Biznesplan? To nie takie trudne!

bp-bmg

Zwycięzcy konkursu „MÓJ BIZNES REGIONALNY”

Z wielką radością informujemy, że został wybrany najlepszy biznesplan. Najwyżej oceniono biznesplan firmy – Gabinet weterynaryjny „Cztery Łapki”. Autorami pracy są:

Małgorzata Gągolska, Zuzanna Koźbiał, Maja Masztaler, Katarzyna Norys, Klaudia Trębacz – uczennice Pani Mirosławy Sojki z II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie.

Przypomnijmy – zadaniem uczestników projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!” było przedstawienie biznesplanu wykorzystującego lokalne zasoby naturalne i kulturowe. Uczniowie mieli wykorzystać szablon biznesplanu zawarty w podręczniku „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”.

Serdecznie gratulujemy!

 

Fotorelacja z zajęć

      

      

      

       

      

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

16 stycznia 2017 r. w Warszawie odbyły się warsztaty metodyczne dla przyszłych trenerów projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!”. Pierwsza część spotkania poświęcona była przedstawieniu celów i zakresu merytorycznego projektu, które przedstawiła Magdalena Boryna (koordynator projektu). Następnie omówiono sprawy administracyjne i podpisano umowy z trenerami (nauczycielami).

Dalszą część szkolenia prowadził Waldemar Kotowski – autor podręcznika „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, który omówił m.in. takie zagadnienia jak:

 • rola nauczyciela w programie,
 • zastosowanie metody projektu w nauczaniu biznesu i ewaluacja projektu,
 • biznesplan jako plan przedsięwzięcia,
 • analiza kluczowych elementów biznesplanu,
 • propozycja harmonogramu zajęć.

Na koniec, wspólnie przeanalizowano proponowany regulamin konkursu na najlepszy biznesplan.

20170116_113138   20170116_153203   20170116_113202

 

Nauczyciele i szkoły

 1. Katarzyna Gierasińska, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Ziemi Iłżeckiej w Chwałowicach, Chwałowice 247, 27-100 Iłża (woj. mazowieckie)
 2. Marta Kaczmarczyk, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Mickiewicza 3, 37-100 Łańcut (woj. podkarpackie)
 3. Hanna Klonowska, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. kard. Wyszyńskiego 2, 14-100 Ostróda (woj. warmińsko-mazurskie)
 4. Bożena Knop, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 16, 95-040 Koluszki (woj. łódzkie)
 5. Agnieszka Kopeć-Fila, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Jakuba Starszego 6, 27-100 Iłża (woj. mazowieckie)
 6. Ewa Kowalska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta, Plac Jana Pawła II 5, 63-700 Krotoszyn (woj. wielkopolskie)
 7. Piotr Maluśki, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga, Al. Kościuszki 3, 64-000 Kościan (woj. wielkopolskie)
 8. Joanna Orlikowska, Zespół Szkół Rolniczych, Kijany 19, 21-077 Spiczyn (woj. lubelskie)
 9. Marta Pianko, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 7, 06-200 Maków Mazowiecki (woj. mazowieckie)
 10. Małgorzata Piątek-Dacyna, Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Batalionów Chłopskich, Bożków 89 A, 57-441 Bożków (woj. dolnośląskie)
 11. Beata Sierzan, I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, ul. 11 Listopada 1, 07-200 Wyszków (woj. mazowieckie)
 12. Mirosława Sojka, II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Kard. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów (woj. małopolskie)
 13. Barbara Szerzad, Zespół Szkół Licealno-Technicznych, ul. Sienkiewicza 20, 46-200 Kluczbork (woj. opolskie)
 14. Maria Szwedowska, LO Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Kościelna 7, 87-320 Górzno (woj. kujawsko-pomorskie)
 15. Radosław Witkowski, Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, ul. Poznańska 38, 63-300 Pleszew (woj. wielkopolskie)

 

Rekrutacja trenerów

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację nauczycieli do projektu. Wkrótce opublikujemy listę trenerów i szkół zaproszonych do projektu.

Poszukujemy nauczycieli posiadających doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedsiębiorczości, ekonomiki, finansów. Do projektu możemy zaprosić 15 nauczycieli – z jednej szkoły tylko jedną osobę.

Oferujemy:

 • bezpłatny udział w jednodniowym warsztacie metodycznym,
 • dostarczenie wszelkich niezbędnych materiałów dydaktycznych,
 • wynagrodzenie (umowa zlecenia).

Oczekujemy:

 • udziału w jednodniowym szkoleniu przygotowującym do projektu,
 • rekrutacji grupy liczącej ok. 20 uczniów w wieku 15-21 lat,
 • przeprowadzenia 18-godzinnych warsztatów z zakresu planowania działalności gospodarczej – opracowania biznesplanu metodą projektową na podstawie dostarczonych przez nas materiałów i podręcznika.

Zainteresowane osoby prosimy o nadesłanie najpóźniej do dnia 3 stycznia wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: mboryna@skef.pl. Szczegółowych informacji udziela Magdalena Boryna  +48 697 102 395.

 

Cele projektu „Biznesplan? To nie takie trudne!”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w dniu 16 grudnia 2016 r. rozpoczęło projekt „Biznesplan? To nie takie trudne!” realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Projekt zakłada udział 285 uczniów w 18-godzinnych warsztatach z zakresu planowania działalności gospodarczej – opracowania biznesplanu metodą projektową. Założeniem jest praca z grupą ok. 20 uczniów w wieku 15-21 lat. Każdy uczestnik projektu otrzyma podręcznik autorstwa Waldemara Kotowskiego „Od oszczędzania do inwestowania we własny biznes”, z wykorzystaniem którego będą prowadzone zajęcia. Działania nasze przewidują także zorganizowanie konkursu na najlepszy biznesplan.

Celem głównym projektu jest rozwój wiedzy, umiejętności i postaw przedsiębiorczych w grupie 285 uczniów z 15 szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szczególności ze szkół mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców. Cel będzie osiągnięty poprzez zorganizowanie w szkołach innowacyjnych warsztatów z zakresu planowania finansowego i przygotowania biznesplanów opartych o wykorzystanie lokalnych zasobów.

Cele szczegółowe:

 • Rozwój kompetencji zawodowych i doświadczenia z zakresu planowania finansowego i opracowania biznesplanu metodą projektową wśród 15 nauczycieli biorących udział w projekcie poprzez organizację warsztatów metodycznych w Warszawie i zajęć w szkołach.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej 15 szkół uczestniczących w projekcie w zakresie prowadzenia zajęć z planowania finansowego i opracowania biznesplanu metodą projektową poprzez dystrybucję podręczników i materiałów szkoleniowych (300 szt.) i przeszkolenie metodyczne 15 nauczycieli.
 • Rozwijanie zainteresowania w grupie 285 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym w szczególności ze szkół mających swoją siedzibę na obszarach wiejskich i w małych miastach do 50 tys. mieszkańców, zagadnieniami planowania finansowego w mikro i małej firmie, poprzez udział w konkursie na najlepszy biznesplan wykorzystujący lokalne zasoby obszarów wiejskich i małych miast do 50 tys. mieszkańców.