22 lipca 2017 r. w życie weszła ustawa o kredycie hipotecznym, która określiła maksymalny pułap opłaty pobieranej przy takiej okazji. Uregulowała ona m.in. kwestię opłat pobieranych przy wcześniejszej spłacie lub nadpłacie zobowiązania.

Kredyt hipoteczny zaciągamy z reguły na co najmniej kilkanaście lat, nie oznacza to jednak, że musimy sztywno trzymać się narzucanego przez bank harmonogramu spłaty. Nadpłacanie zobowiązania to dobry sposób na obniżenie łącznego kosztu pożyczonego pieniądza oraz szansa na wcześniejsze pozbycie się długu.

Do tej pory banki mogły swobodnie ustalać zasady wcześniejszej spłaty kredytu. Teraz ustawa określiła maksymalny pułap opłaty pobieranej przy takiej okazji. W przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową rekompensatę za wcześniejszą spłatę można zastrzec tylko w pierwszych trzech latach trwania umowy. Opłata nie może być wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty i nie może przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie roku od momentu faktycznej spłaty.

Dla kredytów ze stałą stopą procentową zasada jest inna – opłatę będzie można pobierać w całym okresie obowiązywania stałego oprocentowania. Popularność tego rodzaju zobowiązań jest jednak na razie znikoma. Bankier.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here