Nowa ustawa z dnia 16 kwietnia br. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza zawieszenie terminów w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy.

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.

Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Pamiętaj termin do złożenia wniosku to trzydzieści dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Kiedy występują takie podstawy? Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Przedsiębiorco pamiętaj, masz szansę na restrukturyzację przedsiębiorstwa, która może Cię uchronić przed koniecznością złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here