Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. wprowadziła zmiany w zakresie opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych. Jedną z wprowadzonych zmian jest ujednolicenie opłaty stosunkowej, tzw. prowizji komorniczej, która od 1 stycznia 2019 r. wynosi 10 % od wartości wyegzekwowanych świadczeń.

Ustawa wskazuje drugi bardzo istotny limit określony w art. 28 ust 2 ustawy, który zastrzega następująco: Jeżeli do wyegzekwowania świadczenia doszło wyłącznie wskutek egzekucji z wierzytelności, rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę lub świadczeń z zabezpieczenia społecznego albo na skutek spełnienia świadczenia przez dłużnika do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy po upływie 30 dni od terminu doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji dłużnikowi opłata minimalna wynosi 200 złotych.  Co do zasady opłata wyliczana jest procentowo (10%), jednakże nie może być niższa niż 200 zł.

Jeżeli dłużnik, w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, wpłaci do rąk komornika lub na jego rachunek bankowy całość lub część egzekwowanego świadczenia, komornik pobierze od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 3 % wartości wyegzekwowanego w ten sposób świadczenia. Wówczas minimalna kwota nie może być niższa niż 150 zł.

Konsekwencją powyższych przepisów może być uznanie, że dłużnik w pierwszej kolejności pokrywa koszty opłat egzekucyjnych. Nowe przepisy w zakresie opłat egzekucyjnych stosuje się do postępowań egzekucyjnych wszczętych po 1 stycznia 2019 r.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here