Do Ośrodka Doradztwa Finansowego w Białej Podlaskiej zgłosił się Pan Roman, który w maju 2017 roku udzielił pożyczki swojej koleżance. Zgodnie z umową, spłata miała nastąpić po roku, czyli 31 maja 2018 r. Niestety do dnia dzisiejszego klient nie odzyskał swoich pieniędzy, rozmowy i pisemne wezwania do zapłaty nie przyniosły skutku. Planuje złożyć pozew o zapłatę do sądu, słyszał jednak, że od sierpnia nastąpił wzrost kosztów i opłat sądowych. Pyta, z jakimi kosztami będzie musiał się liczyć składając pozew o zapłatę?

Tak jak klient zauważył 6 sierpnia 2019 r. została ogłoszona nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego raz niektórych innych ustaw. Znaczna cześć zmian zacznie obowiązywać dopiero od 7 listopada 2019 r., jednak niektóre z przepisów weszły w życie już po 14 dniach. Dotyczy to w szczególności właśnie przepisów zmieniających wysokość opłat sądowych, a więc obowiązują one już od 21 sierpnia 2019 r.

Nowelizacja wprowadziła duże zmiany, jeżeli chodzi o wysokość opłaty sądowej w sprawach o prawa majątkowe. Dotychczas obowiązywała zasada, że wysokość opłaty wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Zgodnie z nowelizacją w przypadku wartości przedmiotu sporu wynoszącym ponad 20 000 zł opłata ta nadal będzie wynosiła 5% jednak nastąpił wzrost opłaty maksymalnej i aktualnie próg ten wynosi 200 000 zł. Natomiast w przypadku roszczeń gdzie wartość przedmiotu jest niższa niż 20 000 zł ustawodawca zrezygnował z zasady ustalania opłaty w wysokości 5% tylko wprowadził przedziały kwotowe, dla których obowiązuje jednakowa opłata.

Od 21 sierpnia 2019 r. wysokość opłat ustalana w zależności od wartości przedmiotu sporu kształtuje się w następujący sposób:

  1. do 500 zł – opłata wynosi 30 zł
  2. ponad 500 zł do 1 500 zł – opłata 100 zł
  3. ponad 1 500 zł do 4 000 zł – opłata 200 zł
  4. ponad 4 000 zł do 7 500 zł – opłata 400 zł
  5. ponad 7 500 zł do 10 000 zł – opłata 500 zł
  6. ponad 10 000 zł do 15 000 zł – opłata 750 zł
  7. ponad 15 000 zł do 20 000 zł – opłata 1 000 zł
  8. ponad 20 000 zł – oplata w kwocie 5 % wartości przedmiotu sporu, jednak nie więcej niż 200 000 zł

Warto również zaznaczyć, że w ustawie o kosztach sądowych został dodany jeszcze jeden artykuł określający wysokość opłaty w sprawach o roszczenie wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne. W sytuacji, gdy w takiej sprawie wartości przedmiotu sporu wynosi ponad 20 000 zł pobiera się opłatę stałą w kwocie 1 000 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here