Nasza więź członkowska

Film z działalności SKEF

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (KRS 0000053057) powstało w 1997 roku w Gdyni. Inicjatywą powołania SKEF było, wynikające z codziennej praktyki, przekonanie o potrzebie podjęcia działań z zakresu edukacji finansowej wśród członków SKOK. Od 2005 r. SKEF jest organizacją pożytku publicznego, która w szczególności działa na rzecz konsumentów usług finansowych. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną, szkoleniową, doradczą, wydawniczą i charytatywną, przyczyniając się do podnoszenia świadomości ekonomicznej społeczeństwa.

Jako członek SKEF i SKOK możesz:

  • korzystać z bezpłatnych porad finansowo-prawnych i konsumenckich w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego;
  • uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach, szkoleniach, seminariach i konferencjach o tematyce finansowej i konsumenckiej, w tym: bezpiecznego korzystania z produktów i usług finansowych, świadomego zaciągania zobowiązań finansowych (pożyczek i kredytów), planowania i prowadzenia budżetu osobistego, umiejętności i form oszczędzania, wpływu reklam na podejmowanie decyzji konsumenckich, praw konsumentów dokonujących zakupów w formie tradycyjnej lub internetowej;
  • uczestniczyć w projektach edukacyjnych;
  • brać udział w konkursach;
  • korzystać z materiałów edukacyjnych i treści o charakterze poradnikowym na stronie www.skef.pl i www.facebook.com/skef.gdynia;