Pogotowie dla zadłużonych
facebook
 • Nowy konkurs dla członków SKEF I SKOK
  Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym konkursie Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej pt: „Przezorny zawsze ubezpieczony”. Konkurs trwa do marca 2018 r. Partnerami konkursu są Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Saltus Ubezpieczenia. Konkurs prowadzony jest także za pośrednictwem gazety Czas Stefczyka.

  "Przezorny zawsze ubezpieczony" - nowy konkurs dla członków SKEF i SKOK

  czytaj więcej
 • Vademecum kredytobiorcy
  Chcesz kupić mieszkanie, samochód, sprzęt AGD na kredyt - przeczytaj koniecznie!

  Vademecum kredytobiorcy

  czytaj więcej
 • Baner SKEF
  W tym roku obchodzimy 20-lecie działalności SKEF. Nasze cele od lat niezmienne: inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz edukacji finansowej, realizacja projektów edukacyjnych w szkołach, pomoc osobom zmagającym się z problemem nadmiernego zadłużenia, prowadzenie działalności charytatywnej.

  20 lat minęło jak jeden dzień! Film o działalności SKEF

  czytaj więcej
 • Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych
  Innowacyjny program edukacji finansowej dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej. Zachęcamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem w celu wdrożenia programu w Waszej Szkole.

  Myślę, decyduję, działam. Finanse dla najmłodszych

  czytaj więcej
 • 17 listopada III Gdański Dzień bez Długu
  Tego dnia Stowarzyszenie udzielało porad prawno-finansowych osobom nadmiernie zadłużonym. Podczas dyżuru można było dowiedzieć się o możliwości wyjścia z pętli zadłużenia, zawarcia ugody z wierzycielem oraz ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Inicjatywa cieszyła się dużym zainte-resowaniem Gdańszczan.

  17 listopada III Gdański Dzień bez Długu

  czytaj więcej
 • Dlaczego większość monet ma prążkowane krawędzie?
  Dawniej monety wytwarzano używając cennych kruszców m.in. złota lub srebra. Po wprowadzeniu monet do obiegu zdarzało się, że niektórzy obrzynali z krawędzi warstwę metalu, którą następnie topili i przerabiali na nowe monety. W celu wykrycia i uniknięcia tego typu fałszerstw zaczęto więc stosować rowki na krawędziach monet.

  Dlaczego większość monet ma prążkowane krawędzie?

  czytaj więcej
 • Wróciliście mi wiarę w ludzi, uwolniłam się z koszmaru długów
  Moja tragiczna historia zaczęła się w 2006 roku. Wtedy sprzedałam mieszkanie i kupiłam wymarzony dom. Na jego remont zaciągnęłam kredyt 150 tys. zł denominowany we frankach. Gdy moja firma upadła, zmuszona byłam sprzedać dom za 430 tys. zł, jednak po rozliczeniu się z bankiem okazało się, że nic z tej kwoty nie zostało. I tak zostałam bez mieszkania a z długami. Rozpacz.

  Wróciliście mi wiarę w ludzi, uwolniłam się z koszmaru długów

  czytaj więcej

Gra o zysk

„Gra o zyska”. Warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 7 i 8 listopada 2013 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyły się ostatnie już warsztaty w ramach projektu „Gra o zysk”. Wzięli w nich udział uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

 W ramach 1-dniowego pobytu na terenie Parku przeprowadzono warsztaty edukacyjne z gry planszowej, podczas których uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem firmy i poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie. W trakcie pobytu na terenie PPNT uczniowie odwiedzili wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

8 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie gr. 2

8 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie gr. 1

7 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie gr. 2

7 listopada 2013 r. XII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

7 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie gr. 1


 

Gra o zysk. Warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 24 i 25 października 2013 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Gra o zysk”. Tym razem wzięli w nich udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi.

W ramach 1-dniowego pobytu na terenie Parku przeprowadzono warsztaty edukacyjne z gry planszowej, w trakcie pobytu na terenie PPNT uczniowie odwiedzili wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

24 października 2013 r.  (grupa pierwsza) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

24 października 2013 r. (grupa druga) Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

25 października 2013 r. II Liceum Ogólnokształcące w Rumi

Gra o zysk. Warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 10 i 11 października 2013 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Gra o zysk”. Wzięli w nich udział uczniowie dwóch szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. W ramach 1-dniowego pobytu na terenie Parku przeprowadzono warsztaty edukacyjne z gry planszowej, podczas których uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem firmy i poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie. W trakcie pobytu na terenie PPNT uczniowie odwiedzili wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

W pierwszym dniu warsztatów 10 października 2013 r. w projekcie uczestniczyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.

W drugim dniu warsztatów 11 października 2013 r. w projekcie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

 

 

 

Projekt „Gra o zysk. Budowanie postaw przedsiębiorczych w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni w terminie od 5 września do 30 listopada 2013 roku realizuje projekt pt: „Gra o zysk. Budowanie postaw przedsiębiorczości w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i SKEF. Partnerem projektu jest Gdyńskie Centrum Innowacji.

http://ppnt.pl/graj-o-zysk.html?searched=SKEF&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie rentowności firmy oraz funkcjonowania nowoczesnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Poprzez udział w warsztatach i grze edukacyjnej „Gra o zysk” oraz dzięki wizycie studyjnej w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni oraz Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, chcielibyśmy rozwinąć wśród młodzieży umiejętności pracy w zespole, wykazywania się inicjatywą i pomysłowością. Ponadto, poprzez zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu rentowności przedsiębiorstwa zamierzamy pobudzić wśród młodzieży innowacyjność i przedsiębiorczość, a także przybliżyć zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i nabywania umiejętności podejmowania decyzji.

Działania projektu adresujemy głównie do grupy 264 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wejherowa, Redy, Rumi i Gdyni (240 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego i uczęszczających do szkół (publicznych i niepublicznych) w Wejherowie, Redzie, Rumi. Jedną grupę uczestników (24 osoby) będą stanowić uczniowie biorący udział w projekcie stworzenia Centrum Kreatywności Młodzieży „Wymiennikownia”).

Miejscem zajęć edukacyjnych będzie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), niezwykle ważna instytucja otoczenia sektora MŚP, która umożliwi uczestnikom zdobycie doświadczeń w zakresie funkcjonowania tej ważnej instytucji.

Szkolenie będzie miało charakter 1 dniowego pobytu w PPNT w Gdyni i będzie składać się z dwóch modułów edukacyjnych oraz wizyty w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Honorowy patronat nad projektem objęli:

Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni

Pan Krzysztof Hildebrandt Prezydent Miasta Wejherowa,

Pan Józef Reszke Starosta Miasta Wejherowa,

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni http://www.experyment.gdynia.pl/Zostan_uczestnikiem__Gry_o_zysk__2_52.html

Patronat medialny nad projektem objęła Gazeta Bankowa,

http://gb.pl/pod-patronatem/gra-o-zysk-budowanie-postaw-przedsiebiorczosci-w-grupie-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html

portal wGospodarce.pl 

http://wgospodarce.pl/informacje/7142-pod-naszym-patronatem-gra-o-zysk-budowanie-postaw-przedsiebiorczosci-wsrod-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych

oraz Radio Gdańsk.

http://www.radiogdansk.pl/index.php/patronaty/wydarzenie/1184-gra-o-zysk-budowanie-postaw-przedsiebiorczosci-w-grupie-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html

Ze strony SKEF osobą odpowiedzialną jest p. Iwona Karmasz tel: 58 624-98-76, e-mail: ikarmasz@skef.pl.