Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

W dniu 25.02.2005 r. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

Adres

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Centrala)
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72,
e-mail: skef@skef.pl,     www.skef.pl     www.facebook.com/skef.gdynia
NIP: 586-20-11-292    REGON: 191416560    KRS: 0000053057

 

Skład zarządu:

dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu, tel.: 58 624 98 74
Marzena Bierecka – Wiceprezes Zarządu, tel.: 58 624 98 74
Ewa Kruk – Członek Zarządu, Dyrektor SKEF, Dyrektor Biura SKEF, tel.: 58 624 98 74, e-mail: ekruk@skef.pl

 

Zespół:

Magdalena Nastrabasz – specjalista ds. prawnych, tel.: 58 624 98 73, e-mail: mnastrabasz@skef.pl

Iwona Karmasz – koordynator ds. szkoleń, tel.: 58 624 98 76, e-mail: ikarmasz@skef.pl
Joanna Kobus-Michalewska – radca prawny, tel.: 58 624 98 74  e-mail: prawnik@skef.pl
Małgorzata Brzuszkiewicz – samodzielna księgowa, tel.: 58 624 98 74, e-mail: mciecierska@skef.pl

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
Katarzyna Kołodziejczyk – kierownik Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, tel. 58 624 98 72, e-mail: kkolodziejczyk@skef.pl

Katarzyna Adamczyk-Pytlik – specjalista ds. prawnych Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Krakowie, Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków, tel.: 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
Waldemar Szkiela – specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego, ODFiK w Warszawieul. Generała Andersa 37 lok. 59a, 00-158 Warszawa, tel.:  22 848 08 46,  e-mail: odfik-warszawa@skef.pl
Monika Marchalewska – specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego, ODFiK w Białej Podlaskiej, ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 411 10 47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl

Numer konta Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Santander Bank Polska SA
61  1090  1102  0000  0001  1105  9931

 

Dane wprowadził: Waldemar Szkiela dnia: 25.06.2014 r.