Gra o zysk

„Gra o zyska”. Warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 7 i 8 listopada 2013 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyły się ostatnie już warsztaty w ramach projektu „Gra o zysk”. Wzięli w nich udział uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego z Gdyni, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

 W ramach 1-dniowego pobytu na terenie Parku przeprowadzono warsztaty edukacyjne z gry planszowej, podczas których uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem firmy i poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie. W trakcie pobytu na terenie PPNT uczniowie odwiedzili wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

8 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie gr. 2

8 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie gr. 1

7 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie gr. 2

7 listopada 2013 r. XII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

7 listopada 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie gr. 1


 

Gra o zysk. Warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 24 i 25 października 2013 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu „Gra o zysk”. Tym razem wzięli w nich udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie oraz II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi.

W ramach 1-dniowego pobytu na terenie Parku przeprowadzono warsztaty edukacyjne z gry planszowej, w trakcie pobytu na terenie PPNT uczniowie odwiedzili wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

24 października 2013 r.  (grupa pierwsza) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

24 października 2013 r. (grupa druga) Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

25 października 2013 r. II Liceum Ogólnokształcące w Rumi

Gra o zysk. Warsztaty w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym

W dniu 10 i 11 października 2013 roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego w Gdyni odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Gra o zysk”. Wzięli w nich udział uczniowie dwóch szkół: I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. W ramach 1-dniowego pobytu na terenie Parku przeprowadzono warsztaty edukacyjne z gry planszowej, podczas których uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem firmy i poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie. W trakcie pobytu na terenie PPNT uczniowie odwiedzili wystawę w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

W pierwszym dniu warsztatów 10 października 2013 r. w projekcie uczestniczyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Rumi.

W drugim dniu warsztatów 11 października 2013 r. w projekcie uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

 

 

 

Projekt „Gra o zysk. Budowanie postaw przedsiębiorczych w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych” dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni w terminie od 5 września do 30 listopada 2013 roku realizuje projekt pt: „Gra o zysk. Budowanie postaw przedsiębiorczości w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego i SKEF. Partnerem projektu jest Gdyńskie Centrum Innowacji.

http://ppnt.pl/graj-o-zysk.html?searched=SKEF&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie rentowności firmy oraz funkcjonowania nowoczesnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Poprzez udział w warsztatach i grze edukacyjnej „Gra o zysk” oraz dzięki wizycie studyjnej w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni oraz Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, chcielibyśmy rozwinąć wśród młodzieży umiejętności pracy w zespole, wykazywania się inicjatywą i pomysłowością. Ponadto, poprzez zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu rentowności przedsiębiorstwa zamierzamy pobudzić wśród młodzieży innowacyjność i przedsiębiorczość, a także przybliżyć zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i nabywania umiejętności podejmowania decyzji.

Działania projektu adresujemy głównie do grupy 264 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wejherowa, Redy, Rumi i Gdyni (240 uczniów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego i uczęszczających do szkół (publicznych i niepublicznych) w Wejherowie, Redzie, Rumi. Jedną grupę uczestników (24 osoby) będą stanowić uczniowie biorący udział w projekcie stworzenia Centrum Kreatywności Młodzieży „Wymiennikownia”).

Miejscem zajęć edukacyjnych będzie Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), niezwykle ważna instytucja otoczenia sektora MŚP, która umożliwi uczestnikom zdobycie doświadczeń w zakresie funkcjonowania tej ważnej instytucji.

Szkolenie będzie miało charakter 1 dniowego pobytu w PPNT w Gdyni i będzie składać się z dwóch modułów edukacyjnych oraz wizyty w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.

Honorowy patronat nad projektem objęli:

Pan Wojciech Szczurek Prezydent Miasta Gdyni

Pan Krzysztof Hildebrandt Prezydent Miasta Wejherowa,

Pan Józef Reszke Starosta Miasta Wejherowa,

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni http://www.experyment.gdynia.pl/Zostan_uczestnikiem__Gry_o_zysk__2_52.html

Patronat medialny nad projektem objęła Gazeta Bankowa,

http://gb.pl/pod-patronatem/gra-o-zysk-budowanie-postaw-przedsiebiorczosci-w-grupie-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html

portal wGospodarce.pl 

http://wgospodarce.pl/informacje/7142-pod-naszym-patronatem-gra-o-zysk-budowanie-postaw-przedsiebiorczosci-wsrod-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych

oraz Radio Gdańsk.

http://www.radiogdansk.pl/index.php/patronaty/wydarzenie/1184-gra-o-zysk-budowanie-postaw-przedsiebiorczosci-w-grupie-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html

Ze strony SKEF osobą odpowiedzialną jest p. Iwona Karmasz tel: 58 624-98-76, e-mail: ikarmasz@skef.pl.