Zrealizowane konkursy

Wyniki „Jubileuszowego konkursu 25-lecie SKEF”

Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKEF i SKOK pt. „Jubileuszowy konkurs 25-lecie SKEF”, dokonała weryfikacji formularzy konkursowych, kuponów konkursowych i prac pisemnych przesłanych w ramach konkursu pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu.

Należało przesłać hasło konkursowe wynikające z prawidłowego rozwiązania dwóch krzyżówek oraz pracę pisemną zawierającą odpowiedź na pytanie „W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”.

Komisja konkursowa zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie postanowiła przyznać:

 • Główną nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) Panu Piotrowi Nowakowskiemu z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 50.
 • Drugie miejsce i nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) Panu Maciejowi Boba z miejscowości Bielsko-Biała woj. śląskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 49.
 • Trzecie miejsce i nagrodę w postaci bonów podarunkowych o wartości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) przyznano Pani Natalii Lempaszek
  z Gdańska woj. pomorskie, która jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 48.

Ponadto, zostało przyznane jedno wyróżnienie w postaci bonów podarunkowych w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) Pani Iwonie Jończyk z miejscowości Miętne woj. mazowieckie, która jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów 47.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie.  Zapraszamy Państwa do kolejnych konkursów orgaznizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Konkurs dla członków SKEF i SKOK

pt.: „Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”

 

Do wygrania nagroda główna w wysokości 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł!

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie dla członków SKEF i SKOK pt.: „Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”. Do wygrania nagroda główna w wysokości 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł! Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, prace konkursowe można wysyłać od 1 lutego 2022 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i napisać pracę na temat:

„Historia mojej rodziny na tle wydarzeń historycznych Polski”. Pracę konkursową należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem„Historia mojej rodziny” do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie „Czas Stefczyka”.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł. 

Konkurs dla członków SKEF i SKOK

pt: „Z cyberbezpieczeństwem na Ty” 

Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w ramach realizacji celu statutowego SKEF inicjowania, prowadzenia i wspierania działań na rzecz krzewienia edukacji finansowej oraz ochrony konsumentów.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa.

Konkurs trwał od 1 września 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku i odbywał się w czterech comiesięcznych edycjach. Każda edycja Konkursu odbywała się jeden raz w miesiącu i rozpoczynała każdego 1 dnia miesiąca.

 

WYNIKI I edycji KONKURSU

dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”

Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach I edycji konkursu (edycja wrzesień 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa  postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Pani Amelii Konieczny z miejscowości Nowy Żmigród w woj. podkarpackim, która jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów – 13.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Maciejowi Boba z Bielsko-Białej woj. śląskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów – 11,5. Serdecznie gratulujemy!

 

WYNIKI II edycji KONKURSU

dla członków SKOK, pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”

 

Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach II edycji konkursu (edycja październik 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa  postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Pani Irenie Przeliorz z miejscowości Ornontowice w woj. śląskie, która jest członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej. Liczba przyznanych punktów – 15.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Jędrzejowi Jerleckiemu z miejscowości Kaczory woj. wielkopolskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka. Liczba przyznanych punktów – 14,5. Serdecznie gratulujemy!

WYNIKI III edycji KONKURSU

dla członków SKOK, pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”

 

Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach III edycji konkursu (edycja listopad 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa  postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Grzegorzowi Tymczyszyn z miejscowości Tarnów Opolski woj. opolskie. Liczba przyznanych punktów – 15.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Marcinowi Koniecznemu z miejscowości Brzyska woj. podkarpackie. Liczba przyznanych punktów – 14,5. Serdecznie gratulujemy!

 

WYNIKI IV edycji KONKURSU

dla członków SKOK, pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”

 

Komisja konkursowa w ramach konkursu dla członków SKOK pt. „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”, dokonała weryfikacji formularzy zgłoszeniowych oraz oceny kuponów konkursowych przesłanych w ramach IV edycji konkursu (edycja grudzień 2021) pod kątem spełnienia łącznie wszystkich warunków wynikających z regulaminu konkursu. Praca konkursowa składała się z dwóch części: pytań konkursowych sprawdzających wiedzę Uczestnika w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w formie testu jednokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa oraz odpowiedzi na pytanie opisowe.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać główną nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Maciejowi Boba z miejscowości Bielsko-Biała woj. śląskie. Liczba przyznanych punktów – 14,5.

Ponadto, zostało przyznane wyróżnienie w wysokości 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) oraz upominki reklamowe Panu Krzysztofowi Bryzik z Chorzowa woj. śląskie. Liczba przyznanych punktów – 13. Serdecznie gratulujemy!

 

„Lektura łącząca pokolenia” – konkurs dla członków SKEF i SKOK

Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i rozpoczyna się 1 lipca 2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu i napisać pracę na temat:

„Podaj przykład książki z zasobów literatury polskiej, która łączy pokolenia i będzie ciekawą lekturą np.: podczas wakacji”. Uzasadnij swój wybór, dzieląc się swoimi refleksami. Swoją pracę konkursową prześlij wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania) na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81-472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem„Lektura łącząca pokolenia” do dnia 16 sierpnia 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie  „Czas Stefczyka.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł. 

Szczegółowe informacje o konkursie zawiera  regulamin konkursu. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

 

 

„Finansowe fraszkobranie” – konkurs dla członków SKEF i SKOK

Do wygrania nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł.

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 r.

Aby wziąć udział w konkursie, należy posiadać status członka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), być osobą fizyczną, pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu (do pobrania), udzielić odpowiedzi na pytania konkursowe na temat fraszki w polskiej literaturze, zamieszczone na kuponie konkursowym (do pobrania) oraz napisać własny utwór, rymowany lub wierszowany o tematyce humorystycznej lub satyrycznej, obejmujący zagadnienie/a związane z sytuacją pandemiczną COVID -19 i kończący się puentą (fraszka, minimum 10 wersów) a następnie przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania) na adres:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej 81- 472 Gdynia ul. Legionów 126 z dopiskiem: „Finansowe fraszkobranie” do dnia 7 czerwca 2021 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu do biura Organizatora).

Konkurs prowadzony jest równolegle w gazecie  „Czas Stefczyka.

Na zwycięzców konkursu czekają nagrody pieniężne: nagroda główna 500 zł oraz jedno wyróżnienie w kwocie 250 zł. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

Lista zwycięzców w konkursie z wiedzy  finansowej dla członków SKEF i SKOK:

Edycja marzec 2021:

Komisja konkursowa SKEF dokonała oceny przesłanych formularzy zgłoszeniowych w ramach konkursu wiedzy finansowej dla członków SKEF i SKOK (edycja marzec 2021 r.). Nagroda pieniężna w kwocie 200 złotych została przyznana:

 • Pani Amelii Konieczny z miejscowości Nowy Żmigród woj. podkarpackie, która jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle ul. Czackiego 15/3), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.03.2021 r.- godz. 00:03:02, liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Panu Robertowi Piegza z miejscowości Świątniki Górne woj. małopolskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Gdyni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.03.2021 r.- godz. 00:03:11,liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Panu Piotrowi Nowakowskiemu z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Mławie ul. Żwirki 15), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.03.2021 r.- godz. 00:03:24 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.

Edycja luty 2021:

 • Marcin Konieczny z miejscowości Jasło woj. podkarpackie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle ul. Czackiego 15/3), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.02.2021 r.- godz. 00:02:36 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Dorota Rajcy z Krakowa woj. małopolskie, która jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Gdyni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.02.2021 r.- godz. 00:02:46 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Jerzy Rajcy z miejscowości Świątniki Górne małopolskie, który jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Gdyni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.02.2021 r.- godz. 00:03 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.

Edycja styczeń 2021:

 • Piotr Nowakowski z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Mławie ul. Żwirki 15), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.01.2021 r.- godz. 00:02 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Amelia Konieczna z miejscowości Nowy Żmigród woj. podkarpackie, która jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle ul. Czackiego 15/3), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.01.2021 r.- godz. 00:03:05 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Maciej Mikołajczyk z Wrocławia woj. dolnośląskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 24), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.01.2021 r.- godz. 00:03:50 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.

Edycja grudzień 2020

 • Marcin Konieczny z  miejscowości Brzyska woj. podkarpackie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle ul. Czackiego 15/3), formularz konkursowy przesłany w dniu 20.12.2020 r.- godz. 00:02 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Jerzy Rajcy z miejscowości Świątniki Górne woj. małopolskie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Gdyni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6) formularz konkursowy przesłany w dniu 20.12.2020 r.- godz. 00:04 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.
 • Kazimierz Zabramski z miejscowości Andrychów w woj. małopolskim, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Andrychowie ul. Rynek 1) formularz konkursowy przesłany w dniu 20.12.2020 r.- godz. 00:05 liczba przyznanych punktów – 5 pkt.

Edycja listopad 2020

 • Amelia Konieczna z miejscowości Nowy Żmigród woj. podkarpackie, która jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Jaśle ul. Skalnik 38),
 • Piotr Nowakowski z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie, który jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Mławie ul. Żwirki 15)
 • Dorota Rajcy z Krakowa woj. małopolskie, która jest członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Gdyni ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6).

Edycja październik 2020

 • Marcin Konieczny z  miejscowości Brzyska woj. podkarpackie,
 • Agata Nowakowska z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie,
 • Teresa Szemplińska z miejscowości Mława woj.  mazowieckie,
 • Kazimierz Zabramski z miejscowości Andrychów w woj. małopolskim.

Edycja wrzesień 2020

 • Henryk Wesołowski z miejscowości Andrychów woj. małopolskie,
 • Anna Lewandowska z miejscowości Sochaczew w woj. mazowieckim,
 • Piotr Nowakowski z miejscowości Dzierzgowo woj. mazowieckie.

Edycja sierpień 2020

 • Marcin Konieczny z miejscowości Brzyska woj. podkarpackie,
 • Kazimierz Zabramski z miejscowości Andrychów w woj. małopolskim.

 


Publikujemy nagrodzone prace w konkursie na 100-lecie Odzyskania Niepodległości – nagroda główna: „Losy polskiego żołnierza” – praca Leszka Wyrzykowskiego, wyróżnienie: „Dzieje Wielkopolanina Czesława Wróblewskiego” – Jakuba Górnego

Nagroda główna – Pan Leszek Wyrzykowski z  Łodzi, który jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Łodzi ul. Traktorowa 63)

„Losy polskiego żołnierza” – praca Leszka Wyrzykowskiego

 

Wyróżnienie – Pan Jakub Górny z miejscowości Bucz, który jest Członkiem Kasy Stefczyka (oddział w Lesznie ul. Leszczyńskich 24).

Dzieje Wielkopolanina Czesława Wróblewskiego – praca Jakuba Górnego