„Rodzinne rozmowy o świecie finansów”. Nagroda pieniężna w kwocie 600 zł

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji finansowej w Gdyni, podjęło decyzję o przedłużeniu do 15 maja 2020 roku konkursu „Rodzinne rozmowy o świecie finansów”.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie w ramach realizacji celu statutowego SKEF, inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie od ponad dwudziestu lat działa na rzecz edukacji finansowej dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie SKEF wskazuje, że istotną rolę w zakresie edukacji finansowej odgrywają rodzice dzięki, którym dzieci mogą uzyskać podstawą wiedzę między innymi z zakresu zarządzania budżetem domowym.  Niniejszy konkurs ma celu podzielenie się swoimi przemyśleniami w formie pracy konkursowej, która spełni poniżej wskazane kryteria.

Praca powinna składać się, z co najmniej 2 stron w formacie A4 obejmująca zagadnienie/a z zakresu ekonomii/finansów/budżetu domowego, jakie według uczestnika konkursu rodzic powinni przekazać dzieciom z uzasadnieniem, dlaczego wskazane w pracy pojęcia zasługują na wyjaśnienie.

Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Rodzinne rozmowy o świecie finansów” do dnia 15 maja 2020 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do 29 maja 2020 r. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

Formularz konkursowy dostępny w „Czasie Stefczyka” w numerze marcowym i kwietniowym oraz poniżej.

formularz konkursowy Rodzinne rozmowy o świecie finansów

Regulamin Rodzinne rozmowy o świecie finansów

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here