Statut i uchwała

 Statut Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej
(stan prawny na dzień: 11 lutego 2020 r.)


Uchwała nr 5 z dn. 16.12.2019 r.
dot. wysokości składki członkowskiej