Wielu klientów zgłaszających się do Ośrodków Doradztwa przychodzi z problemami w zakresie dziedziczenia długów. Warto byłoby przedstawić nowelizację w zakresie prawa spadkowego, która w znacznej mierze zmienia sytuację spadkobierców.

Poprzednie brzmienie przepisu art. 1015 § 2 k.c. było bardzo niekorzystne dla spadkobierców, którzy w terminie pół roku nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku. W przypadku licznych zadłużeń spadkodawcy było to jednoznaczne z tym, że spadkobierca za wszystkie zadłużenia spadkodawcy bez jakichkolwiek ograniczeń odpowiadał swoim majątkiem oraz nabytym na podstawie dziedziczenia.

Od dnia 18 października 2015 r. nastąpiła zmiana art. 1015 § 2 k.c. dzięki temu po upływie pół roku, jeśli spadkobierca nie złożył oświadczenia o przyjęciu czy odrzuceniu spadku nabywa spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Odpowiedzialność spadkobiercy kształtuje się w ten sposób, że tworząc spis inwentarza spisuje się pasywa i aktywa spadku. Dzięki temu spadkobierca odpowiada jedynie do wysokości aktywów znajdujących się w spisie. Nie jest to jednak równoznaczne, że odpowiada jedynie nabytym spadkiem.

Podobnie jak było wcześniej w przypadku egzekucji wierzyciel może domagać się również ruchomości czy nieruchomości będących własnością spadkobiercy, jednak górną granicą jest suma aktywów dokonana w spisie. Inna regulacja przepisów, która polegałaby np. na odpowiedzialności tylko z masy spadkowej powodowałaby zbytnią dbałość o interesy spadkobierców marginalizując wierzycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here