Statut

 Statut Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej

(stan prawny na dzień: 20 kwietnia 2015 r.)

Uchwała NWZC z dn. 2003.01.08 dot. wysokości składki członkowskiej