Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni zgłosiła się klientka, która korzysta z programu „Rodzina na swoim”. Dzięki programowi, klientka otrzymuje dopłatę do spłaty odsetek kredytu mieszkaniowego. Z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 klientka była zmuszona do zawieszenia spłat kredytu hipotecznego. Klientka zastanawia się, czy w związku z zawieszeniem spłat rat kredytu, okres przez który obowiązują dopłaty jest również wstrzymany czy biegnie dalej.

Dopłata do spłat odsetek kredytu wynika z ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty, według stopy referencyjnej obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty. Dopłaty stosuje się przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek.

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do okresu dopłat, nie wlicza się okresu karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego, jeżeli karencja ta nastąpiła na wniosek kredytobiorcy złożony w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Oznacza to wydłużenie terminu stosowania dopłat o okres, w którym zostanie zawieszona spłata kredytu preferencyjnego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.

Podsumowując, aby klientka mogła skorzystać z zawieszenia biegu dopłat musi:

  1. Złożyć wniosek do instytucji finansowej, w której ma kredyt hipoteczny o zawieszenie spłaty rat;
  2. Stan zagrożenia lub epidemii wpłynął na finanse wnioskodawcy uniemożliwiając lub utrudniając mu spłatę kredytu na poprzednich warunkach.

Dodatkowa istotna informacja:

W okresie karencji w spłacie rat kapitałowych lub odsetek od kredytu preferencyjnego odsetki podlegają kapitalizacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here