„Smaki polskich regionów” Nagroda główna – karta podarunkowa na rejs promem Stena Line o wartości 1 500,00 zł

Uwaga – termin nadsyłania prac konkursowych został przedłużony do 25 października 2019 r.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni mając na celu wspieranie rozwoju kultury polskiej i dziedzictwa narodowego organizuje konkurs „Smaki polskich regionów”. Konkurs ma na celu promocję polskich produktów regionalnych. Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstaw propozycję promocji produktu regionalnego, który według Ciebie zasługuje na rozpowszechnienie. Dodatkowo prześlij przepis kulinarny, który wykorzystuje promowany produkt. Praca konkursowa składa się z dwóch elementów: pisemne przedstawienie pomysłu na promocję produktu z dowolnego regionu Polski charakterystycznego dla danego regionu, wybranego przez uczestnika konkursu oraz pisemne przedstawienie przepisu kulinarnego wykorzystującego promowany produkt regionalny.

Praca konkursowa powinna składać się z co najmniej 2 stron w formacie A4. Całość należy przesłać wraz z formularzem konkursowym na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Konkurs Smaki polskich regionów”  do dnia 25 października 2019 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora, które jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8.00 do 16.00).

Wyłonienie zwycięzcy nastąpi do dnia 31 października 2019 r.

Formularz konkursowy dostępny w „Czasie Stefczyka” w numerze wrześniowym i październikowym oraz na stronie www.skef.pl .

Na zwycięzcę konkursu czeka: nagroda główna – karta podarunkowa na rejs promem Stena Line o wartości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Regulamin Konkursu Smaki polskich regionów

Formularz konkursowy

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here