Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Nowy Konkurs SKEF na 100 lecie Niepodległości
  „Rodzinne wspomnienia na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Do wygrania nagroda główna 2 000 zł. Konkurs trwa od 1 sierpnia do 15 października 2018 roku. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

  Nowy Konkurs SKEF na 100 lecie odzyskania niepodległości

  czytaj więcej
 • Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!
  Zwycięzcami zostali: 1. Jeremi Polaczkiewicz – Techniczne Zakłady Naukowe Technikum nr 5, Częstochowa, 2. Kamila Morawska – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Fr. Stefczyka, Czernichów, 3. Alicja Sobecka – I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Kościan. Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja na stronie Projektu.

  Finał konkursu „Żyj finansowo!” za nami!

  czytaj więcej
 • Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”
  I miejsce – Rafał Paluchowski – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej, II miejsce – Marcelina Skalna – Szkoła Podstawowa nr 2 z oddziałami gimnazjalnymi w Bolesławcu, III miejsce – Szczepan Gołota – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Białej Rawskiej.

  Finał XIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

  czytaj więcej
 • Zespół SKEF

  Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
Sonda

Czy uważasz, że edukacja finansowa powinna znaleźć się w programach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Twój 1% wspiera edukację finansową i fundusz stypendialny

baner.cdr

 

SKEF członkiem ECDN

PORADNIKI

Zalety konta internetowego

Wyjście z zadłużeniaMOJE PIENIĄDZE

Życie bez długów – upadłość konsumencka

Znowelizowana ustawa dotycząca upadłości konsumenckiej święci wielkie triumfy. Od początku 2015 roku, kiedy zaczęła obowiązywać – z dobrodziejstwa ustawy skorzystało do września br. ponad 10 tys. zadłużonych. W pierwszym roku sądy orzekły 2112 upadłości, w 2016 roku 4434 upadłości. Należy podkreślić, że tak naprawdę za tymi suchymi danymi kryją się losy nie pojedynczych osób a całych rodzin dotkniętych skutkami wykluczenia finansowego, żyjących na marginesie życia społecznego, zmagających się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi długami. Z danych statystycznych wynika, że liczba upadłości wciąż rośnie, przyjmuje się, że ilość ta wzrośnie do 10 tys. rocznie.

Sukces Ośrodków Doradztwa SKEF

Mamy niemałą satysfakcję, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego SKEF uczestniczyły w opracowaniu blisko 200 wniosków o upadłość, wśród których jedynie 9 zostało przez sądy oddalone. Na przykładzie Ośrodka w Warszawie, gdzie opracowano dla klientów ponad 100 wniosków o upadłość (2 zostały oddalone, 1 odrzucony, czyli nie został rozpoznany pod kątem merytorycznym), można stwierdzić, że 98 proc. wniosków kończy się uzyskaniem orzeczenia o upadłości. O reakcji osób, które otrzymały upadłość można przeczytać tu pogotowiedlazadluzonych.pl.

Jak długo trwa postępowanie w zakresie upadłości konsumenckiej?

Z naszego doświadczenia wynika, że rozpatrzenie wniosku może zakończyć się orzeczeniem wydanym w trybie zaocznym już po 2 tygodniach od momentu jego złożenia. Najczęściej jednak w tym terminie sąd powiadamia o rozprawie i wyznacza miesięczny termin wizyty w sądzie.

Po uzyskaniu orzeczenia syndyk, przydzielony przez sąd, przystępuje do weryfikacji listy wierzycieli i sprzedaje majątek upadłego. Po spieniężeniu całości majątku upadłego, jaki został zgłoszony przez wnioskodawcę do tzw. masy upadłości, następuje drugie orzeczenie sądu dotyczące planu spłaty wierzycieli. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. mieszkanie, czy wręcz przeciwnie, był całkowicie pozbawiony majątku. Podczas pierwszego etapu postępowania, które trwa zwykle ok. roku, do czasu orzeczenia dot. planu spłaty syndyk zajmuje wynagrodzenie upadłego.

Plan spłaty

Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. Przy jej określeniu sąd będzie brał pod uwagę dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłat sąd spotyka się po raz trzeci i orzeka o oddłużeniu – pozostałe długi tej osoby zostają umorzone.

Pomoc zadłużonym przy składaniu wniosku

Osobom, które chciałyby złożyć wniosek do sądu upadłościowego Ośrodki Doradztwa Finansowego służą bezpłatną pomocą. Dane adresowe i godziny przyjęć tu Pogotowie dla zadłużonych.

Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

W dniu 25.02.2005 r. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym kontynencie.

Adres

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Centrala)
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72,
e-mail: skef@skef.pl,     www.skef.pl     www.facebook.com/skef.gdynia
NIP: 586-20-11-292    REGON: 191416560    KRS: 0000053057

 

Skład zarządu:

dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu, tel.: 58 624 98 74
Marzena Bierecka – Wiceprezes Zarządu, tel.: 58 624 98 74
Ewa Kruk – Członek Zarządu, Dyrektor SKEF, Dyrektor Biura SKEF, tel.: 58 624 98 74, e-mail: ekruk@skef.pl

 

Zespół:

Magdalena Nastrabasz-Janczarska – Specjalista ds. prawnych, tel.: 58 624 98 73, e-mail: mnastrabasz@skef.pl
Magdalena Boryna – Specjalista ds. projektów tel.: 58 624 98 72, e-mail: mboryna@skef.pl
Iwona Karmasz – Koordynator ds. szkoleń, tel.: 58 624 98 76, e-mail: ikarmasz@skef.pl
Joanna Kobus-Michalewska – Arbiter Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego, tel.: 58 624 98 74  e-mail: prawnik@skef.pl
Małgorzata Ciecierska – Samodzielna Księgowa, tel.: 58 624 98 74, e-mail: mciecierska@skef.pl

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
Katarzyna Kołodziejczyk – Kierownik Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego ODFiK w Krakowie, ul. Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków, tel.: 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
Waldemar Szkiela – Specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego, ODFiK w Warszawie, ul. Generała Andersa 37 lok. 59a, 00-158 Warszawa, tel.:  22 848 08 46,  e-mail: odfik-warszawa@skef.pl
Monika Marchalewska – Specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego, ODFiK w Białej Podlaskiej, ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 411 10 47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
Piotr Tokarczyk – Specjalista ds. prawnych, ODFiK w Gdyni, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel.: 58 624 98 72 ; e-mail: odfik-gdynia@skef.pl

Numer konta Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Bank Zachodni WBK SA 3/o Gdynia
61  1090  1102  0000  0001  1105  9931

 

Dane wprowadził: Waldemar Szkiela dnia: 25.06.2014 r.