polski

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa

Patronat medialny nad konkursem objęły:

Gazeta Bankowa, Sieci, portal wGospodarce.pl, telewizja wPolsce.pl

Partner projektu to:  

Fundacja im. Franciszka Stefczyka, której głównym fundatorem jest Kasa Stefczyka.

„Tegoroczna edycja odbywała się w warunkach nietypowych, bo w warunkach pandemii. W związku z tym konkurs był wielokrotnie zagrożony… pandemia spowodowała zawieszenie edukacji stacjonarnej w szkołach co wpłynęło na konkurs.” – mówi nam Prezes SKEF dr inż. Kazimierz Janiak: „Wystąpiliśmy do NBP o możliwość przesunięcia projektu, co spotkało się ze zrozumieniem i zostało zaakceptowane. W grudniu 2020 r. druga fala pandemii także uniemożliwiła nam stacjonarną realizację konkursu. Ostatecznie konkurs odbył się w formie zdalnej i bardzo nas to cieszy.”  Jak dodał Prezes dla władz SKEF fakt, iż finał jednak odbył się to duża radość, gdyż stanowiło to ogromne wyzwanie. „To było nowe doświadczenie” – mówi Kazimierz Janiak.

Prezes Stowarzyszenia wskazał jednak na wpływ jaki na konkurs miał fakt zdalnej organizacji finału: „W tym roku udział wzięły 103 osoby, co jest mniejszą liczbą niż w ubiegłych latach. Nie oznacza to jednak, że ci, którzy wzięli udział w konkursie nie reprezentowali wysokiego poziomu wiedzy ekonomicznej!”

A czego dotyczyła tegoroczna edycja? W tym roku temat konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020”. Młodzież mogła dowiedzieć się wielu ciekawych faktów, jak również zrozumieć szereg mechanizmów, które rządzą polską gospodarką. Wszystko to w niełatwych przecież, pandemicznych warunkach!

Jednak te warunki nie wpłynęły na podejście uczestników do przygotowań. Wręcz przeciwnie! Jak wskazuje prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca jury: „Młodzież zdała egzamin z „obsługi”, tego, że potrafiła tak sprawnie się z nami połączyć
i komunikować. To były warunki dodatkowego stresu, w związku z tym chciałam podkreślić, że mamy wspaniałą młodzież”.

Sami uczestnicy jednak w rozmowie wskazywali, iż pandemiczne obostrzenia miały dla nich… pozytywny wpływ! „Lockdown raczej pomógł mi w przygotowaniach, więcej czasu spędziłem w domu to mogłem się pouczyć” – mówi zwycięzca tegorocznej edycji, Aleksander Skonieczny, uczeń Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce, dodając, iż w jego ocenie tematyka nie była łatwa, jednak poświęcił sporo czasu na naukę, dzięki czemu udało mu się zdobyć pierwsze miejsce.

„Pytania nie należały do najłatwiejszych” – mówi nam Wiktoria Łopatka, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim, laureatka trzeciego miejsca w Mistrzostwach: „Wymagały skupienia i rozległej wiedzy”. Mimo to, jak wskazuje laureatka możliwość powiększenia wiedzy ekonomicznej to największa zaleta konkursu. „Tematy bardzo mnie zaciekawiły” – wskazała – „Od zawsze interesowałam się ekonomią”.

Podobnego zdania jest laureat drugiej nagrody, Michał Gomółka, ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze. Jak wskazuje uczestnik: „Konkurs na pewno zainteresował mnie ekonomią, ale też są to tematy przydatne w życiu codziennym. Warto znać historię swojego kraju, warto znać historię pieniądza i warto o nim sporo wiedzieć, zwłaszcza teraz!” „Teraz” czyli w okresie pandemii i możliwego kryzysu ekonomicznego, wywołanego przez koronawirusa.

Zgodnie z regulaminem XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B. Nagroda została przyznana panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach. I to właśnie o tym niełatwym czasie opowiedział nam wyróżniony nauczyciel: „Edukacja ekonomiczna w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebna, zaś formuła konkursu skłania do zdobywania wiedzy! Ponadto nagrody przewidziane przez organizatorów są tak atrakcyjne, że automatycznie konkurs cieszył się zainteresowaniem. Ogromne uznanie dla Stowarzyszenia, bo mają duży wkład w edukację młodzieży” – mówi Dobrosielski, i dodaje: „Obecna sytuacja pokazała nam jak istotne jest by ludzie, nie tylko młodzi, wiedzieli skąd biorą się pieniądze i jak to wpływa na kryzys gospodarczy. Obecne czasy są odpowiednim momentem na zintensyfikowanie działań na rzecz edukacji.”

Podczas finału konkursu uczestnicy wzięli udział także w prelekcjach edukacyjnych wzbogacających ich wiedzę. Prelekcje zostały przeprowadzone przez:

– Panią Annę Brzyską – przedstawiciela Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego,

– Panią Alinę Bączar-Bednorz Wiceprezes Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych,

– Pana Sławomira Fala i Pana Jacka Barwickiego przedstawicieli Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Swoimi wystąpieniami prelegenci w ciekawy i  interesujący sposób przybliżyli uczestnikom tematykę konkursu.

Choć sytuacja epidemiczna nie sprawia nikomu komfortu to jedno jest pewne – SKEF nie ustanie w działaniach na rzecz edukowania młodzieży!

Arkady Saulski

https://wsieciprawdy.pl/warto-znac-historie-swojego-kraju-i-pieniadza-final-xv-edycji-mistrzostw-polski-mlodych-ekonomistow-pnews-4590.html

https://wgospodarce.pl/informacje/89328-warto-znac-historie-swojego-kraju-i-pieniadza-final-xv-edycji-mistrzostw-polski-mlodych-ekonomistow

https://www.gb.pl/final-xv-edycji-mistrzostw-polski-mlodych-ekonomistow-pnews-3916.html

 

Lista finalistów XV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

„Rola i misja Narodowego Banku Polskiego.

Dzieje pieniądza polskiego 1918-2020”.

Do udziału w finale konkursu, zakwalifikowały się następujące osoby:

Curyło Magdalena Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku, województwo pomorskie
Czernichowski Piotr Szkoła Podstawowa nr 55 w Szczecinie, województwo zachodniopomorskie
Drygała Andżelika Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Warszawie, województwo mazowieckie
Dudek Gabriela PSP z oddziałami sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, województwo opolskie
Dybowski Adam Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, województwo lubelskie
Gomółka Michał Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze, województwo małopolskie
Jędrzejczyk Maja Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Świekatowie, województwo kujawsko-pomorskie
Kaczak Mateusz Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zbylitowskiej Górze, województwo małopolskie
Lipka Szymon Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Fryderyka Chopina w Katowicach, województwo śląskie
Łopatka Wiktoria Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim, województwo wielkopolskie

 

Madaj Teodor Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Katowicach, województwo śląskie
Skonieczny Aleksander Szkoła Podstawowa nr 1 w Zielonce, województwo mazowieckie
Smoter Sebastian Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie, województwo opolskie
Szeląg Julia Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu, województwo kujawsko-pomorskie
Wójcik Aleksander Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 im. Fryderyka Chopina w Katowicach, województwo śląskie

 

Zgodnie z regulaminem konkursu „XV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów” przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 złotych dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Nagroda została przyznana Panu Damianowi Dobrosielskiemu z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach.

Wszystkim finalistom oraz nagrodzonemu nauczycielowi serdecznie gratulujemy!!!

 

 

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje dla uczniów szkół podstawowych klasy VII i VIII z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia – XV edycję konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

plakat_A4 – pdf do pobrania

Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918 – 2020”. Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i misją Narodowego Banku Polskiego oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.
 2. Wypełnić ankietę nr 1
 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i udzielić odpowiedzi na pytania i zadanie konkursowe.
 4. Wypełnić ankietę nr 2
 5. Przesłać formularz zgłoszeniowy z pytaniami i zadaniem konkursowym oraz ankietami nr 1 i nr 2

do dnia 30 października 2020 roku pocztą na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME” (liczy się data stempla pocztowego).

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 15 z największą liczbą punktów. Ich autorzy wraz opiekunami zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2020 roku w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

 • I miejsce – nagroda pieniężna 3 000 zł,
 • II miejsce – nagroda pieniężna 2 000 zł,
 • III miejsce – nagroda pieniężna 1 000 zł.

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1 000 zł dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Dodatkowych informacji udziela: Iwona Karmasz, tel.: 58 624-98-76; 695-981-034 e-mail: ikarmasz@skef.pl

Pliki do pobrania

PAMIĘTAJ! W XV edycji konkursu można wziąć udział tylko raz! Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.

Organizator Konkursu:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Patronat honorowy:

Narodowy Bank Polski 

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 

Patronat medialny:

Gazeta Bankowa

Tygodnik „Sieci”

Portal „wGospodarce.pl”

Telewizja wPolsce.pl 

Partner:

Fundacja Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka

Polecamy zapoznanie się z dodatkowymi materiałami :

 1. Film „Śladami złotego” przedstawiający najważniejsze wydarzenia z historii polskiej bankowości centralnej i dziejów pieniądza.

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/sladami_zlotego.html

 1. Film – „Banknoty o nominale 500 wybrane informacje”.

https://www.youtube.com/watch?v=GGh10FW-ORc

 1. Film – „Wprowadzenie nowego banknotu 500 zł”.

https://www.youtube.com/watch?v=-LbwhTk-HUI

 1. Film – „Zmodernizowane zabezpieczenia polskich banknotów”.

https://www.youtube.com/watch?v=g8BkB8vfaA8

 1. Prezentacja – Historia pieniądza

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/historia-pieniadza

 1. Prezentacja – Inflacja

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/inflacja

 1. Prezentacja – Zjawisko inflacji

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/pieniadz-i-polityka-pieniezna/zjawisko_inflacji

 1. Prezentacja – Cechy pieniądza

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/cechy-pieniadza

 1. Prezentacja Bezgotówkowe formy płatności

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/nowe-prezentacje/bezgotowkowe-formy-platnosci

 1. Artykuł – „Denominacja złotego, czyli jak przestaliśmy być „milionerami” data publikacji: 28 Października 2015 autor: Waldemar Kowalski (Natemat.pl)

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/denominacja-zlotego,-czyli-jak-przestalismy-byc-milionerami

 1. Artykuł „Od marek po „królewskie” złote. Polski pieniądz papierowy w XX wieku”.
  data publikacji: 24 Września 2015 autor: Waldemar Kowalski (Natemat.pl)

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-marek-po-krolewskie-zlote.-polski-pieniadz-papierowy-w-xx-wieku

 1. Artykuł – „Historia banknotów w Polsce”. data publikacji: 11 Października 2006

autor: Prof. dr hab. Wojciech Morawski

https://www.nbportal.pl/wiedza/numizmatyka/historia-banknotow/historia-banknotow-w-polsce

 1. Artykuł – „Wartość nabywcza pieniądza”. data publikacji: 21 Listopada 2015

autor: Dr Paweł Kowalewski, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/wartosc-nabywcza-pieniadza

 1. Artykuł – „Pieniądz i jego znaczenia” – data publikacji: 4 Listopada 2015

autor: dr Paweł Kowalewski, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/pieniadz-i-jego-znaczenia

 1. Artykuł – Od idei „banku narodowego” po Bank Polski SA. Dzieje centralnej bankowości w Polsce, data publikacji: 14 Września 2015 autor: Waldemar Kowalski (Natemat.pl)

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/od-idei-banku-narodowego-po-bank-polski-sa.-dzieje-centralnej-bankowosci-w-polsce

 1. Artykuł – Co nam gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny?, data publikacji: 15 Lipca 2013 autor: Agnieszka Lesiak  https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/co_nam_gwarantuje_bankowy_fundusz_gwarancyjny
 2. Artykuł – Bank centralny: wiele funkcji, wiele instrumentów, data publikacji: 15 Lipca 2011 autor: dr Waldemar Kozioł

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/pieniadz/bank_centralny_wiele_funkcji_wiele_instrumentow

 1. https://poznajnbp.pl/
 2. Artykuł – Historia bankowości centralnej w Polsce

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/informacje/historia_bankowosci.html

 1. Publikacja – Zarys historii polskiej bankowości centralnej autor: Cecylia Leszczyńska

https://www.nbp.pl/publikacje/historia/zarys-historii-polskiej-bankowosci-centralnej.pdf

 1. Banknoty i monety Banknoty dotychczasowe i zmodernizowane

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/bezpiecznepieniadze/Wszystkie_banknoty.html

 1. Banknoty i monety. Monety obiegowe

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/monety_obiegowe.html

 1. Banknoty i monety Zabezpieczenia

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/bezpiecznepieniadze/start.html

 1. https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/najczestsze-pytania-i-odpowiedzi/
 2. https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/zakres-przedmiotowy-gwarancji/
 3. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_ulotka_DL_8s.pdf
 4. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_ulotka_DL_4s.pdf
 5. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_plakat_zabezpieczenia_A3.pdf
 6. https://www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze/zmodernizowane_200/PL_plakat_ogolny_A3.pdf
 7. https://www.youtube.com/watch?v=bc_IVM6PTVQ&index=1&list=PLDB02232B53DFC2AC

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów Finał XIV edycji

Czym jest obrót bezgotówkowy? Jakie niesie możliwości i szanse, a jakie zagrożenia? Wreszcie, czym jest współcześnie bezpieczeństwo finansowe i nowoczesność? Oto główne tematy finału XIV edycji Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów.

8 czerwca w Hotelu Astor w pomorskiej Jastrzębiej Górze miał miejsce finał organizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów.

W konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych (klas VII i VIII) oraz uczniowie szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody pieniężne: Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna 3 000 PLN, drugie miejsce – nagroda pieniężna 2 000 PLN, trzecie miejsce – nagroda pieniężna 1000 PLN. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 700 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Tegoroczny temat konkursu skupiony był na kwestiach związanych z obrotem bezgotówkowym, kwestiami bezpieczeństwa, jak również zagrożeniami, jakie ten niesie ze sobą. Jak wskazywała prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska przewodnicząca jury, tegoroczny temat jest szczególnie ważny ze względu na ogromny postęp technologiczny, jaki niesie ze sobą zmiana w obrocie finansowym: „Pamiętać należy o bezpieczeństwie i przestępstwach związanych z bankowością bezgotówkową. Te przestępstwa wzrastają. Niestety na bazie danych policyjnych widać, że ta przestępczość rośnie. Mimo to na naszych oczach znika dyskretny urok pieniądza gotówkowego tak jak niegdyś zniknął dyskretny urok papierów wartościowych, które niegdyś przecież były dziełem sztuki. To właśnie najbliższe pokolenie rozstrzygnie, w jakim tempie zanikać będzie obrót gotówkowy”.

Jak jednak poradzili sobie uczniowie?

„Młodzież jest dobrze przygotowana w kwestiach finansowych. Z tego miejsca chcę złożyć podziękowania nauczycielom, którzy potrafili zachęcić młodzież do uczestnictwa w tym projekcie i tak koordynować pracę, że młodzież potrafiła się przygotować i to przygotowanie zaprocentowało w wynikach” – powiedział po finale Prezes SKEF, dr inż. Kazimierz Janiak.

A wyniki tegorocznej edycji konkursu zaprezentowały się następująco. I miejsce zajął Jakub Ziarkowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie, II trafiło do Julii Kudaj również ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej- województwo łódzkie zaś III do Kingi Roguli z Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ćmińsku w województwie świętokrzyskim.

Laureaci przyznali, iż tegoroczna edycja była trudniejsza od ubiegłych. „Podchwytliwe były szczegóły, na które należało uważać” – powiedział po finale konkursu Jakub Ziarkowski, zaś Julia Kudaj przyznała, że choć tegoroczna edycja była trudna, to pewne rzeczy były w niej bardziej przystępne niż w ubiegłorocznym konkursie: „Trzeba było zwracać uwagę na pojedyncze wyrazy, literki jednak w ubiegłym roku sporo było historii i dat, zaś w tym pytania dotyczyły spraw bieżących”. „Test nie był łatwy, ale nie był też szczególnie trudny” – podsumowała Kinga Rogula.

Nagrodę otrzymał też nauczyciel – Krzysztof Kopka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie, którego uczniowie podesłali największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów. Pedagog odbierając nagrodę wyraził wdzięczność wobec SKEF: „SKEF ma doskonałe pomysły na programy edukacyjne, pobudzające w młodzieży myślenie ekonomiczne. Młodzi ludzie muszą poszerzyć swoją wiedzę, wychodzą poza program” – mówił zadowolony nauczyciel.

W tym samym czasie odbywał się też finał konkursu „Żyj Finansowo!”, również organizowanego przez SKEF. Konkurs organizowany jest w ramach szerszego projektu i jego celem jest zwiększenie efektywności przyswajania nabytej wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarowania finansami osobistymi. W tym roku tematem konkursu było przygotowanie kosztorysu związanego z zakupem i utrzymaniem własnego samochodu. Zwycięzcami tego konkursu zostali Adam Bedecki  (I Miejsce), Monika Kaczmar (II Miejsce) oraz Joanna Łaszewska (III Miejsce).

„Mówiąc o bezpieczeństwie finansowym mamy na myśli nie tylko bezpieczeństwo pojedynczego klienta, ale również bezpieczeństwo całego państwa” – mówił Prezes SKEF podsumowując tegoroczną edycję konkursu – „O tym nie możemy zapominać. Transakcja dokonywana bezgotówkowo to transakcja, która na pewno nie będzie wykonywana w tak zwanej szarej strefie. Od każdej transakcji, od każdego zakupu będzie odprowadzany należny podatek. A płacenie podatków jest chlubą i zaszczytem, bo to buduje siłę i państwa i wspólnoty. Stąd naszą przesłanką było, aby to ten temat w tegorocznej edycji poruszyć i zrealizować”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. Inicjatorami założenia stowarzyszenia, była grupa działaczy Spółdzielczych Kas, która określiła jego cele, uchwaliła Statut i 20.06.1997 roku, złożyła wniosek do Sądu o jego rejestrację. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę o instrumentach i rynkach finansowych.

Patronat Honorowy nad Mistrzostwami Polski Młodych Ekonomistów objął w tym roku Narodowy Bank Polski oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.  Całe przedsięwzięcie nie mogłoby się też odbyć, gdyby nie wsparcie Partnerów i Sponsorów: Fundacji im. Franciszka Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka, APLITT, Saltus Ubezpieczenia, Biura Informacji Kredytowej, Towarzystwa Zarządzającego SKOK Sp. z o.o. S.K.A, SKOK im. St. Adamskiego, Kasy Unii Lubelskiej, Ecco Holiday, Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” oraz Fundacji Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych.

Patronat medialny nad konkursem objęli: portal wGospodarce.pl, „Gazeta Bankowa”, telewizja wPolsce.pl a patronat prasowy tygodnik „Sieci”.

Arkady Saulski (wGospodarce.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista finalistów XIV edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

„Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”.

 

Do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 r. w Jastrzębiej Górze, zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Brzęczek Igor – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie
 2. Kasałka Jakub – Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie – województwo wielkopolskie
 3. Kudaj Julia – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie
 4. Lempa Fabian – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie
 5. Lesiak Aleksandra – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie
 6. Nosek Natalia – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie
 7. Nowak Jakub – Gimnazjum nr 5 w Gorlicach – województwo małopolskie
 8. Rębisz Patrycja – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzątce woj. podkarpackie
 9. Rogula Kinga – Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Ćmińsku – województwo świętokrzyskie
 10. Skórnicka Nikola – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34 w Radomiu
 11. Stadler Karolina – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Jaworznie – województwo śląskie
 12. Ziarkowski Jakub – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej – województwo łódzkie

Nagrodę specjalną dla nauczyciela otrzymuje Pan Krzysztof Kopka – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej  – województwo łódzkie. Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Weź udział w konkursie – zapoznaj się z regulaminem, rozwiąż test i zadanie.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia do udziału w XIV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”. Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie nowoczesnego i bezpiecznego obrotu bezgotówkowego.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna 3 000 PLN, drugie miejsce – nagroda pieniężna 2 000 PLN, trzecie miejsce – nagroda pieniężna 1000 PLN. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 700 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 1. Zapoznać się z regulaminem konkursu.
 2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową (test i zadanie opisowe) do 7 maja 2019 roku na jeden z dwóch sposobów:
 • drogą elektroniczną (udział w konkursie on-line za pośrednictwem aplikacji konkursowej),
 • drogą pocztową (na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
  Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”) – decyduje data stempla pocztowego.

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w Jastrzębiej Górze.

Pliki do pobrania (z możliwością wydruku):

PAMIĘTAJ! W XIV edycji konkursu można wziąć udział tylko raz! Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Patronat honorowy :

Narodowy Bank Polski

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Patronat medialny:

Gazeta Bankowa,

Tygodnik Sieci,

Portal „wGospodarce.pl”,

Telewizja wPolsce.pl

Partnerzy i Sponsorzy:

Fundacja Stefczyka, której Głównym Fundatorem jest Kasa Stefczyka ,

Saltus Ubezpieczenia

Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Ecco Holiday Sp. z o.o.

Fundacja Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”

Aplitt S.A.

Kasa Unii Lubelskiej

SKOK im. St. Adamskiego

Biuro Informacji Kredytowej  S.A.

 

Polecamy zapoznanie się z materiałami:

Prezentacja „Bezgotówkowe formy płatności”

Film „ Płatności bezgotówkowe”

Prezentacja – Historia pieniądza

Film „Karty płatnicze – jak korzystać z bankomatu?”

Film „Karty płatnicze – jak uchronić się przed skimmingiem?

Film „Karty płatnicze – jak płacić kartą?”

„Karty płatnicze – wygoda i bezpieczeństwo”

Film „Twoje konto na bieżąco rybki w sieci”

 

Artykuł „Konto internetowe w pigułce”

Artykuł „Konto internetowe cz.1”

Artykuł „E- konto cz.2”

Film „Obrót bezgotówkowy”

Film „Gotówka i obrót bezgotówkowy”

Film „Obrót bezgotówkowy”, „Bezpieczne płatności w Internecie”, „Bezpieczne korzystanie z kart bankowych”

Opracowanie „Karty płatnicze – co warto o nich wiedzieć”

Broszura edukacyjna „Dlaczego warto akceptować płatności bezgotówkowe?”

Artykuł „Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”

Artykuł „Co drugi Polak płaci bezgotówkowo”

Poradnik „24 rady przydatne dla zachowania bezpieczeństwa podczas dokonywania transakcji płatniczych”

Informacja o kartach płatniczych II kwartał 2018 r.

Zrozumieć opłatę interchange

Polska bezgotówkowa

http://www.zastrzegam.pl/