Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych

We wrześniu Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej zakończyło realizację 2,5 rocznego projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” w ramach programu edukacji ekonomicznej z Narodowym Bankiem Polskim.

Wszystkim, dzięki którym możemy cieszyć z tego ogromnego sukcesu, przede wszystkim nauczycielom i dzieciom składamy serdeczne podziękowania!

 

W dniach 17-18.05.2019 r. odbyło się w Warszawie  seminarium podsumowujące projekt „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” realizowany w ramach programu edukacji ekonomicznej z Narodowym Bankiem Polskim. W wydarzeniu uczestniczyli nauczyciele, którzy rozpoczęli zajęcia z uczniami z klas 1 szkoły podstawowej i prowadzili je w okresie od kwietnia 2017 r. do lutego 2019 r. oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Finansowej.

Seminarium otworzył dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes SKEF, który witając zebranych, zwrócił uwagę na potrzebę edukacji finansowej od najmłodszych lat, włączanie tej edukacji
w szerszym zakresie do szkół i do programu nauczania oraz podziękował osobom zaangażowanym w projekt za jego realizację.

W pierwszej części seminarium Ewa Kruk i Magdalena Nastrabasz koordynujące projekt przedstawiły zrealizowane działania oraz osiągnięte rezultaty. W projekcie uczestniczyło
44 nauczycieli wraz z 803 uczniami, którzy wzięli udział w 3 konkursach i zrealizowali 72 godziny zajęć z edukacji finansowej w 9 obszarach tematycznych: pieniądze, zarabianie pieniędzy, gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, sklep, instytucje finansowe, oszczędzanie
i inwestowanie oraz solidarność i wzajemna pomoc. W trakcie zajęć nauczyciele i uczniowie korzystali z pakietu edukacyjnego „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” autorstwa Małgorzaty Żytko, Aliny Kalinowskiej, Ewy Kruk oraz podejmowali wiele aktywności takich jak m.in.: wizyta w sklepie, w piekarni, w Centrum Pieniądza czy też odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych. Uczniowie w okresie projektu zorganizowali targowiska, sklepiki szkolne,  pomoc charytatywną, a także wystawy np. Muzeum Pieniądza. W projekt włączali się też aktywnie rodzice wspierając nauczycieli: odwiedzali uczniów
w trakcie zajęć prezentując wykonywane przez siebie zawody, prowadzili zajęcia np. na temat podatków, usług finansowych, ubezpieczeń oraz pomagali w organizacji sklepików szkolnych, festynów i przekonali się do wypłaty kieszonkowego swoim dzieciom.

Pierwszego dnia seminarium odbyły się również dwa inspirujące warsztaty dla nauczycieli: „Wpływ reklamy na zachowania i postawy konsumenckie u dzieci” – Prof. zw. dr hab. Anna Dąbrowska, SGH oraz „Rola nauczyciela w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych uczniów” – Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, SGH. Warsztaty były cennym wsparciem dla uczestników oraz możliwością konfrontacji
z doświadczeniem wyniesionym z projektu.

W drugim dniu seminarium Ewa Kruk zaprezentowała przykłady dobrych praktyk edukacji finansowej dla dzieci w Europie i w Polsce, przeprowadziła quiz wiedzy finansowej a dr Alina Kalinowska opowiedziała o matematycznych kompetencjach dydaktycznych w edukacji finansowej. Dzięki uprzejmości Fundacji GPW, którą reprezentowała Pani Aneta Dąbrowska nauczyciele mieli okazję dowiedzieć się więcej o projektach edukacyjnych poświęconych giełdzie i zakładaniu firmy (gra Kawiarenki). Ponadto wzmocnione zostały kompetencje osób uczestniczących w seminarium warsztatem „„Jak efektywnie uczyć ekonomii?”, poprowadzonym przez dr Agatę Trzcińską z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie dwudniowego seminarium dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW, dr Alina Kalinowska z UWM w Olsztynie, Ewa Kruk i Magdalena Nastrabasz ze SKEF przeprowadziły również istotne z punktu widzenia zrealizowanych i przyszłych działań, dyskusje w grupach nad oceną metod nauczania w programie, słabych i mocnych stron projektu oraz propozycjami dalszych działań. Seminarium zakończyło się podsumowaniem i omówieniem wyników ewaluacji przez dr hab. Małgorzata Żytko, prof. UW oraz rozdaniem zaświadczeń potwierdzających udział nauczycieli w projekcie i podziękowań dla szkół.

Wszystkim osobom uczestniczącym w seminarium podsumowującym projekt oraz osobom prowadzącym warsztaty, które zechciały na zakończenie projektu wzmocnić nasze kompetencje i dodać nam pozytywnej energii serdecznie dziękujemy!

 

Konkurs wiedzy finansowej

Finaliści “Konkursu wiedzy finansowej”

Konkurs na najlepszą opowieść graficzną “Jak gospodaruję swoim kieszonkowym?”

4 kwietnia 2018 roku został ogłoszony konkurs na opowieść graficzną „Jak dysponuję swoim kieszonkowym?”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć w nim udział. Wszystkie prace były prześliczne, bardzo twórcze i przemyślane… Patrząc jaki ogrom pracy włożyły dzieci, bardzo trudno było dokonać wyboru.

Zgodnie z określonymi kryteriami, jury dokonało wyboru 44 najlepszych prac:

W konkursie udział wzięło 630 uczniów!

Zwycięskie prace można podziwiać w galerii. Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy.


Rozpoczęcie zajęć w klasach II w roku szkolnym 2017/2018

We wrześniu rozpoczęła się realizacja II cyklu w ramach projektu. Obejmuje on 36 godzin lekcyjnych zajęć oraz konkurs “Jak gospodaruję swoim kieszonkowym?”, który zostaje przeprowadzony w drugim semestrze II klasy.


Zakończenie zajęć w klasach I w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017

23 czerwca zakończyła się realizacja zajęć w klasach pierwszych, w II semestrze roku szkolnego 2016/2017


Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w warsztatach metodycznych i projekcie

 1. Iwona Antczak, Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Tybury 4, 91-013 Łódź
 2. Anna Baka, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Żwanowiecka 46/50, 04-849 Warszawa
 3. Mirosława Bednarz, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 6 Sióstr Niepokalanek, ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa
 4. Ilona Bińkowska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali, 26-624 Kowala
 5. Joanna Boczar, Szkoła Podstawowa nr 64, ul. Sadzawki 1, 31-465 Kraków
 6. Emilia Boggero, Zespół Szkół w Jegłowniku, ul. Malborska 43, 82-335 Gronowo Elbląskie
 7. Izabella Borowska, Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Roosevelta 15, 50-236 Wrocław
 8. Wioletta Dąbrowska, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów
 9. Monika Dolota-Lenartowicz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka, ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa
 10. Katarzyna Dziurdzia, Szkoła Podstawowa nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Popławskiego 17, 30-818 Kraków
 11. Anna Gońska, Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kruźlowej Wyżnej, 33-325 Kruźlowa Wyżna
 12. Marta Jachymczak, Szkoła Podstawowa nr 43 im. Kom. Eduk. Narodowej, ul. Myślenicka 112, Kraków
 13. Katarzyna Jurkowska, Szkoła Podstawowa nr 43 im. Kom. Eduk. Narodowej, ul. Myślenicka 112, Kraków
 14. Iwona Kobylańska, Szkoła Podstawowa nr 21, ul. F. Chopina 62, 09-402 Płock
 15. Agnieszka Kot, Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Jana Pawła II, 21-300 Radzyń Podlaski
 16. Karolina Kot, Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Biema, ul. Kpt. Hardego 11a, 32-300 Olkusz
 17. Violetta Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Tuwima 4, 62-800 Kalisz
 18. Paulina Kowalska, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn
 19. Iwona Król-Mazur, Szkoła Podstawowa nr 80, os. Na Skarpie 8, 31-909 Kraków
 20. Julita Kucharek, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Krasickiego 28, 81-385 Gdynia
 21. Judyta Lipińska, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn
 22. Tatiana Muszyńska-Kwiecień, Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego, os. Na Skarpie 8, 31-909 Kraków
 23. Dorota Nisztor, Szkoła Podstawowa nr 21, ul. F. Chopina 62, 09-402 Płock
 24. Kinga Paszkiewicz, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin
 25. Iwona Patynowska, Szkoła Podstawowa nr 114 im. Arkadego Fiedlera, ul. Łąkowa 31, 31-443 Kraków
 26. Hanna Piechota, Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków
 27. Marzena Pukło, Szkoła Podstawowa nr 18 im. Św. Anny,              Półkole 11, 31-559 Kraków
 28. Ewa Romaniuk, Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Leszczynowa 16, 21-500 Biała Podlaska
 29. Anna Rutkowska, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Aleksander w Siedlcach, ul. Prusa 44, 08-110 Siedlce
 30. Mariola Rynkowska, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka, ul. Wilcza 53, 00-679 Warszawa
 31. Iwona Sienkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 8 w Legionowie, ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo
 32. Urszula Skrzypczak, Zespół Szkół nr 5, ul. Mackiewicza 15, 31-214 Kraków
 33. Anna Solarska, Szkoła Podstawowa nr 35, ul. Tybury 4, 91-013 Łódź
 34. Sylwia Stelmach, Szkoła Podstawowa Montessori, ul. Mirkowska 39, 05-520 Konstancin-Jeziorna
 35. Marta Stokowska, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Zegrzyńska 3, 05-119 Legionowo
 36. Mariola Szreder, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Brzozowa 30, 84-240 Reda
 37. Agnieszka Święcicka, Szkoła Podstawowa nr 47, ul. Reformacka 18, 80-808 Gdańsk
 38. Ewa Waliszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łazach, ul. Ks. H. Słojewskiego 1, 05-552 Łazy
 39. Magdalena Wicher, Szkoła Podstawowa nr 86 im. Powstańców Śląskich, oś Jagiellońskie 18, 31-833 Kraków
 40. Dorota Więcek, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego, ul. Oracka 6, 32-700 Bochnia
 41. Luiza Wnuk, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Piątka, ul. Piłsudskiego 54a, 10-450 Olsztyn
 42. Ewa Wróblewska, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35 im. Noblistów Polskich STO, ul. Targowa 22, 05-122 Legionowo
 43. Małgorzata Zgórzak, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, ul. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów
 44. Joanna Ziajka, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Kurczaba 5, 30-868 Kraków

Zakończyła się już rekrutacja do projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Dziękujemy Państwu za wszystkie przesłane zgłoszenia i duże zainteresowanie projektem.

Do dnia 28 lutego 2017 roku na stronie projektu zostanie opublikowana lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa w przypadku rezygnacji nauczyciela lub braku możliwości wzięcia przez niego udziału w dwudniowych warsztatach metodycznych.

Wybranych nauczycieli poinformujemy o zakwalifikowaniu się do projektu drogą mailową oraz prześlemy dalsze informacje związane z udziałem w projekcie.


Rekrutacja do innowacyjnego na skalę kraju projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby wziąć udział w innowacyjnym projekcie z zakresu edukacji finansowej pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w 72 godzinach zajęć pozalekcyjnych (2017-2019),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć,

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i realizują 72 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach metodycznych,
 • otrzymają poradnik nauczyciela,
 • otrzymają wynagrodzenie za prowadzone zajęcia (72 godziny w latach 2017-2019)
 • wezmę udział w dwudniowym seminarium podsumowującym projekt,

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 1. Udział w realizowanym od 2010 r. programie edukacji finansowej dla dzieci “Moje pierwsze pieniądze” (organizowanego przez SKEF),
 2. Udział w pozostałych wydarzeniach organizowanych przez SKEF np. warsztaty i seminaria na temat edukacji finansowej,
 3. Udział w projektach innych organizatorów z zakresu edukacji finansowej dzieci,
 4. Kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze co najmniej 6 województw: pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego.

Zostanie również stworzona lista rezerwowa zainteresowanych, na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli. Wybrane szkoły i nauczyciele podpiszą stosowne umowy cyw. prawne zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy. Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Zajęcia będą odbywać się na terenie szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 lutego 2017 roku.

  Formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem (skan) na adres mnastrabasz@skef.pl.

Planowane miejsce i termin szkolenia dla nauczycieli: Warszawa, 24-25 marca 2017 r.
Organizator zwraca koszty podróży oraz pokrywa koszty noclegu wraz z wyżywieniem.

Osoby do kontaktu:

Ewa Kruk – e-mail: ekruk@skef.pl, 58 624 98 74, 603 222 041
Magdalena Nastrabasz – e-mail: mnastrabasz@skef.pl, 58 624 98 72, 667 544 000


Rusza rekrutacja do innowacyjnego na skalę kraju projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

projekt-dla-klas-i-iii-1projekt-dla-klas-i-iii-1

20.01.2017: Zapraszamy szkoły, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych, którzy chcieliby wziąć udział w innowacyjnym projekcie z zakresu edukacji finansowej pt:„ Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanym przez Narodowy Bank Polski. Więcej na stronie projektu.