Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych – II edycja

Rekrutacja do II edycji projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 80 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2020-2022),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 80 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w trzydniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach doszkalających,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia,
 • wezmą udział w seminarium podsumowującym projekt.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 • Udział w projektach z zakresu edukacji finansowej;
 • Ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie
 • Odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu edukacji finansowej.

Do II edycji projektu zostanie zrekrutowanych 44 nauczycieli, w tym nie więcej niż 5 będą to nauczyciele z I edycji, do których Organizator wyśle zaproszenia do udziału w projekcie.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.

Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli.

Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2020 roku.

Formularz zgłoszeniowy [PDF]   

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanu powyższego formularza zgłoszeniowego na adres mnastrabasz@skef.pl.

Planowane miejsce i termin szkolenia dla nauczycieli:

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Spółka z o.o., 04-849 Warszawa, ul. Żwanowiecka 20
27-29 marca 2020 roku (piątek-niedziela)

Organizator pokrywa koszty noclegu wraz z wyżywieniem oraz zwraca koszty podróży.

Osoby do kontaktu:

Magdalena Nastrabasz – e-mail: mnastrabasz@skef.pl, 58 624 98 72, 667 544 000
Ewa Kruk – e-mail: ekruk@skef.pl, 58 624 98 74, 603 222 041

Zobacz poprzednią edycję