Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • XIII EDYCJA KONKURSU „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW"
  Znamy listę finalistów XIII edycji konkursu. Pełna lista na stronie projektu. Finał odbędzie się 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie.

  „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW" - lista finalistów XIII edycji konkursu

  czytaj więcej
 • RRSO
  Nikt z nas nie lubi zaciągać zobowiązań finansowych, ale jeżeli już się na to zdecydujemy, dobrze aby to zrobić mądrze. O ile na bilet do kina stać większość, w kwestii remontu mieszkania czy zmiany auta o pomoc musimy zwrócić się do instytucji finansowych. I tu zaczynają pojawiać się dylematy.

  Byli szybcy, teraz są wściekli…

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Zajęcie rachunku SKOK przez komornika a kwota wolna od potrąceń

12.02.2018

Zajęcie rachunku SKOK przez komornika a kwota wolna od potrąceń

Klientka Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni posiada konto w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. Wobec klientki toczy się postępowanie egzekucyjne a komornik dokonał zajęcia wszystkich środków znajdujących się na koncie, uznając, że rachunek w SKOK nie jest tym samym, co rachunek bankowy i podlega zajęciu w całości. Z powyższym nie zgadza się klientka, która zgłosiła się z prośbą o poradę.

Należy wskazać, że możliwość zajęcia środków znajdujących się na rachunku (np. rachunku lokat terminowych, oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych) w toku prowadzonej egzekucji może maksymalnie wynosić do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Zapis dotyczący powyższej kwestii istnieje zarówno w Prawie bankowym oraz ustawie o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych a jego brzmienie jest identyczne. Oparcie się komornika na literalnym brzmieniu kodeksu postępowania cywilnego dotyczącego jedynie rachunku bankowego w powiązaniu z Prawem bankowym jest błędne. Ustawodawca regulując instytucję Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych również przewidział zabezpieczenie członków SKOK na etapie postępowania egzekucyjnego.

Uznanie przez komornika, że kwota na rachunku w SKOK może być zajęta w całości jest nieprawidłowa i nie uwzględnia przepisów ustawy o SKOK. Zaleca się w tej sytuacji, aby Pani jak najszybciej skontaktowała się z komornikiem oraz złożyła skargę na czynności komornika w prawidłowym terminie.

Podstawa prawna:

– Prawo bankowe (Dz.U.2017.1876 tj. z dnia 2017.10.09) art. 54

– ustawa o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych (Dz.U.2017.2065 tj. z dnia 2017.11.08) art. 28

– Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2018.155 tj. z dnia 2018.01.19) art. 889-894