Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów

Zasady rekrutacji nauczycieli – trenerów projektu “Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”

Do projektu zapraszani są nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych. Przyszły trener powinien być osobą kreatywną, pełną pasji, lubiącą nowe wyzwania oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • prowadzić zajęcia z przedmiotów ekonomicznych, przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” lub przedmiotu „Ekonomia w praktyce” w szkole ponadgimnazjalnej,
  • posiadać wykształcenie ekonomiczne,
  • posiadać doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zadaniem nauczyciela – trenera, który zostanie zaproszony do udziału w projekcie „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym” będzie:

  • udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć,
  • rekrutacja uczestników projektu spośród uczniów,
  • przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w bezpłatnie udostępnionych przez szkołę salach – z grupą nie mniejszą niż 20 osób, w wymiarze 15 godzin lekcyjnych w oparciu o dostarczony przez SKEF materiał edukacyjny.

SKEF zapewnia każdemu nauczycielowi – trenerowi projektu:

  • bezpłatne szkolenie (w tym koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia),
  • materiały edukacyjne, przewodnik metodyczny,
  • wynagrodzenie,
  • stałą pomoc i współpracę przy wdrożeniu i prowadzeniu projektu.

Udział uczniów, nauczyciela i szkoły w projekcie jest bezpłatny.