SKEF jako organizacja pożytku publicznego

Organizacja pożytku publicznego (OPP) – termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 roku przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Status OPP może uzyskać organizacja pozarządowa, prowadząca działalność w obszarach tzw. Pożytku publicznego, które zostały określone ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

SKEF od 2005 roku jest organizacją pożytku publicznego.

Posiadanie przez organizację statusu organizacji pożytku publicznego nakłada na nią obowiązki sprawozdawczości, aby wszyscy zainteresowani mogli uzyskać informacje, na co wydane zostały pieniądze przekazane przez darczyńców. Status ten umożliwia przekazanie na rzecz organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego przez osoby fizyczne.