Biuletyn Informacji Publicznej

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną.

W dniu 25.02.2005 r. Stowarzyszenie zostało wpisane na listę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego.

SKEF jest polskim reprezentantem European Consumer Debt Network, międzynarodowej organizacji działającej przy Unii Europejskiej, zrzeszającej instytucje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa na naszym kontynencie.

Adres

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Centrala)
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72,
e-mail: skef@skef.pl,     www.skef.pl     www.facebook.com/skef.gdynia
NIP: 586-20-11-292    REGON: 191416560    KRS: 0000053057

 

Skład zarządu:

dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu, tel.: 58 624 98 74
Marzena Bierecka – Wiceprezes Zarządu, tel.: 58 624 98 74
Ewa Kruk – Członek Zarządu, Dyrektor SKEF, Dyrektor Biura SKEF, tel.: 58 624 98 74, e-mail: ekruk@skef.pl

 

Zespół:

Magdalena Nastrabasz-Janczarska – Specjalista ds. prawnych, tel.: 58 624 98 73, e-mail: mnastrabasz@skef.pl
Magdalena Boryna – Specjalista ds. projektów tel.: 58 624 98 72, e-mail: mboryna@skef.pl
Iwona Karmasz – Koordynator ds. szkoleń, tel.: 58 624 98 76, e-mail: ikarmasz@skef.pl
Joanna Kobus-Michalewska – Arbiter Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego, tel.: 58 624 98 74  e-mail: prawnik@skef.pl
Małgorzata Ciecierska – Samodzielna Księgowa, tel.: 58 624 98 74, e-mail: mciecierska@skef.pl

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego
Katarzyna Kołodziejczyk – Kierownik Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego ODFiK w Krakowie, ul. Rynek Dębnicki 13/5, 30-319 Kraków, tel.: 12 684 35 83, e-mail: odfik-krakow@skef.pl
Waldemar Szkiela – Specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego, ODFiK w Warszawie, ul. Generała Andersa 37 lok. 59a, 00-158 Warszawa, tel.:  22 848 08 46,  e-mail: odfik-warszawa@skef.pl
Monika Marchalewska – Specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego, ODFiK w Białej Podlaskiej, ul. Francuska 136, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 411 10 47, e-mail: odfik-bialapodlaska@skef.pl
Piotr Tokarczyk – Specjalista ds. prawnych, ODFiK w Gdyni, ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel.: 58 624 98 72 ; e-mail: odfik-gdynia@skef.pl

Numer konta Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Bank Zachodni WBK SA 3/o Gdynia
61  1090  1102  0000  0001  1105  9931

 

Dane wprowadził: Waldemar Szkiela dnia: 25.06.2014 r.