Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych – II edycja

Wyniki rekrutacji do II edycji projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”

Szanowni Państwo, w wyniku rekrutacji przeprowadzonej na podstawie przesłanych przez nauczycieli formularzy zgłoszeniowych do II edycji projektu „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” zakwalifikowano ostatecznie 45 nauczycieli. Ponadto, 4 osoby zakwalifikowano na listę rezerwową.

Poniżej lista zakwalifikowanych osób wg kolejności alfabetycznej.

1. Teresa Bagniuk Iława Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika
2. Helena Baron Zdzieszowice Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
3. Karolina Bogdan Kraków Szkoła Podstawowa nr 43
4. Elżbieta Chojnacka Michałów Publiczna Szkoła Podstawowa
5. Monika Dwórznik Piątnica Poduchowna Zespół Szkolno-Przedszkolny
6. Aleksandra Figurska Gdynia Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami integracyjnymi
7. Teresa Gabruk Łosiów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
8. Zbigniew Galas Wrocław Szkoła Podstawowa nr 4
9. Elżbieta Gregorczyk Bielicha Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze
10. Anna Jasiulewicz Szczecin Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I. stopnia

 

11. Katarzyna Jesionkowska Ostrów Mazowiecka Szkoła Podstawowa nr 2
12. Agata Józwowska Olsztyn Niepubliczna Szkoła Podstawowa “Piątka”
13. Anna Wyszyńska Witeradów Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
14. Edyta Karwowska Warszawa Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika
15. Iwona Kępa Kośmidry Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kośmidrach. Szkoła Podstawowa  im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy
16. Agnieszka Kita Iwkowa Nagórze Publiczna Szkoła Podstawowa
17. Sylwia Kutrzuba Wrocław Szkoła Podstawowa nr 84
18. Alina Kwiatos Michowice Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
19. Marzena Łopuszyńska Bielicha Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze
20. Katarzyna Łozińska-Martysz Lublin SP nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
21. Małgorzata Michalik Łuczyce Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
22. Małgorzata Michalska Warszawa Szkoła Podstawowa nr 340
23. Karolina Nowak Wrocław Szkoła Podstawowa nr 76 z oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego
24. Aneta Ostrowska Kraśnik Społeczna Szkoła Podstawowa im. 24 Pułku Ułanów
25. Anna Pianka Kowale Szkoła Podstawowa w Kowalach
26. Zofia Pieniążek Kraków Szkoła Podstawowa nr 18
27. Marzena Pikus Janowice Wielkie Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz
28. Agnieszka Popławska Kobułty Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski
29. Anna Rajczyk Kraków Szkoła Podstawowa nr 64
30. Klaudia Ratajczyk Legionowo Społeczna Szkoła Podstawowa nr 35  oddziałami dwujęzycznymi im. Noblistów Polskich STO
31. Iwona Rutkiewicz Gronowo Górne Publiczna Szkoła Podstawowa
32. Magdalena Sakowska Chojna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka
33. Iwona Sienkiewicz Legionowo Szkoła Podstawowa nr 8 im. 1 WDP
34. Ewelina Siwińska Węgrów Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Dobrogosta Krasińskiego
35. Kinga Sowińska Łomianki Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałami dwujęzycznymi i sportowymi im. Janusza Kusocińskiego
36. Iwona Spodniewska Oława Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
37. Bogumiła Spytkowska Orawka Szkoła Podstawowa w Orawce
38. Iwona Stefańska Stara Wieś Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
39. Renata Wandachowicz Gdynia Szkoła Podstawowa nr 34 z oddziałami integracyjnymi
40. Katarzyna Wesołowska Rdziostów Szkoła Podstawowa im. Stanisława i Jana i Potoczków
41. Ewelina Wnęk-Cepuch Kraków ZSP nr 16 – Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego
42. Daria Wojciechowska Strączno Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
43. Aneta Woźniak-Ziółkowska Bogaczów Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Pronovo
44. Grażyna Zalewska-Vizauer Tuszów Narodowy Zespół Szkolno-Przedszkolny
45. Anna Żak Wrocław Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wincentego Pola

 

Lista rezerwowa nauczycieli

1. Bogusława Cholewa-Gałuszka Cieszyn Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego
2. Joanna Chałubiec Oława Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II
3. Barbara Górska Rajkowy Zespół Szkół Kształcenia i Wychowania w Rajkowach
4. Aleksandra Bakiewicz Boleszkowice Zespół Szkół w Boleszkowicach

 

UWAGA!!! Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”!

Zapraszamy szkoły, nauczycieli (wychowawców klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021) oraz uczniów klas pierwszych szkół podstawowych do udziału w II edycji innowacyjnego projektu z zakresu edukacji finansowej pt. “Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych”. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu edukacji finansowej (zgodnego z podstawą programową) autorstwa Prof. dr hab. Małgorzaty Żytko (Uniwersytet Warszawski), dr Aliny Kalinowskiej (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz Ewy Kruk (SKEF), przeznaczonego dla wybranych w drodze rekrutacji klas pierwszych – etap wczesnoszkolny. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023 w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne: pakiet dla ucznia i poradnik dla nauczyciela. Materiały mają pozytywne opinie oraz rekomendację.

Cele szczegółowe projektu to m.in. rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnych związanych z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój podstaw krytycznego myślenia uczniów dotyczącego konsekwencji podejmowania decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W ramach projektu uczniowie:

 • zdobędą wiedzę finansową, która uczyni ich bardziej świadomymi konsumentami,
 • wezmą udział w zajęć pozalekcyjnych:
 • w klasie pierwszej – 12 godz. lekcyjnych,
 • w klasie drugiej – 42 godz. lekcyjne,
 • w klasie trzeciej 26 godz. lekcyjnych,
 • łącznie: 80 godzin lekcyjnych w okresie (2021-2023),
 • otrzymają pakiety edukacyjne wraz z segregatorem,
 • wezmą udział w trzech konkursach,
 • otrzymają upominki oraz dyplomy na zakończenie zajęć.

W ramach projektu nauczyciele:

 • zdobędą unikalne doświadczenie edukatorów finansowych i zrealizują 80 godzin zajęć pozalekcyjnych w kolejnych 3 latach szkolnych (2021-2023) + 16 godz. lekcyjnych przeznaczonych na inne obowiązki w zakresie realizacji projektu.
 • otrzymają wynagrodzenie za 96 godzin w tym: (80 godz. prowadzonych zajęć z uczniami oraz 16 godz. poświęconych na inne obowiązki związane z udziałem w projekcie),
 • wezmą udział w warsztatach metodycznych on-line (17 godzin),
 • otrzymają pakiet edukacyjny oraz poradnik dla nauczyciela,
 • wezmą udział w dwudniowych warsztatach doszkalających,
 • wezmą udział w konkursie z nagrodami,
 • wezmą udział w seminarium podsumowującym projekt.

Proces rekrutacji nauczycieli będzie odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

 • Udział w projektach z zakresu edukacji finansowej;
 • Ocena uzasadnienia chęci udziału w projekcie;
 • Odpowiedzi na pytania otwarte z zakresu edukacji finansowej.

Do II edycji projektu zostanie zrekrutowanych 44 nauczycieli, w tym nie więcej niż 5 będą to nauczyciele z I edycji, do których Organizator wyśle zaproszenia do udziału w projekcie.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w obszarze, co najmniej 6 województw:

 • pomorskiego,
 • zachodnio-pomorskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • mazowieckiego,
 • małopolskiego,
 • lubelskiego.

Zostanie stworzona lista rezerwowa zainteresowanych na wypadek ew. rezygnacji nauczyciela lub jego niemożności udziału w warsztatach metodycznych dla nauczycieli.

Wszyscy wybrani do projektu w procesie rekrutacji nauczyciele podpiszą za zgodą szkoły umowy zawierające m.in. obowiązki i prawa stron związane z realizacją działań projektu i osiąganiem założonych wskaźników.

Za rekrutację uczniów będą odpowiadali nauczyciele-wychowawcy.

Przystąpienie ucznia do udziału w projekcie będzie wymagało uzyskania zgody rodziców.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lutego 2021 roku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres: ikarmasz@skef.pl  do dnia 22 lutego 2021 roku.

Osoby udzielające informacji nt. projektu:

 • Iwona Karmasz – tel.: 58 624 98 76; 695 981 034, e-mail: ikarmasz@skef.pl
 • Ewa Kruk – tel. 58 624 98 74, 603 222 041, e-mail: ekruk@skef.pl

formularz zgłoszeniowy II edycja

 

Zobacz poprzednią edycję