Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

8 czerwca 2024 roku w Hotelu Holiday Inn w Warszawie odbył się finał XVIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” organizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. 

SKEF już po raz osiemnasty zorganizowało ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Konkurs, który na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski. Od 2006 roku, w osiemnastu edycjach Konkursu wzięło udział ponad 12 tysięcy uczniów. Projekt ma na celu edukację finansową młodzieży. Co roku Konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych. Temat tegorocznej edycji konkursu brzmiał: „100-lecie polskich reform gospodarczych źródłem edukacji ekonomicznej”. Tematyka Konkursu wpisywała się w obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, nawiązując do jubileuszu m.in. 100-lecia wprowadzenia reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecia ustanowienia polskiego złotego a także 100-lecia utworzenia Banku Polskiego .

W bieżącej edycji konkursu wzięło udział 127 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu całej Polski. Najwięcej prac wpłynęło z województwa śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Do finału Konkursu zostało zakwalifikowanych 10 osób i przyznano 2 wyróżnienia upoważniające do udziału w finale Konkursu.

Realizacja Konkursu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów i partnerów Konkursu.

Patronat nad XVIII edycją Konkursu objęły:

1. Narodowy Bank Polski
2. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

 

Patronat medialny objęły:

1. Gazeta Bankowa
2. „Sieci”
3. Portal „wGospodarce.pl”
4. Telewizja „wPolsce.pl”

 

Partnerzy Konkursu to:

1. Fundacja Alior Banku
2. Saltus Ubezpieczenia
3. Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych

 

Oto finaliści XVIII edycji Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” (w porządku alfabetycznym).

L.p. nazwisko imię szkoła województwo
1 Baranowska Lena Szkoła Podstawowa nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie woj. mazowieckie
2 Baranowski Jan Szkoła Podstawowa  nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie woj. mazowieckie
3 Biel Antonina Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach woj. śląskie
4 Kolasiński Fabian Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zjednoczonej Europy w Kwidzynie woj. pomorskie
5 Kotarzewski Bartosz Zespół Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach woj. świętokrzyskie
6 Kudasiewicz Kaja Zespół Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach woj. świętokrzyskie
7 Masternak Jakub Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego w Warszawie woj. mazowieckie
8 Rozenbajgier Bartosz Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku woj. warmińsko-mazurskie
9 Szatka Wojciech Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 – Szkoła Podstawowa nr 13 im. Św. Barbary w Katowicach woj. śląskie
10. Wleciał Lena Zespół Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach woj. świętokrzyskie

 

WYRÓŻNIENIA

Zgodnie z regulaminem XVIII edycji Konkursu  „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” przyznano dwa wyróżnienia uprawniające do udziału w finale Konkursu dla autorów wyróżniających się prac. Wyróżnienia zostały przyznane następującym osobom:

Kalbarczyk Mateusz Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łochowie

 

woj. mazowieckie
Szymański Wojciech Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu

 

woj. kujawsko-pomorskie

 

Na zwycięzców w finale Konkursu czekały atrakcyjne nagrody pieniężne: Pierwsze miejsce – 3 000 zł, drugie miejsce – 2 000 zł, trzecie miejsce – 1 000 zł.

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla nauczyciela, którego uczniowie w eliminacjach Konkursu przesłali największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 70 punktów i kompletnie wypełnionych w części A, B, C. W tegorocznej edycji nagrodę specjalną dla nauczyciela otrzymała Pani Agata Kudasiewicz z Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach (woj. świętokrzyskie).

Od wielu lat finał Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” odbywa się łącznie z finałem Konkursu organizowanym w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Podczas finałów konkursów oprócz nagród pieniężnych dla laureatów, wszyscy finaliści zostali obdarowani wieloma upominkami od patrona, partnerów, sponsorów i organizatora Konkursu, a także czekało na nich wiele innych atrakcji np.: warsztaty edukacyjne, zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP, spacer z przewodnikiem po Warszawie.

7 czerwca 2024 r. finaliści obu konkursów wzięli udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Durską oraz Panią Martę Wereskę – przedstawicielki Polskiej Izby Ubezpieczeń które wprowadziły uczestników w tematykę ubezpieczeń. Następnie, młodzież uczestniczyła w warsztatach pt. „Prywatność” prowadzonych przez Pana Andrzeja Rylskiego i Pana Pawła Ogrodzkiego – przedstawicieli NASK Państwowy Instytut Badawczy, podczas których omówiono tak ważne w dzisiejszych czasach zagadnienia jak: wizerunek w sieci, ślad cyfrowy, budowanie dobrych haseł, ustawienia prywatności.

W dniu 8 czerwca 2024 r. finaliści stanęli do walki o zaszczytny tytuł najlepszego młodego ekonomisty XVIII edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” oraz główną nagrodę 3000 zł. Podczas wydarzenia obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej: Pan dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF, Pan prof. ucz. dr hab. Dominik Bierecki- Wiceprezes SKEF, Pan dr Jacek Skoczek oraz pracownicy SKEF: koordynatorzy obu konkursów Iwona Karmasz i Katarzyna Kołodziejczyk-Tokarczyk oraz Magdalena Nastrabasz i Monika Marchalewska.

Swoją obecnością na finale zaszczycili: Pani Profesor dr hab. Elżbieta Ostrowska, która jednocześnie pełniła funkcję Przewodniczącej Jury konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, Pani Małgorzata Barcz-Wadas reprezentująca Polską Izbę Ubezpieczeń, będąca również Członkiem Jury w konkursie „Żyj Finansowo!”. 

Następnie, finaliści udali się do sal, w których czekały na nich zestawy zadań finałowych. Po godzinnych zmaganiach, Jury Konkursu wyłoniło zwycięzców obu edycji konkursów „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” i „Żyj Finansowo!”.

Po zmaganiach finałowych uczestnicy obu Konkursów wraz z opiekunami udali się do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka na wędrówkę po świecie pieniądza, czyli zwiedzanie z przewodnikiem. Finaliści mogli zapoznać się z wieloma  interesującymi zagadnieniami związanymi z historią pieniądza, narodzinami monety i banknotu, pierwszych banków, teorii ekonomicznych, zobaczyć jak powstaje pieniądz, jak działa bankomat i karta kredytowa. Uczniowie mogli zobaczyć czym  jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu, poprzez edukację w sposób atrakcyjny dla odbiorców, przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji i nowoczesnych technologii.

Warto wskazać, że podczas finałów konkursów towarzyszyło nam wielu znamienitych gości – przedstawicieli instytucji sektora finansowego. Podczas rozdania nagród była obecna Pani Monika Wojciechowska – Przedstawicielka Ministerstwa Finansów, Pan Maciej Halt-Przedstawiciel Kasy Stefczyka, Dyrektor Makroregionu Wschodniego. Podczas uroczystego zakończenia finałów konkursów dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF, pogratulował osiągniętych wyników wszystkim uczestnikom finału, życząc powodzenia i dalszych sukcesów.

Wyniki XVIII edycji Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” prezentowały się następująco:

 • I miejsce zajęła LENA BARANOWSKA, uczennica siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie (woj. mazowieckie).
 • II miejsce trafiło do JANA BARANOWSKIEGO ze Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie (woj. mazowieckie).
 • III miejsce zaś do LENY WLECIAŁ, która jest uczennicą klasy siódmej w Zespole Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach (woj. świętokrzyskie).

 Kolejne miejsca zajęli:

Wojciech Szymański, Bartosz Kotarzewski, Wojciech Szatka, Fabian Kolasiński,  Bartosz Rozenbajgier, Kaja Kudasiewicz, Antonina Biel, Jakub Masternak, Mateusz Kalbarczyk.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stara się popularyzować i upowszechniać edukację finansową wśród dzieci i młodzieży m.in. przez organizacje tego typu projektów. Zaletą konkursu ekonomicznego jest nie tylko możliwość zdobycia nagród rzeczowych i udział w wyjazdowym finale konkursu połączony z wieloma dodatkowymi atrakcjami. O wiele ważniejsza jest możliwość dostarczenia dodatkowej wiedzy ekonomicznej i finansowej, którą młodzież nabywa przygotowując się do udziału w Konkursie. Warto wskazać, że Konkurs dociera nawet do małych miejscowości, o czym świadczą liczne prace konkursowe przesyłane przez uczestników z takich obszarów.

Wielu nauczycieli, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem również propaguje i wspiera Konkurs, zachęcając swoich uczniów do udziału. O pozytywnym odbiorze Konkursu często mówią sami uczestnicy jak i opiekunowie obecni podczas finałów konkursu.

 

Wszystkim finalistom, opiekunom i osobom obecnym podczas finału Konkursu serdecznie dziękujemy za tak miłe słowa i pozytywny odbiór konkursu. Utwierdza nas to w przekonaniu, że projekt warto kontynuować.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu
„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.


 

UWAGA! – przedłużono termin przesyłania prac konkursowych na XVIII edycję konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” do dnia 6 maja 2024 r. (liczy się data stempla)

Nastąpiła zmiana regulaminu XVIII edycji Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”  w zakresie zmiany terminu nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz pisemnych odpowiedzi na zadania konkursowe, w ten sposób, iż  pkt. 3.1 regulaminu Konkursu z dnia 10 listopada 2023 roku otrzymuje nowe brzmienie: „Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz udzielenie pisemnych odpowiedzi na zadania konkursowe udostępnione na stronie https://www.skef.pl i przesłanie ich za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres Organizatora: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126 do dnia 6 maja 2024 r., (decyduje data stempla) z dopiskiem na kopercie „Konkurs MPME”.

XVIII edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
Już po raz osiemnasty Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej organizuje konkurs ekonomiczny dla młodzieży „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Uczestnicy będą mogli wykazać się znajomością zagadnień ekonomiczno-finansowych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Przewidziano również nagrodę pieniężną dla nauczyciela.

Weź udział w konkursie – zapoznaj się z regulaminem, rozwiąż zadania konkursowe.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII do udziału w XVIII edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „100-lecie polskich reform gospodarczych źródłem edukacji ekonomicznej”. Celem Konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie tematyki konkursowej tj: 100-lecie reform gospodarczych autorstwa Władysława Grabskiego, 100-lecie polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce – 3 000 zł, II miejsce –2 000 zł, III miejsce –1 000 zł.
Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla nauczyciela.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

 • zapoznać się z regulaminem konkursu XVIII edycji „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”,
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnych odpowiedzi na pytania i zadania konkursowe,
 • przesłać formularz zgłoszeniowy z pytaniami i zadaniami konkursowymi za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126 do dnia 6 maja 2024 r. (decyduje data stempla) z dopiskiem na kopercie „Konkurs MPME”.

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych 10-12 uczestników, których prace będą najwyżej ocenione. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie XVIII edycji konkursu MPME.

Pliki do pobrania:

Zakres tematyczny uwzględnia następujące zagadnienia:

Władysław Grabski (1923-1925), reformy Władysława Grabskiego, reforma walutowa z 1924 r., reforma skarbowa, złoty polski (od 1924 r.), marka polska, utworzenie Banku Polskiego S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Bank Polski, edukacja ekonomiczna, kryzys, inflacja, hiperinflacja, pieniądz, denominacja, moneta, banknot.

Polecamy zapoznanie się z dodatkowymi materiałami:

 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240040028
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 20 stycznia 1924 r. w przedmiocie systemu monetarnego.
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240070065
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19240340351
 4. Czas pieniądza – Historia polskiego złotego
  https://vod.tvp.pl/programy,88/czas-pieniadza-odcinki,302693/odcinek-3,S01E03,302865
 5. Czas pieniądza – Niepodległa i jej gospodarka
  https://vod.tvp.pl/programy,88/czas-pieniadza-odcinki,302693/odcinek-5,S01E05,342519
 6. Historia złotego
  https://www.youtube.com/watch?v=R411jyRT2KI
 7. Śladami złotego
  https://www.youtube.com/watch?v=EHukyAGd-mw
 8. Reformy Grabskiego
  https://vod.tvp.pl/programy,88/nowe-ateny-odcinki,274026/odcinek-0,S01E00,276585
 9. Działalność emisyjna NBP – historia polskiego złotego
  https://www.youtube.com/watch?v=zs9KjwgVJcg
 10. Polski złoty. Krótka historia
  https://www.youtube.com/watch?v=UHwbbwtaziM
 11. Bankoteka. Dzieje złotego. https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0020/215552/bankoteka_dzieje_zlotego.pdf
 12. Gospodarczy Dekalog Niepodległej Polski Reforma Grabskiego
  https://www.youtube.com/watch?v=IPZDAkDPcP8
 13. https://www.skef.pl/zarys-historii-polskiego-pieniadza/
 14. Bankoteka. Władysław Grabski, Bank Polski SA i stabilizacja ekonomiczna kraju
  https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0006/77919/bankoteka-specjalne-2.pdf
 15. https://www.cpnbp.pl/__data/assets/pdf_file/0010/188317/Bankoteka_14.pdf
 16. https://dzieje.pl/aktualnosci/reforma-walutowa-i-utworzenie-banku-polskiego-sa
 17. https://www.skarbnicanarodowa.pl/kroniki-numizmatyczne/408-reforma-walutowa-wladyslawa- grabskiego-ktora-uratowala-polske
 18. https://nbp.pl/publikacje/dzialalnosc-nbp/historia-bankowosci-centralnej-w-polsce/
 19. Wojciech Morawski – Władysław Grabski polityk, mąż stanu, reformator
  https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/05/grabski_ksiazka.pdf
 20. Cecylia Leszczyńska – Zarys historii polskiej bankowości centralnej
  https://nbp.pl/wp-content/uploads/2022/11/zarys-historii-polskiej-bankowosci-centralnej-1.pdf
 21. Władysław Grabski – Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924–1925)
  https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dwa-lata-pracy-u-podstaw-panstwowosci-naszej.html
 22. https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/D1HbfxRKb
 23. Dokonania pierwszych lat odbudowy: Filmy: reformy Władysława Grabskiego i E. Kwiatkowskiego cz.1 i cz.2
  https://zpe.gov.pl/a/film–sprawdz-sie/D16c0dYLD
 24. Lekcja: Reformy gospodarcze Władysława Grabskiego, a współczesne wyzwania https://www.youtube.com/watch?v=ugmwc3BERUU
 25. https://wnet.fm/2017/12/20/glebokie-reformy-gospodarcze-wladyslawa-grabskiego-pietnasta-audycja-cyklu-fortuna-kolem-sie-toczy/
 26. https://forsal.pl/artykuly/1121751,silny-zloty-wlasnymi-silami.html
 27. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/2300431,polski-zloty-zamiast-marki-czyli-historia-zlotowki
 28. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/548894,wladyslaw-grabski-premier-w-czasie-wojny-polskobolszewickiej
 29. https://www.historiaposzukaj.pl/wiedza,wydarzenia,928,zloty_polski.html?u=os_czasu.html
 30. https://historia.org.pl/2021/10/31/historia-inflacji-i-hiperinflacja-w-przedwojennej-polsce-ceny-miesiecznie-rosly-o-360-a-placono-milionami/
 31. https://www.polskieradio.pl/39/156/artykul/1110859,reforma-monetarna-wladyslawa-grabskiego
 32. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2769211,Denominacja-zlotego-wyzsza-sztuka-liczenia
 33. https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5464/18/1/1/co_warto_wiedziec_o_inflacji.pdf
 34. https://ree2024.pl/
 35. https://nbp.pl/edukacja/slownik/
 36. https://dzieje.pl/aktualnosci/95-lat-temu-powolano-drugi-rzad-wladyslawa-grabskiego
 37. https://nbp.pl/banknoty-i-monety/banknoty-obiegowe/

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (www.skef.pl)

Patronat  :

Narodowy Bank Polski (https://nbp.pl/)
Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (www.skok.pl)

Patronat medialny:

Gazeta Bankowa (www.gb.pl)
Tygodnik „Sieci” (www.sieciprawdy.pl)
Portal „wGospodarce.pl” (www.wgospodarce.pl)
Telewizja wPolsce.pl (www.wpolsce.pl)

Partnerzy:

Fundacja Alior Banku (https://fundacja-alior.pl/)
Saltus Ubezpieczenia (www.saltus.pl)
Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych (www.fwuw.pl)

Dodatkowych informacji udziela:
Iwona Karmasz
tel. 58/624-98-76
e-mail: ikarmasz@skef.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 


Archiwalne materiały z poprzednich lat: