Zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej – nowy formularz

Od 1 stycznia obowiązują zmiany dotyczące upadłości konsumenckiej, a także pojawił się nowy wniosek pozwalający zgłosić upadłość. Rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2015 roku (Dz. U. z  2015 r., poz. 2276), na podstawie art. 4912 ust. 6 ustawy  z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, został określony obowiązujący wzór formularza – wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że od dnia 1 stycznia 2016 r., dłużnik, którzy występuje o ogłoszenie upadłości powinien skorzystać z tego formularza.