Wskaźnik inflacji CPI wzrósł w sierpniu o 2 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2018 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca utrzymały się na stabilnym poziomie, a w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0 proc. – wynika z komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego. Względem poprzednich dwóch miesięcy nie nastąpiły istotne zmiany w tempie wzrostu cen, w lipcu i czerwcu bowiem GUS również raportował 2 proc. inflacji CPI rok do roku.

Przy stabilnej inflacji (obecna inflacja mieści się w celu Narodowego Banku Polskiego (2,5 proc. +/- 1 punkt procentowy), Narodowy Bank Polski utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie, według zapowiedzi, nawet do 2020 roku. Rada Polityki Pieniężnej obecnie nie znajduje dostatecznej motywacji do zmiany stóp, szczególnie przy wysokim wzroście gospodarczym 5,2 % PKB za 1 kwartał, co oznacza, że raty kredytów oparte o WIBOR nie powinny wzrosnąć do 2020 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here