Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni posiada konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Wobec klientki toczy się postępowanie egzekucyjne a komornik dokonał zajęcia wszystkich środków znajdujących się na koncie, uznając, że rachunek w SKOK nie jest tym samym, co rachunek bankowy i podlega zajęciu w całości. Z powyższym nie zgadza się klientka, która zgłosiła się z prośbą o poradę.

Należy wskazać, że możliwość zajęcia środków znajdujących się na rachunku (np. rachunku lokat terminowych, oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych) w toku prowadzonej egzekucji może maksymalnie wynosić do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Zapis dotyczący powyższej kwestii istnieje zarówno w Prawie bankowym oraz ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych a jego brzmienie jest identyczne. Oparcie się komornika na literalnym brzmieniu kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego jedynie rachunku bankowego w powiązaniu z Prawem bankowym jest błędne. Ustawodawca regulując instytucję Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych również przewidział zabezpieczenie członków SKOK na etapie postępowania egzekucyjnego.

Uznanie przez komornika, że kwota na rachunku w SKOK może być zajęta w całości jest nieprawidłowa i nie uwzględnia przepisów ustawy o SKOK. Zaleca się w tej sytuacji, aby Pani jak najszybciej skontaktowała się z komornikiem oraz złożyła skargę na czynności komornika w prawidłowym terminie.

Podstawa prawna:

– Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 tj. z dnia 2017.10.09) art. 54

– ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych (Dz.U.2017.2065 tj. z dnia 2017.11.08) art. 28

– Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 tj. z dnia 2018.01.19) art. 889-894

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here