Do darczyńców

Numer konta Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

Bank Zachodni WBK SA 3/o Gdynia

61  1090  1102  0000  0001  1105  9931