Do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej zgłosiła się Pani Anita, która samotnie wychowuje dwoje dzieci. Były mąż ma zasądzone alimenty, jednak płaci je bardzo nieregularnie, a do tego wobec klientki jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. Do tej pory komornik zajmował z wynagrodzenia za pracę prawie 400 zł i było jej ciężko zamknąć miesięczny budżet. Od kwietnia pracodawca pojął decyzję, że w celu ochrony miejsc pracy obniża wszystkim pracownikom wynagrodzenie za pracę o 20 %. Biorąc pod uwagę nieregularne alimenty i egzekucję komorniczą nie będzie wstanie utrzymać siebie i dzieci z otrzymywanego wynagrodzenia za pracę. Klientka pyta, co może zdobić w takiej sytuacji?

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Poinformowano klientkę, że zgodnie z art. 87 1 § 1 Kodeksu pracy wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym, że klienta zarabia więcej niż najniższa krajowa komornik mógł prowadzić egzekucję z jej wynagrodzenia.

Jednakże w sytuacji, kiedy pracodawca obniżył jej wynagrodzenie w wyniku działań związanych z SARS-CoV-2, to na podstawie ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. kwota wolna od potrąceń uległa podwyższeniu. Zgodnie z art. 52 tej ustawy, jeśli wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu lub członek rodziny utracił źródło dochodu to kwota wolna od potrąceń ulega zwiększeniu o 25% na każdego członka rodziny, który nie osiąga dochodu, a pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Ustawa konkretnie wskazuje, kogo należy rozumieć za takiego członka rodziny i jest to: małżonek lub rodzic wspólnego dziecka oraz dziecko do 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 lata i ma orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tym przysługują świadczenia rodzinne lub zasiłek dla opiekunów. Oznacza to, że pracodawca powinien uwzględnić w tej sytuacji fakt, że jego pracownica ma na utrzymaniu dwoje małoletnich dzieci i powinien dokonać ponownego przeliczenia kwoty, jaką może przekazać komornikowi w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym uwzględniając przepisy tarczy antykryzysowej 3.0.

Egzekucja alimentów

W przypadku klientki tarcza antykryzysowa 3.0. wprowadziła jeszcze jedną ważną, korzystną zmianę. Do tej pory klientka mogła liczyć tylko na dobrą wolę byłego męża w zakresie płacenia alimentów, bo w związku z faktem, że był on niewypłacalny, egzekucje komornicze kierowane wobec niego były bezskuteczne. Klientka nie mogła również skorzystać z funduszu alimentacyjnego, gdyż nie spełniała kryterium dochodowego – dochód w przeliczeniu na jedna osobę wynosił ponad 800 zł. Teraz zgodnie z art. 18 ustawy – tarcza antykryzysowa 3.0. – kryterium dochodowe zostało podwyższone do 900 zł, więc klientka będzie mogła ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Warto również zaznaczyć, że ustawa ta wprowadziła także zasadę „złotówka za złotówkę” tzn. jeżeli dochód na członka rodziny będzie przekraczał 900 zł, ale nie więcej niż wysokość świadczenia z funduszu, to w takiej sytuacji osobie zostanie wypłacona kwota wynosząca różnicę miedzy przyznanym świadczeniem, a kwotą o jaką zostało przekroczone kryterium dochodowe. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wysokość świadczenia do wypłaty obliczona w ten sposób będzie niższa niż 100 zł, to takie świadczenie nie będzie przysługiwało.

Warto podkreślić, że art. 52 dotyczący egzekucji z wynagrodzenia za pracę wszedł w życie 16 maja 2020 r., natomiast art. 18 podnoszący kryterium dochodowe kwalifikujące do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wejdzie w życie dopiero w dniu 1 lipca 2020 r.

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here