Z naszej pomocy skorzystało 1886 osób! Podsumowanie działalności ODFiK w 2017

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej są punktami doradczymi, specjalizującymi się w poradnictwie finansowo – prawnym i konsumenckim skierowanym do wszystkich konsumentów, których sytuacja materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnego poradnictwa.

Szczególnym wsparciem objęte są osoby dotknięte zjawiskiem nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności. Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego obejmuje cztery punkty doradcze, zlokalizowane w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej.

W 2017 r. z pomocy Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego skorzystało 1886 osób, co stanowi wzrost liczby klientów o 5 proc. w porównaniu z rokiem 2016. Średniomiesięczna liczba spraw wyniosła 157.

Cały raport tu>>>