Rośnie liczba skarg klientów na ubezpieczenia turystyczne, wynika z najnowszego raportu Rzecznika Finansowego. Podróżni najczęściej narzekają na odmowę pokrycia kosztów leczenia, rezygnacji z podróży czy ubezpieczenia bagażu.

Raport Rzecznika Finansowego zwraca uwagę na rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad eksperckich, czy oficjalnych wniosków o podjęcie działań. W 2017 r. do Rzecznika trafiły 243 wnioski (215 o podjęcie interwencji, 28 o polubowne postępowanie). Stanowiło to wzrost względem roku ubiegłego o 56 proc. – w 2016 r. liczba wniosków wynosiła 156 i była identyczna jak ta w 2015 r.

Turyści znacznie częściej zgłaszają się do Rzecznika Finansowego również po porady. Z raportu wynika, że w 2017 r. udzielono ich 228, w tym 173 porady telefonicznych i 55 mailowych. Natomiast w 2016 r. było ich 197 (162 porady telefoniczne oraz 35 mailowe). Jak wskazuje raport, dynamika wzrostowa utrzymuje się od 2013 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here