Zbiórka publiczna „Skarbonka”

Zbiórka publiczna „Skarbonka” dla podopiecznych z Domu Dziecka.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r. wspólnie z Kasą Stefczyka prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”. Akcja charytatywna jest prowadzona na terenie całej Polski i można ją wesprzeć poprzez składanie datków do specjalnie oznakowanych skarbon ustawionych w placówkach Kasy Stefczyka na terenie całej Polski. Tegoroczna zbiórka prowadzona jest na rzecz wsparcia podopiecznych z Domu Dziecka w Kórniku-Bninie w celu inicjonowania działalności edukacyjno-wychowawczej oraz opiekuńczej. Zebrane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na sfinansowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla wychowanków tej placówki.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców, wspólnie z Kasą Stefczyka przez ponad 18 lat, uzbieraliśmy już ponad 375 tys. zł, a kwota ta pozwoliła zakupić dary dla 32 placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie całego kraju. Wsparcie tak dużej liczby dzieci i młodzieży, przebywającej w tych placówkach, było możliwe dzięki hojności członków SKEF i SKOK Stefczyka.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i  zachęcamy do włączenia się
w tegoroczną zbiórkę, która będzie prowadzona do końca kwietnia 2024 roku.

________________________________________________________

Skarbonka pełna – prezenty rozdane! Zakończyła się kolejna zbiórka publiczna „Skarbonka” w 2022 r.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 17 lat wraz z Kasą Stefczyka wspiera podopiecznych z Domów Dziecka organizując zbiórkę publiczną „SKARBONKA”. Jak co roku o przeprowadzenie zbiórki zadbało Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z partnerami: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka oraz Stefczyk Finanse.

Składamy wielkie podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie tej zbiórki, a zwłaszcza pracownikom oddziałów Kasy Stefczyka, którzy jako wolontariusze sprawowali piecze nad wystawionymi w placówkach skarbonkami, do których można było składać datki.

Tegoroczna akcja charytatywna prowadzona była w oddziałach Kasy Stefczyka na terenie całej Polski od listopada 2021 r. do końca lipca 2022 r. i można było ją wesprzeć poprzez złożenie datków do specjalnie oznakowanych skarbon wstawionych w placówkach Kasy. Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców, głównie członków SKEF i Kasy Stefczyka w 2022 roku udało się zebrać kwotę: 14 251,22 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch Domów Dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Lipowy Zakątek w Radymnie oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom pod Lipami w Radymnie.

W dniu 6 października 2022 r. zakupione dary w postaci sprzętu komputerowego oraz gier edukacyjnych dla dzieci zostały przekazane przez Katarzynę Adamczyk-Pytlik – przedstawiciela SKEF oraz Annę Brodalę – pełnomocnika Kasy Stefczyka do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Radymnie.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w imieniu własnym oraz wszystkich obdarowanych dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wsparcie akcji i dokonane wpłaty.

W najbliższym czasie rozpocznie się kolejna zbiórka „SKARBONKA”, do udziału w której serdecznie zachęcamy. Liczymy, że przy wsparciu członków SKEF oraz Kasy Stefczyka uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, które pozwolą na wsparcie podopiecznych
z kolejnych Domów Dziecka.

Od lewej:

Pani dyrektor Domu Dziecka Małgorzata Foryś, wychowanka Amelia Baran, pracownik ODFiK Kraków Katarzyna Adamczyk-Pytlik, pracownik SKOK Anna Brodala, wychowanek (nie ma możliwości uzyskania zgody).

Zakończenie kolejnej zbiórki publiczna „Skarbonka” w 2021 roku.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 16 lat wraz z Kasą Stefczyka wspiera podopiecznych z Domów Dziecka. W ubiegłym roku finał zbiórki publicznej „SKARBONKA” miał miejsce 30 czerwca 2021 r.  Organizator zbiórki – Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z partnerami Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka oraz Stefczyk Finanse podobnie jak w latach ubiegłych zadbali o jej przeprowadzenie.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców, głównie członków SKEF i Kasy Stefczyka oraz zaangażowaniu wolontariuszy w 2021 roku udało się zebrać kwotę: 19 227,26 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch Domów Dziecka: Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Maniach oraz Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku.

W dniu 15 listopada 2021 r.  zakupione dary w postaci podłogi interaktywnej oraz publikacji edukacyjnej dla dzieci zostały przekazane przez Monikę Marchalewską – przedstawiciela SKEF oraz Martę Banach – Kujawską – pełnomocnika Kasy Stefczyka podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Maniach.

Natomiast zakupiony sprzęt specjalistyczny – pionizator COCO, dla Domu im. J. Korczaka – Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku został przekazany na początku stycznia 2022 r. i pomoże on w rehabilitacji niepełnosprawnych podopiecznych placówki.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w imieniu własnym oraz wszystkich obdarowanych dzieci składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za dotychczasowe wsparcie akcji i dokonane wpłaty.

W grudniu 2021 r. rozpoczęła się kolejna zbiórka „Skarbonka”, do udziału w której serdecznie zachęcamy. Liczymy, że przy wsparciu członków SKEF oraz Kasy Stefczyka uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, które pozwolą na wsparcie podopiecznych
z kolejnych Domów Dziecka.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 15 lat wraz z Kasą Stefczyka wspiera podopiecznych Domów Dziecka. Tegoroczna zbiórka publiczna „SKARBONKA” miała swój finał 30 kwietnia.  Organizator zbiórki  – Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej wraz z partnerami Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka oraz Stefczyk Finanse – Towarzystwo Zarządzające SKOK sp. z o.o. SKA  podobnie jak w latach ubiegłych zadbali o jej przeprowadzenie. Pracownicy Kasy aktywnie zaangażowali się jako wolontariusze i sprawowali pieczę nad skarbonkami wystawionymi w Oddziałach Kasy Stefczyka.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców, głównie członków SKEF i Kasy Stefczyka udało się zebrać kwotę: 24 334,09 zł.

Dzięki zebranym środkom zakupione prezenty  – sprzęt komputerowy i materiały edukacyjne  w dniu 8 czerwca 2020 roku trafiły do podopiecznych z trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego w Gostycynie, Żalnie i Białochowie. 

Tegoroczna zbiórka a w szczególności jej finał odbywały się w trudnym czasie trwającej w kraju pandemii. Tym bardziej cieszymy się, że w tak ciężkim czasie serca naszych darczyńców pozostały otwarte. Od wiosny 2005 roku dzięki wsparciu i hojności darczyńców łącznie zebrano prawie 347 tys. zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z 28 Domów Dziecka na terenie całego kraju. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w imieniu własnym oraz wszystkich obdarowanych składa serdeczne podziękowania za dotychczasowe wsparcie akcji i dokonane wpłaty.

Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja zbiórki i mamy nadzieję, że jak co roku uda nam się zebrać jeszcze więcej środków.

sprzęt komputerowy dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białochowie
placówka w Gostycynie

________________________________________________________

W dniu 30 listopada 2018 r. zakończyła się kolejna edycja zbiórki publicznej „SKARBONKA”, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, we współpracy z Kasą Stefczyka na rzecz podopiecznych z Domów Dziecka, już od 14 lat.

W zakończonej edycji zbiórki dzięki hojności i wsparciu akcji przez członków Kasy Stefczyka i SKEF udało się zebrać kwotę: 16 019,05 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z placówek w Sosnowcu w sprzęt komputerowy, urządzenia peryferyjne i oprogramowanie multimedialne.

W dniu 16 stycznia 2019 r. zakupiony sprzęt został przekazany przez Malwinę Grucę – przedstawiciela SKEF oraz Janinę Kosik Sykulską – kierownika regionalnego oddziału Kasy Stefczyka w Sosnowiec na rzecz Centrum Opiekuńczo – Wychowawczych Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu na ręce dyrektora Jolanty Moćko oraz jej podopiecznych.

Zakupiony sprzęt trafił do czterech grup wychowawczych na terenie Sosnowca, których reprezentanci pojawili się podczas wręczenia sprzętu. Dzięki tej edycji akcji Skarbonka ok. 30 dzieci będzie mogło korzystać ze sprzętu komputerowego w swoich mieszkaniach.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki oraz rozdysponowania zebranych środków.

Wkrótce rozpocznie się kolejna edycja zbiórki. Za dotychczasowe wpłaty i wsparcie akcji w imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy.

Liczymy, że przy wsparciu członków SKEF oraz Kasy Stefczyka uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, które pozwolą na wsparcie podopiecznych z kolejnych Domów Dziecka.

Zbiórka publiczna “Skarbonka”. Członkowie Kasy przekazali już ponad 300 tys zł dla dzieci z Domów Dziecka.

Stowarzyszenie pośród wielu różnych działań zajmuje się też prowadzeniem akcji charytatywnych. Od wiosny 2005 r. SKEF wspólnie z Kasą Stefczyka prowadzi zbiórkę publiczną „Skarbonka” na terenie całej Polski, przeznaczoną dla Domów Dziecka. Zbiórkę można wesprzeć poprzez złożenie datków do specjalnie oznakowanych skarbon, wystawionych w placówkach Kasy Stefczyka do dnia 30 listopada 2018 roku. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego (m.in. notebooków i komputerów stacjonarnych), materiałów multimedialnych tj. oprogramowania komputerowego, gier i programów edukacyjnych oraz innych pomocy dydaktycznych dla podopiecznych z Domów Dziecka. Zbiórka jest legalnie zgłoszona i zarejestrowana, a wszystkie zebrane środki są przeznaczone na wskazany cel. Stowarzyszenie nie pobiera żadnych opłat z zebranych pieniędzy na wynagrodzenia dla osób zajmujących się zbiórką tak, by każda złotówka była rzeczywiście przeznaczona dla dzieci. Przekazanie zakupionych darów nastąpi w okresie przedświątecznym, kiedy wszyscy skupiamy się na przygotowaniach i cieszymy z tego, że spędzamy czas w gronie bliskich osób. To trudny czas dla wielu podopiecznych Domów Dziecka, więc mamy nadzieję że dary zakupione z Państwa datków sprawią tym dzieciom choć odrobinę radości.

Dzięki hojności i wsparciu akcji przez darczyńców od wiosny 2005 roku przez 12 lat prowadzenia zbiórki udało się łącznie zebrać kwotę ponad 306 560 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych  z 24 Domów Dziecka na terenie całego kraju.

W imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i serdecznie zachęcamy do włączenia się w tegoroczną zbiórkę.

Zbiórka publiczna „SKARBONKA” 2017 została zakończona i rozliczona!

W dniu 30 listopada 2017 r. zakończyła się kolejna edycja zbiórki publicznej „SKARBONKA” prowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasę Stefczyka. To kolejna zbiórka publiczna, w której pracownicy aktywnie zaangażowali się jako wolontariusze i sprawowali pieczę nad skarbonkami wystawionymi w Oddziałach Kasy Stefczyka. Dzięki hojności i wsparciu akcji przez  darczyńców, głównie członków Kasy i SKEF udało się zebrać kwotę: 19 721,48 zł. Środki te pozwoliły na obdarowanie podopiecznych z dwóch placówek sprzętem komputerowym i multimedialnym.

W dniu 19 grudnia 2017 r. zakupiony sprzęt został przekazany przez Monikę Marchalewską – przedstawiciela SKEF oraz Martę Banch – Klujewską – kierownika oddziału Kasy Stefczyka w Białej Podlaskiej  do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim  na ręce koordynatora placówki Pan Kamila Daniluka. Natomiast 22 grudnia 2017 r. Monika Marchalewska wraz z przedstawicielami oddziału Kasy Stefczyka w Zamościu dokonały przekazania sprzętu w Domu Dziecka w Zamościu na ręce dyrektora placówki – Pani Edyty Panas.

Miło nam też poinformować, że oddział Kasy Stefczyka w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 90 zebrał najwięcej pieniędzy, również dzięki aktywnemu wsparciu naszych wolontariuszy.

W imieniu obdarowanych i własnym serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wpłaty. Wkrótce rozpocznie się kolejna zbiórka publiczna i mamy nadzieję, że przy wsparciu członków SKEF oraz SKOK uda się nam zebrać jeszcze więcej środków, dzięki którym będzie możliwe wsparcie kolejnych podopiecznych z Domów Dziecka.

Sprawozdanie ze zbiórki i rozdysponowania zebranych środków

 

Podziękowanie

Podziękowanie

Komunikat

Pragniemy poinformować naszych Darczyńców, że z uwagi na błędy w aplikacji informatycznej na stronie zbiórek publicznych: www.zbiorki.gov.pl pojawiła się tam nieprawdziwa informacja nt. Akcji Skarbonka prowadzonej przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej dot. przekroczenia terminów w zakresie złożenia sprawozdań: z przeprowadzonej zbiórki oraz z rozdysponowania środków zebranych ofiar. Zgodnie z przepisami mieliśmy termin do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki tj. do dnia 19 grudnia 2015 r. na złożenie sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki Akcja Skarbonka, co uczyniliśmy.

scan sprawozdania z potw wysłania w terminie

Natomiast na złożenie sprawozdania z rozdysponowania środków zebranych ofiar mamy termin do trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, czyli do dnia 31 marca 2016 r.

Z uwagi na nieprawdziwe informacje przygotujemy odpowiednie pismo do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z prośbą o ich sprostowanie.

Akcja SKARBONKA

Zebraliśmy ponad ćwierć miliona złotych

Zakończyła się kolejna edycja akcji ,,Skarbonka’’. Przez ostatnie siedem lat zebraliśmy wspólnie ponad ćwierć miliona złotych i wyposażyliśmy w sprzęt multimedialno-komputerowy aż 21 domów dziecka.  Potrzeb w tym zakresie jest jednak więcej.

Publiczna zbiórka w ramach akcji ,,Skarbonka’’ jest prowadzona wspólnie przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasę Stefczyka od wiosny 2005 roku.

1

– Akcja jest prowadzona w placówkach Kasy Stefczyka, gdzie ustawione są skarbonki, do których Członkowie Kasy mogą wrzucać datki – mówi Sylwia Koszyk, specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego ze SKEF, koordynator akcji. – Zebrane pieniądze przeznaczamy na zakup sprzętu multimedialno-komputerowego (m.in. notebooki, komputery stacjonarne, oprogramowania, gry edukacyjne). Ostatnio wręczyliśmy takie podarunki podopiecznym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ,,Jaworowy Start’’ w Jaworze oraz Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

DSCF4368 (2)

Na zdjęciu (od prawej): Monika Marchalewska (SKEF), Dariusz Leński (kierownik oddziału Kasy Stefczyka w Siedlcach), Jan Szerszeń (dyrektor domu dziecka) oraz wychowawcy i podopieczni Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym.

Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja akcji. Zapraszamy do składania datków do skarbonek. Liczy się każda złotówka, z których składają się poważne sumy. W 2015 roku zebraliśmy kwotę 19 562, 69 zł, a od 2008 r. wyniosła ona łącznie 269 714, 66 zł. Podopieczni w 21 domach dziecka zyskali dzięki temu tak potrzebny w dzisiejszych czasach sprzęt komputerowy.

Serdecznie dziękujemy i prosimy o wsparcie przy kolejnej akcji ,,Skarbonka’’.

Finał Akcji Skarbonka

Członkowie i klienci Kasy Stefczyka w darze dzieciom z Domów Dziecka

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej – organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r., wspólnie z Kasą Stefczyka, prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”.

Akcja charytatywna prowadzona jest w oddziałach SKOK Stefczyka, w których ustawione są skarbony na datki członków i klientów Kasy.

Zgodnie z decyzją nr 249/2013 (DAP-ZZP-632-1-252/2013) Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departamentu Administracji Publicznej, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, kolejny raz przeprowadziło zbiórkę publiczną.

W dniu 11 czerwca 2014 roku, odbyło się otwarcie skarbonek wystawionych w oddziałach Kasy Stefczyka. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i gier edukacyjnych dla podopiecznych z Domów Dziecka objętych zbiórką.

Załącznik nr 6

DO SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 

INFORMACJA NA STORNĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ DOTYCZĄCA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

 

 1. Nazwa i siedziba podmiotu przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 81-472,
ul. Legionów 126;

 1. Organ wydający decyzje: Minister Administracji i Cyfryzacji;
 2. Numer decyzji: decyzja nr 249/2013 (DAP-ZZP-632-1-252/2013);
 3. Czas zbiórki: 13 września 2013 roku do 11 czerwca 2014 roku;
 4. Obszar zbiórki: Rzeczypospolita Polska;
 5. Forma zbiórki publicznej: Dobrowolne wpłaty pieniężne do skarbon stacjonarnych umieszczonych w oddziałach SKOK im. Franciszka Stefczyka na terenie całej Polski, dobrowolne wpłaty na specjalny rachunek bankowy;
 6. Cel zbiórki publicznej: Pomoc w edukacji podopiecznym z Domów Dziecka na terenie Polski;
 7. Suma zebranych środków pieniężnych: 16.250,36 złotych (słownie: szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt 36/100); 
 8. Przeznaczenie pozyskanych środków finansowych: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek, słuchawek; gier edukacyjnych;
 1. Koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej:

Koszty pokryte ze środków własnych: 798,99 złotych (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt osiem 99/100) – w tym koszty wysłanej korespondencji do wolontariuszy (737,15zł), koszty dojazdu do domów dziecka (42,20zł) oraz koszty związane z zakupem dodatkowej sztuki sprzętu (19,64 zł).

Finał Akcji Skarbonka w 2013 roku

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, organizacja pożytku publicznego, od wiosny 2005 r., wspólnie z Kasą Stefczyka, prowadzi zbiórkę publiczną w ramach akcji „Skarbonka”.

Akcja charytatywna prowadzona jest w oddziałach SKOK Stefczyka, w których ustawione są skarbony na datki członków i klientów Kasy.

Zgodnie z decyzją nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/)  Ministra Spraw Wewnętrznych, Departament Zezwoleń i Koncesji, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w Gdyni, kolejny raz przeprowadziło zbiórkę publiczną.

W dniu 28 lutego 2013 roku, odbyło się otwarcie skarbonek wystawionych w oddziałach Kasy Stefczyka. Zebrane podczas zbiórki środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i gier edukacyjnych dla podopiecznych z Domów Dziecka objętych zbiórką.

 

Załącznik nr 7

DO SPRAWOZDANIA STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 INFORMACJA NA STRONĘ INTERNETOWĄ STOWARZYSZENIA KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ DOTYCZĄCA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ  

 1. Nazwa i siedziba podmiotu przeprowadzającego zbiórkę publiczną:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Gdynia 81-472,
ul. Legionów 126;

 1. Organ wydający decyzje: Minister Spraw Wewnętrznych;
 2. Numer decyzji: decyzja nr 61/2012 (DZiK-VI-632-1-61/12/);
 3. Czas zbiórki: 22 marca 2012 roku do 15 marca 2013 roku;
 4. Obszar zbiórki: Rzeczypospolita Polska;
 5. Forma zbiórki publicznej: Dobrowolne wpłaty pieniężne do skarbon stacjonarnych umieszczonych w oddziałach SKOK im. Franciszka Stefczyka na terenie całej Polski, dobrowolne wpłaty na specjalny rachunek bankowy;
 6. Cel zbiórki publicznej: Pomoc w edukacji podopiecznym z Domów Dziecka na terenie Polski;
 7. Suma zebranych środków pieniężnych: 44.123,78 złotych (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia trzy 78/100 ); 
 8. Przeznaczenie pozyskanych środków finansowych: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, tuszy do drukarek, gier edukacyjnych, przeprowadzenia szkoleń dla podopiecznych domów dziecka z zakresu edukacji finansowej na podstawie projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”;
 9. Koszty przeprowadzenia zbiorki publicznej:

Koszty pokryte ze środków uzyskanych podczas zbiórki:  831,73 złotych (słownie złotych: osiemset trzydzieści jeden 73/100 ) – koszty dostarczenia sprzętu oraz dojazdu trenerów na szkolenia;

Koszty pokryte ze środków własnych: 161,21 złotych ( słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden 21/100) –  koszty wysyłanej korespondencji do wolontariuszy, koszty administracyjne.