Info dla nauczycieli – trenerów

Informacja dla trenerów projektu “Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Do projektu zapraszani są nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Przyszły trener powinien być osobą kreatywną, pełną pasji, lubiącą nowe wyzwania oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

– posiadać wykształcenie ekonomiczne lub prawne,

– prowadzić zajęcia z przedmiotu podstaw przedsiębiorczości lub/i  przedmiotu ekonomia w praktyce,

– posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zadaniem nauczyciela, który zostanie zaproszony do udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie:

– udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć

– rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów;

– przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkole – z  grupą młodzieży nie mniejszą niż 20 osób, w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny.

SKEF zapewnia każdemu trenerowi projektu:

– bezpłatne szkolenie (w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia),

– materiały edukacyjne, przewodnik metodyczny,

– wynagrodzenie

– stałą pomoc i współpracę we wdrożeniu i prowadzeniu projektu.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Boryna 58-624-98-72 lub 697-102-395, e-mail: mboryna@skef.pl.