Zbiórka publiczna „Skarbonka”

Zbiórka publiczna “Skarbonka”. Członkowie Kasy przekazali już ponad 300 tys zł dla dzieci z Domów Dziecka

Stowarzyszenie pośród wielu różnych działań zajmuje się też prowadzeniem akcji charytatywnych. Od wiosny 2005 r. SKEF wspólnie z Kasą Stefczyka prowadzi zbiórkę publiczną „Skarbonka” na terenie całej Polski, przeznaczoną dla Domów Dziecka. Zbiórkę można wesprzeć poprzez złożenie datków do specjalnie oznakowanych skarbon, wystawionych w placówkach Kasy Stefczyka do dnia 30 listopada 2018 roku. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (m.in. notebooków i komputerów stacjonarnych), materiałów multimedialnych tj. oprogramowania komputerowego, gier i programów edukacyjnych oraz innych pomocy dydaktycznych dla podopiecznych z Domów Dziecka. Zbiórka jest legalnie zgłoszona i zarejestrowana, a wszystkie zebrane środki są przeznaczone na wskazany cel. Stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat z zebranych pieniędzy na wynagrodzenia dla osób zajmujących się zbiórką tak, by każda złotówka była rzeczywiście przeznaczona dla dzieci. Przekazanie zakupionych darów nastąpi w okresie przedświątecznym, kiedy wszyscy skupiamy się na przygotowaniach i cieszymy z tego, że spędzamy czas w gronie bliskich osób. To trudny czas dla wielu podopiecznych Domów Dziecka, więc mamy nadzieję że dary zakupione z Państwa datków sprawią tym dzieciom choć odrobinę radości.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców od wiosny 2005 roku przez 12 lat prowadzenia zbiórki udało się łącznie zebrać kwotę ponad 306 560 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych  z 24 Domów Dziecka na terenie całego kraju.

W imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i serdecznie zachęcamy do włączenia się w tegoroczną zbiórkę.

Zbiórka publiczna „SKARBONKA” 2017 została zakończona i rozliczona!

W dniu 30 listopada 2017 r. zakończyła się kolejna edycja zbiórki publicznej „SKARBONKA” prowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasę Stefczyka. To kolejna zbiórka publiczna, w której pracownicy aktywnie zaangażowali się jako wolontariusze i sprawowali pieczę nad skarbonkami wystawionymi w Oddziałach Kasy Stefczyka. Dzięki hojności i wsparciu akcji przez  darczyńców, głównie członków Kasy i SKEF udało się zebrać kwotę: 19 721,48 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch placówek sprzętem komputerowym i multimedialnym.

W dniu 19 grudnia 2017 r. zakupiony sprzęt został przekazany przez Monikę Marchalewską – przedstawiciela SKEF oraz Martę Banch – Klujewską – kierownika oddziału Kasy Stefczyka w Białej Podlaskiej  do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim  na ręce koordynatora placówki Pan Kamila Daniluka. Natomiast 22 grudnia 2017 r. Monika Marchalewska wraz z przedstawicielami oddziału Kasy Stefczyka w Zamościu dokonały przekazania sprzętu w Domu Dziecka w Zamościu na ręce dyrektora placówki – Pani Edyty Panas.

Miło nam też poinformować, że oddział Kasy Stefczyka w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 90 zebrał najwięcej pieniędzy, również dzięki aktywnemu wsparciu naszych wolontariuszy.

W imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty. Wkrótce rozpocznie się kolejna zbiórka publiczna i mamy nadzieję, że przy wsparciu członków SKEF oraz SKOK uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, dzięki którym będzie możliwe wsparcie kolejnych podopiecznych z Domów Dziecka.

Sprawozdanie ze zbiórki i rozdysponowania zebranych środków

 

Podziękowanie

Podziękowanie

Komunikat

Pragniemy poinformować naszych Darczyńców, że z uwagi na błędy w aplikacji informatycznej na stronie zbiórek publicznych: www.zbiorki.gov.pl pojawiła się tam nieprawdziwa informacja nt. Akcji Skarbonka prowadzonej przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej dot. przekroczenia terminów w zakresie złożenia sprawozdań: z przeprowadzonej zbiórki oraz z rozdysponowania środków zebranych ofiar. Zgodnie z przepisami mieliśmy termin do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki tj. do dnia 19 grudnia 2015 r. na złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki Akcja Skarbonka, co uczyniliśmy.

scan sprawozdania z potw wysłania w terminie

Natomiast na złożenie sprawozdania z rozdysponowania środków zebranych ofiar mamy termin do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli do dnia 31 marca 2016 r.

Z uwagi na nieprawdziwe informacje przygotujemy odpowiednie pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o ich sprostowanie.

Akcja SKARBONKA

Zebraliśmy ponad ćwierć miliona złotych

Zakończyła się kolejna edycja akcji ,,Skarbonka’’. Przez ostatnie siedem lat zebraliśmy wspólnie ponad ćwierć miliona złotych i wyposażyliśmy w sprzęt multimedialno-komputerowy aż 21 domów dziecka.  Potrzeb w tym zakresie jest jednak więcej.

Publiczna zbiórka w ramach akcji ,,Skarbonka’’ jest prowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasę Stefczyka od wiosny 2005 roku.

1

– Akcja jest prowadzona w placówkach Kasy Stefczyka, gdzie ustawione są skarbonki, do których Członkowie Kasy mogą wrzucać datki – mówi Sylwia Koszyk, specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego ze SKEF, koordynator akcji. – Zebrane pieniądze przeznaczamy na zakup sprzętu multimedialno-komputerowego (m.in. notebooki, komputery stacjonarne, oprogramowania, gry edukacyjne). Ostatnio wręczyliśmy takie podarunki podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Jaworowy Start’’ w Jaworze oraz Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

DSCF4368 (2)

Na zdjęciu (od prawej): Monika Marchalewska (SKEF), Dariusz Leński (kierownik oddziału Kasy Stefczyka w Siedlcach), Jan Szerszeń (dyrektor domu dziecka) oraz wychowawcy i podopieczni Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja akcji. Zapraszamy do składania datków do skarbonek. Liczy się każda złotówka, z których składają się poważne sumy. W 2015 roku zebraliśmy kwotę 19 562, 69 zł, a od 2008 r. wyniosła ona łącznie 269 714, 66 zł. Podopieczni w 21 domach dziecka zyskali dzięki temu tak potrzebny w dzisiejszych czasach sprzęt komputerowy.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o wsparcie przy kolejnej akcji ,,Skarbonka’’.

Finał Akcji Skarbonka

Członkowie i klienci Kasy Stefczyka w darze dzieciom z Domów Dziecka

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r., wspólnie z Kasą Stefczyka, prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”.

Akcja charytatywna prowadzona jest w oddziałach SKOK Stefczyka, w których ustawione są skarbony na datki członków i klientów Kasy.

Zgodnie z decyzją nr 249/2013 (DAP-ZZP-632-1-252/2013) Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departamentu Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, kolejny raz przeprowadziło zbiórkę publiczną.

W dniu 11 czerwca 2014 roku, odbyło się otwarcie skarbonek wystawionych w oddziałach Kasy Stefczyka. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i gier edukacyjnych dla podopiecznych z Domów Dziecka objętych zbiórką.

Załącznik nr 6

DO SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

INFORMACJA NA STORNĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ DOTYCZĄCA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

 

 1. Nazwa i siedziba podmiotu przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 81-472,
ul. Legionów 126;

 1. Organ wydający decyzje: Minister Administracji i Cyfryzacji;
 2. Numer decyzji: decyzja nr 249/2013 (DAP-ZZP-632-1-252/2013);
 3. Czas zbiórki: 13 września 2013 roku do 11 czerwca 2014 roku;
 4. Obszar zbiórki: Rzeczypospolita Polska;
 5. Forma zbiórki publicznej: Dobrowolne wpłaty pieniężne do skarbon stacjonarnych umieszczonych w oddziałach SKOK im. Franciszka Stefczyka na terenie całej Polski, dobrowolne wpłaty na specjalny rachunek bankowy;
 6. Cel zbiórki publicznej: Pomoc w edukacji podopiecznym z Domów Dziecka na terenie Polski;
 7. Suma zebranych środków pieniężnych: 16.250,36 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 36/100); 
 8. Przeznaczenie pozyskanych środków finansowych: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek, słuchawek; gier edukacyjnych;
 1. Koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej:

Koszty pokryte ze środków własnych: 798,99 złotych (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt osiem 99/100) – w tym koszty wysłanej korespondencji do wolontariuszy (737,15zł), koszty dojazdu do domów dziecka (42,20zł) oraz koszty związane z zakupem dodatkowej sztuki sprzętu (19,64 zł).

Finał Akcji Skarbonka w 2013 roku

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r., wspólnie z Kasą Stefczyka, prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji “Skarbonka”.

Akcja charytatywna prowadzona jest w oddziałach SKOK Stefczyka, w których ustawione są skarbony na datki członków i klientów Kasy.

Zgodnie z decyzją nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/)  Ministra Spraw Wewnętrznych, Departament Zezwoleń i Koncesji, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, kolejny raz przeprowadziło zbiórkę publiczną.

W dniu 28 lutego 2013 roku, odbyło się otwarcie skarbonek wystawionych w oddziałach Kasy Stefczyka. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i gier edukacyjnych dla podopiecznych z Domów Dziecka objętych zbiórką.

 

Załącznik nr 7

DO SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ DOTYCZĄCA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

 1. Nazwa i siedziba podmiotu przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 81-472,
ul. Legionów 126;

 1. Organ wydający decyzje: Minister Spraw Wewnętrznych;
 2. Numer decyzji: decyzja nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/);
 3. Czas zbiórki: 22 marca 2012 roku do 15 marca 2013 roku;
 4. Obszar zbiórki: Rzeczypospolita Polska;
 5. Forma zbiórki publicznej: Dobrowolne wpłaty pieniężne do skarbon stacjonarnych umieszczonych w oddziałach SKOK im. Franciszka Stefczyka na terenie całej Polski, dobrowolne wpłaty na specjalny rachunek bankowy;
 6. Cel zbiórki publicznej: Pomoc w edukacji podopiecznym z Domów Dziecka na terenie Polski;
 7. Suma zebranych środków pieniężnych: 44.123,78 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia trzy 78/100 ); 
 8. Przeznaczenie pozyskanych środków finansowych: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek, gier edukacyjnych, przeprowadzenia szkoleń dla podopiecznych domów dziecka z zakresu edukacji finansowej na podstawie projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”;
 9. Koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej:

Koszty pokryte ze środków uzyskanych podczas zbiórki:  831,73 złotych (słownie złotych: osiemset trzydzieści jeden 73/100 ) – koszty dostarczenia sprzętu oraz dojazdu trenerów na szkolenia;

Koszty pokryte ze środków własnych: 161,21 złotych ( słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden 21/100) –  koszty wysyłanej korespondencji do wolontariuszy, koszty administracyjne.