Konferencje i seminaria naukowe

2016

14 maja 2016

Edukacja finansowa dzieci i młodzieży – wspólne wyzwanie

DSC03024

14 maja 2016 r. odbyło się w Warszawie seminarium „Edukacja finansowa dzieci i młodzieży – wspólne wyzwanie”, w którym udział wzięli nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych, doradcy metodyczni oraz dyrektorzy szkół. W trakcie pierwszej części seminarium mieliśmy zaszczyt gościć: Prof. UW dr hab. Małgorzatę Żytko oraz Prof.US dr hab. Beatę Świecką.

Seminarium otworzył Prezes  Stowarzyszenia Krzewienia edukacji Finansowej Kazimierz Janiak, który podkreślił, jak ważną rolę w świadomości finansowej odgrywają: szkoła i nauczyciele. Edukacja w zakresie znajomości podstaw ekonomii, zarządzania finansami osobistymi, umiejętności krytycznego myślenia i zastosowania tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich są obecnie bardzo istotne do funkcjonowania młodego człowieka w gospodarce.

Prof.US dr hab. Beata Świecka uważa, że: „Edukacja finansowa powinna zacząć się już od najmłodszych lat, gdyż wraz z rozwojem gospodarczym, młodzi ludzie coraz szybciej stają się konsumentami usług finansowych, a konsumpcyjny tryb życia generacji Z i Y oraz niestabilna sytuacja makroekonomiczna, w jakiej przyszło im wkraczać w świat finansów sprawia, iż osoby niewyedukowane finansowo podejmują błędne decyzje finansowe tracąc swoje oszczędności lub popadając w spiralę zadłużenia.”

DSC03039

Wiele krajów europejskich już przyjęło Narodową Strategię na rzecz Edukacji Finansowej. W Polsce wciąż na nią czekamy. Z uwagi na dynamiczny rozwój produktów i usług finansowych przyswajanie wiedzy w tym zakresie powinno się rozpoczynać na wczesnym etapie życia każdego człowieka.

Wg Prof. UW dr hab. Małgorzaty Żytko: „Znaczenie doświadczeń społeczno-emocjonalnych, poznawczych w okresie wczesnego dzieciństwa jest kluczowe dla rozwoju dziecka, jego sukcesów w karierze szkolnej i powodzenia w dorosłym życiu. Poziom wiedzy i umiejętności społeczeństwa dotyczących racjonalnego, odpowiedzialnego i świadomego gospodarowania pieniędzmi, zarządzania domowymi finansami pozostawia wiele do życzenia. Warto więc organizować dzieciom już od najmłodszych lat takie sytuacje edukacyjne zarówno w domu, jak i w instytucji edukacyjnej, które wiążą się z edukacją finansową rozumianą jako niezwykle ważny aspekt przygotowania świadomych obywateli.”

DSC03074

W trakcie seminarium wszyscy zgodnie stwierdzili, że tematyka finansowa jest dla dzieci i młodzieży interesująca i potrzebna. Nie zawsze wiedza ta jest przekazywana w rodzinie, stąd potrzeba wprowadzania jej elementów do programów szkolnych. Tak jak nabywamy w trakcie życia wiele różnych praktycznych umiejętności np. sznurowanie butów, czy krojenie chleba, tak wiedza finansowa również powinna być mocno osadzona w obszarze praktyki, co w efekcie ułatwi nam codzienne życie. Z tego też powodu organizacje zajmujące się edukacją finansową, nauczyciele i środowisko naukowe powinny wspólnie wspierać swoje działania.

DSC03034   DSC03070

W drugiej części seminarium zostały przeprowadzone warsztaty, w trakcie których przedstawione zostały najnowsze publikacje wydane przez nasze Stowarzyszenie:

Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” – Małgorzata Żytko, Alina Kalinowska, Ewa Kruk, pakiet edukacyjny dla klas I-III szkoły podstawowej.

DSC03087   DSC03090   DSC03092

Podstawy przedsiębiorczości” – nowy podręcznik autorstwa Waldemara Kotowskiego, dopuszczony decyzją MEN do użytku szkolnego (774/2016), przeznaczony do nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

DSC03105   DSC03111   DSC03101

————————————————————————-

Prof. US dr hab. Beata Świecka – Kierownik Zakładu Finansów Osobistych i Behawioralnych, profesor w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu, specjalność finanse i bankowość, finanse osobiste i behawioralne, wykładowca akademicki z 20 letnim doświadczeniem, profesor na Uniwersytecie Szczecińskim, autorka książek i 120 artykułów z dziedziny finansów i bankowości; trener w zakresie finansów osobistych w projektach edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości finansowej Polaków. Laureat nagrody eDukata w 2016 roku. Zainteresowania naukowe prof. skupiają się w obszarach: finanse osobiste, decyzje finansowe gospodarstw domowych, zachowania gospodarstw domowych na rynku finansowym, niewypłacalność gospodarstw domowych, usługi finansowe, bankowość detaliczna, bankowość elektroniczna, karty płatnicze.

Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko – pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli. Zainteresowania naukowe: rozwój i edukacja dzieci w wieku wczesnoszkolnym, monitorowanie osiągnięć szkolnych uczniów i ich uwarunkowań, ocenianie wspierające uczenie się, kształcenie nauczycieli. Współkoordynatorka w latach 2006-2011 ogólnopolskich badań monitorujących umiejętności językowe i matematyczne trzecioklasistów i ich środowiskowe oraz szkolne uwarunkowania.  Współautorka pakietu edukacyjnego „Gramy w piktogramy” wspierającego rozwój umiejętności matematycznych dzieci w klasach I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Autorka lub współautorka licznych publikacji. Członek ATEE (Association for Teacher Education in Europe). Przewodnicząca rady naukowej fundacji Edukacja na Nowo.

28 stycznia 2016

Upadłość konsumencka szansa 2.0

20160128_142926

W dniu 28.01.2016 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Instytut Allerhanda konferencja „Upadłość konsumencka szansa 2.0”. W konferencji wzięli udział Prezes oraz pracownicy SKEF – Specjaliści Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego.

Podczas konferencji podsumowano roczny okres funkcjonowania znowelizowanych przepisów prawa upadłościowego, który w znacznej mierze ułatwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wskazano, że w roku 2015 w całej Polsce ogłoszono ok. 2112 upadłości, gdzie w porównaniu w ciągu poprzednich 5 lat obowiązywania wcześniejszej wersji ustawy ogłoszono zaledwie 121 upadłości.

W zakresie pracy Specjalistów ODFiK istotna była prezentacja działań syndyka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, ponieważ w sposób praktyczny przedstawiała możliwe formy przeprowadzania planu spłaty upadłego.

W trakcie konferencji dużo uwagi poświęcono również znowelizowanym przepisom Upadłości konsumenckiej przez byłych przedsiębiorców. Znacząca liczba klientów zgłaszających się do biur ODFiK stanowią byli przedsiębiorcy, w związku z tym informacje uzyskane podczas konferencji pozwolą im na bardziej kompleksową pomoc tego typu klientom.

SKEF jako jedna z nielicznych instytucji na rynku udziela bezpłatnego wsparcia osobom zamierzającym ogłosić upadłość konsumencką. W 2015 r. zostało przygotowanych 60 wniosków, z czego 30 zostało przyjętych , 3 oddalone, a pozostałe oczekują na rozpatrzenie.

2015

3 października 2015

Konferencja: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego

3 października 2015 r. w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski, odbyła się konferencja pt.: Przemoc ekonomiczna i lichwa zagrożeniem ładu społecznego. Poniżej linki do relacji z wydarzenia:

http://wgospodarce.pl/informacje/21272-konferencja-skef-o-przemocy-ekonomicznej-w-polsce-trzeba-mowic-glosno

http://wgospodarce.pl/informacje/21297-walka-z-przemoca-finansowa-i-lichwa-to-zagrozenie-dla-ladu-spolecznego-w-polsce

http://wpolityce.pl/gospodarka/267614-walka-z-przemoca-finansowa-i-lichwa-to-zagrozenie-dla-ladu-spolecznego-w-polsce

http://www.gb.pl/relacja-z-konferencji-przemoc-ekonomiczna-i-lichwa-zagrozeniem-ladu-spolecznego-pnews-208.html

Patronat medialny

Patronat Gazeta Bankowa

Maj

Plac Miejsce konferencji

11-12 maja 2015 r. w Madrycie, odbyła się konferencja: „Dostępne i uczciwe usługi finansowe: alternatywa dla usług bankowych głównego nurtu”

Organizatorzy konferencji to: COFACE (Konfederacja Organizacji Rodzin w Unii Europejskiej), Konfederacja Konsumentów ASGECO oraz Miejski Instytut Konsumpcji Rady Miasta Madryt. Polskę na konferencji reprezentował SKEF oraz przedstawiciel Związku Banków w Polsce.

Program konferencji:

Panel 1: Niezależna informacja i poradnictwo

Panel 2: Dostępny kredyt dla rodzin. Jaka jest alternatywa dla oferty banków komercyjnych?

Panel 3: Rodziny w sytuacji zagrożenia finansowego (długi i zajęcia komornicze domów/mieszkań). W jakim stopniu tak sytuacja zagraża fundamentalnym prawom rodzin, w szczególności prawu do godnego życia?

Panel 4: Alternatywa dla banków komercyjnych. Kooperatywy finansowe – czym się różnią od banków komercyjnych? W jaki sposób konkurencja i regulacje dotykają je i w jakim stopniu stanowić mogą zagrożenie dla ich istnienia?

Panel 5: Polityka – miejsce i rola społeczeństwa obywatelskiego i alternatywnych instytucji finansowych. W jakim stopniu istniejące ramy prawne i zmiany prawa sprzyjają rozwojowi alternatywnych instytucji finansowych?

Tematyka:

Rodziny w trudnej sytuacji to rodziny stawiające czoła niepewności finansowej (utrata pracy, niskie dochody) oraz kryzys mieszkaniowy (zagrożenie utraty mieszkania/domu). Pierwszym krokiem na drodze do równych szans jest powszechny dostęp do podstawowego konta bankowego. Kolejne to tworzenie polityk umożliwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego, w duchu równości płci, programy edukacji finansowej dla rodzin (oszczędzanie), alternatywne usługi bankowe („etyczne banki”).

Referat otwierający przedstawił Mick. Jego konkluzje dają się sprowadzić do dwóch tez:

  • poprawa sytuacji rodzin jest niemożliwa bez zwiększenia ich dochodów
  • konieczne jest przywrócenie opiekuńczej roli państwa (problemem są długi osób, rodzin, a nie państw). Wspierać doradztwo realizowane przez NGO oraz działalność banków alternatywnych.

Podczas paneli prezentowano przykłady dobrych praktyk realizowane w większości w ramach ograniczonych czasowo projektów. Wyjątkiem były doświadczenia francuskie (Fundusz Spójności Społecznej ) i belgijskie, gdzie sektor publiczny jest głęboko zaangażowany w walkę z nadmiernym zadłużeniem i pomoc finansową (pożyczki preferencyjne).

Przedstawicielka BEUC – Europejskiej Sieci Konsumentów zwracała uwagę na znaczenie niezależnej i uczciwej informacji dla konsumentów. BEUC opracował np. standardy, jakim odpowiadać powinny strony z informacją adresowaną do konsumentów. Celem BEUC jest standaryzacja „arkuszy informacyjnych” o produktach/usługach.

Alternatywne usługi bankowe – inicjatywy prezentowane podczas konferencji to głównie oferta organizacji mikrokredytowych we Francji czy Belgii. Ewentualnie kasy kredytowe czy małe banki spółdzielcze. Zdaniem Daniela Sorrosal z Europejskiej Federacji Etycznych i Alternatywnych Banków obecne zmiany w europejskich regulacjach doprowadzą do powolnego upadku takiego sektora.

2014

Kwiecień

11 kwietnia 2014 roku w Warszawie, w Auli d. Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się konferencja pt: „Arbitraż, jako instytucja prawna, zjawisko społeczne, usługa dla biznesu” – której organizatorem było Polskie Forum Arbitrażu. Tematyka konferencji poświęcona była omówieniu zagadnienia arbitrażu na trzech płaszczyznach: prawnej, społecznej oraz biznesowej. Podczas konferencji  odbywały się panele tematyczne. Wśród zaproszonych gości gośćmi byli m.in.: profesor Leszek Balcerowicz, profesor Jerzy Buzek, profesor Grzegorz Domański, profesor Stanisław Sołtysiński, profesor Andrzej Szumański, doktor Marcin Asłanowicz, doktor Piotr Bielarczyk, doktor Rafał Morek, mecenas Maciej Jamka, mecenas Bartosz Krużewski, mecenas Maciej Łaszczuk, mecenas Piotr Nowaczyk, mecenas Sylwester Pieckowski (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego), mecenas Paweł Pietkiewicz, mecenas Małgorzata Surdek, mecenas Tomasz Wardyński, mecenas Andrzej Zwara (Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej). Jednym z uczestników konferencji był Prezes SKEF dr. inż. Kazimierz Janiak. (źródło: http://forumarbitrazu.pl).

Marzec

W terminie 3 i 4 marca 2014 roku, w Toruniu, odbyło się XXI Forum Gospodarcze pod hasłem „Integracja i Współpraca„. W imprezie uczestniczyli liczni przedstawiciele z  dziedziny biznesu, nauki, polityki i środowiska samorządowego z kraju i zagranicy. Podczas dwudniowego wydarzenia uczestnicy omawiali najważniejsze wyzwania stojące przed polską, europejską i światową gospodarką. Głównymi blokami tematycznymi podczas forum były: Gospodarka, Bankowość i Finanse, Energetyka, Środowisko, Infrastruktura i Komunikacja, Współpraca Międzynarodowa, Rolnictwo, Przetwórstwo, Handel, Sprawy Społeczne i Zdrowie. Forum Gospodarcze w Toruniu to jeden z największych kongresów gospodarczych w Polsce. Wśród uczestników obecny był Prezes SKEF dr inż. Kazimierz Janiak.

Konferencja Tricity Model United Nations

Od 2011 roku uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni organizują konferencję Tricity Model United Nations. Celem tego wydarzenia jest wielowymiarowa edukacja uczestników w zakresie stosunków międzynarodowych, prawach człowieka, bezpieczeństwie międzynarodowym czy ekonomii.

Wydarzenie to stanowi również okazję do zapoznania się z najbardziej palącymi problemami świata, zasadami funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych, poprawienia kompetencji dyplomatycznych i retorycznych, krytycznego myślenia, umiejętności pracy w zespole oraz biegłego posługiwania się językiem angielskim, który jest jedynym obowiązującym podczas całej konferencji.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji były wyzwania stojące przed Ameryką. Obrady każdej z sześciu komisji miały na celu uchwalenie rezolucji odpowiadającej na postawiony przed nią problem. Na przykład, Rada Bezpieczeństwa skupiła się na bezpieczeństwie wewnętrznym Republiki Kolumbii, a Rada Gospodarcza i Społeczna na rosnących nierównościach społecznych i ekonomicznych w Brazylii.

Konferencja rozpoczęła się 20 marca 2014 ceremonią otwarcia w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Uczestnicy zostali zarejestrowani i otrzymali materiały konferencyjne: długopisy, drukowane materiały informacyjne, identyfikatory, teczki i gadżety z logiem SKEF. Na identyfikatorach oraz teczkach znalazły się logo patronów i sponsorów wydarzenia, w tym Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Wszelkie informacje o konferencji dostępne były na stronie www.trimun.pl; znalazła się tam również specjalna zakładka, w której wymieniono partnerów, patronów i sponsorów wydarzenia:

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdyni, Ambasada Brytyjska w Warszawie, Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Radio Gdańsk, TVP Gdańsk.

Do sponsorów wydarzenia należeli: 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, Learnetic Masterlease, Olimpia Group 

Pierwszego dnia ceremonię otwarcia zaszczycili swoją obecnością: Ewa Łowkiel, wiceprezydent Gdyni, Piotr Kowalczuk, zastępca dyrektora wydziału edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw konsultacji i inicjatyw społecznych, Andrzej Kanthak, Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Ulrike Vogt, Konsul do spraw Kultury z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku, Jakub Torenc, dyrektor departamentu konferencji MUN w Stowarzyszeniu Narodów Zjednoczonych w Polsce, Agnieszka Orzeszek, zastępca dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego imienia Marynarki Wojennej w Gdyni, dr inż. Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Ewa Kruk, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej.

Ceremonia otwarcia konferencji poprzedziła pierwsze plenarne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, kiedy to przewodniczący wszystkich delegacji byli obowiązani wygłosić krótką przemowę podsumowującą politykę reprezentowanego państwa względem omawianych tematów.

Po posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, uczestnicy zostali przewiezieni do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym uczestnicy podzielili się na sześć 25-osobowych grup. Każda grupa udała się do osobnej sali konferencyjnej i stanowiła skład jednej z sześciu komisji. Komisje obradowały na przygotowane wcześniej tematy do godziny 18:00.

Drugiego dnia (21 marca 2014) obrady rozpoczęły się o godzinie 9:30 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Uczestnicy zostali zebrani razem w auli, gdzie w ograniczonym czasie musieli znaleźć rozwiązanie kryzysowej sytuacji. Po uchwaleniu odpowiedniej rezolucji, uczestnicy udali się z powrotem do sal konferencyjnych, by kontynuować debaty i pracę nad rezolucjami komisji.

Ostatniego dnia (22 marca 2014) miało miejsce drugie plenarne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego, podczas którego głosowano nad rezolucjami przygotowanymi przez komisje. Następnie odbyła się ceremonia zamknięcia konferencji, która zakończyła całe wydarzenie.

 

„Wspólnie dla Krakowa” – konferencja krakowskich organizacji pozarządowych

7 marzec 2014 roku, Kraków – Katarzyna Kołodziejczyk kierownik ODFIK wzięła udział w konferencji „Wspólnie dla Krakowa” (organizator: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Społecznych). Konferencja poświęcona była współpracy miasta Krakowa z krakowskimi organizacjami pozarządowymi. Ponadto omawiano:  wspólne podjęcie decyzji o zasadności powstania Rady Organizacji Pozarządowych, integrację krakowskiego trzeciego sektora, a także działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie miało na celu także zainicjowanie współpracy w tworzeniu wieloletniego programu współpracy Gminy Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018. Druga część konferencji miała charakter warsztatowy. Uczestnicy w grupach tematycznych omawiali zagadnienia dotyczące: społeczeństwa obywatelskiego i ochrony środowiska, aktywnych seniorów, edukacji i wychowania, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki i rekreacji, pomocy społecznej i wsparcia rodziny, niepełnosprawnych i ochrony zdrowia, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. (źródło: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/959644.html).

Luty

„I po kryzysie? Czy Polsce nie grozi już recesja?” – debata w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce

W debacie, która odbyła się w Warszawie 21 lutego br. w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w Polsce, wzięli udział: Janusz Jankowiak, ekonomista, szef Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego NWAI, Ignacy Morawski,  główny ekonomista Polskiego Banku Przedsiębiorczości, prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego, prof. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej.

Uczestnicy debaty nie byli zgodni co do przyszłości i oceny bieżącej kondycji polskiej gospodarki. Czy Polska wyciągnęła naukę z doświadczenia i zabezpieczyła się przed powtórzeniem sytuacji? Czy nie grozi nam już recesja? Odpowiedzi na te pytania szukali eksperci w debacie.

Janusz Jankowiak przekonywał, że w Europie i na świecie pojawiają się kolejne czynniki ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację Polski. Jego zdaniem, obecne wydarzenia na Ukrainie mogą bardzo negatywnie odbić się na sytuacji gospodarek z nią powiązanych, takich jak Rosja i Kazachstan oraz spowodować masowe wycofywanie się inwestorów z rynków wschodzących, w tym także z Polski. Janusz Jankowiak przekonywał, że nierezydenci inwestowali duże kwoty także w mało płynne aktywa, jednak będą się pozbywali przede wszystkim instrumentów o dużej płynności, czyli m.in. aktywów w Polsce.

Ignacy Morawski dość optymistycznie przedstawił stan polskiej gospodarki. Przekonywał, że negatywne czynniki, którym polska gospodarka stawiała czoła w ostatnich latach – recesja w strefie euro, procykliczna polityka makroekonomiczna, utrzymywanie wysokich stóp procentowych – już ustępują, co stwarza szanse na znaczny wzrost gospodarczy. W jego opinii, Polska może liczyć na wzrost 3,4% PKB w tym roku i 4% w przyszłym.

Zdaniem prof. Małgorzaty Zaleskiej ważne jest jakie lekcje Europa wyciągnęła z kryzysu i jak długo będą one pamiętane. Jej zdaniem, najważniejszą reakcją Unii są działania na rzecz stworzenia pełniejszej unii gospodarczej i walutowej oraz pogłębianie integracji strefy euro, których jednym z elementów jest negocjowana obecnie przez Parlament Europejski i Radę UE unia bankowa. Zdaniem prof. Zaleskiej słabością nowych rozwiązań jest rozbudowa ponad miarę kolejnych organów biurokratycznych na poziomie UE i komplikowanie struktury podejmowania decyzji. W myśl obecnych założeń stworzenie nad bankiem dodatkowych trzech ośrodków nadzoru na poziomie Unii, doprowadzi do sytuacji, w której jeden bank będzie podlegał pięciu różnym nadzorom.

Zdaniem prof. Elżbiety Mączyńskiej, odpowiedzi na pytania o przyszłość gospodarki są trudne, bo świat żyje obecnie w okresie przełomu cywilizacyjnego, gdy gospodarka oparta na przemyśle jest zastępowana przez gospodarkę opartą na informacji. Kwestionowana jest przydatność dotychczasowych metod analizy ekonomicznej do opisu nowej rzeczywistości, w tym podstawowy wskaźnik – wartość PKB. Jej zdaniem nową gospodarkę powinny opisywać wskaźniki związane z jakością życia, w tym oparte na wysokości stopy bezrobocia.

2013

5 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się debata ekspercka o edukacji finansowej pod hasłem „Więcej edukacji finansowej społeczeństwa” zrealizowana w ramach akcji społecznej „Tydzień dla Oszczędzania” realizowanej przez Fundację Kronenberga we współpracy z Fundacją Think! oraz partnerem lokalnym AEGEE-Kraków.

Debata miała charakter dyskusji publicznej ekspertów z różnych środowisk z udziałem studentów i innych zainteresowanych osób połączonej z próbą sformułowania rekomendacji mających na celu zwiększenie wiedzy i świadomości konsumentów usług finansowych w Polsce.

W gronie prelegentów znalazła się przedstawicielka Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej – Katarzyna Kołodziejczyk, która przybliżyła uczestnikom debaty temat edukacji finansowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych w oparciu o doświadczenia SKEF.

2012

29 maja 2012 r., Warszawa gmach Sejmu RP – posiedzenie seminaryjne pt: „Upadłość konsumencka –Regulacje prawne, praktyka, aspekt społeczny”, organizowane przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Współorganizatorem posiedzenia było Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

 

 

2011

29 listopada do 1 grudnia 2011, Gdańsk międzynarodowa konferencja sieci European Credit Debt Network (ECDN) pt:„ Kryzys finansowy – jaka przyszłość? Dziś i jutro gospodarstw domowych, sieci doradców ds. zadłużenia konsumenckiego oraz sektora finansowego”;

2010

5 marca 2010 r., Sopot – seminarium pt. „Procedura cywilna w postępowaniach arbitrażowych”;

28 kwietnia 2010 r., Toruń – współorganizacja w konferencji „Upadłość konsumencka a wykluczenie finansowe. Istota dobrego prawa”;

2009

9-10 października 2009 r., Gdańsk – międzynarodowa konferencja  pt. „Edukacja finansowa szansą na wzrost świadomości ekonomicznej młodzieży”.;

2007

27 czerwca 2007 r., Sopot – konferencja końcowa w ramach projektu unijnego pt. „Świadomy i odpowiedzialny Młody Konsument”;

27-28 czerwca 2007 r., Gdańsk – seminarium międzynarodowe z udziałem 28 ekspertów/praktyków zagranicznych i krajowych w ramach projektu unijnego „Krajowa Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego”;

29-30 czerwca 2007 r., Gdańsk – konferencja wieńcząca projekt pt.  „Krajowa Sieć Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego”;

24 września 2007 r., Sopot  – seminarium pt. „Działalność Sądu Polubownego przy SKEF”;

2006

9-11 marca 2006 r., Warszawa  –  konferencja międzynarodowa pt. „Edukacja finansowa i lepszy dostęp do odpowiednich usług finansowych” ;

2005

12 lipca 2005 r., Warszawa – konferencja  pt. „Finansowanie Spółdzielni Socjalnych”;

2004

12 maja 2004 r., Warszawa – gmach Sejmu RP – konferencja pt. „Konsumencki rynek usług finansowych – zagrożenia i metody ich łagodzenia”;

14 października 2004 r., Warszawa – seminarium (we współpracy z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo–Kredytową) pt. „Wpływ zjawiska nadmiernego zadłużenia na rynek kredytów konsumenckich”;

2003

6 czerwca 2003 r., Sopot – konferencja (we współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Administracji w Sopocie) pod hasłem: „Zadłużenie społeczeństwa a patologie społeczne”;

6 listopada 2003 r., Warszawa – gmach Sejmu RP – konferencja pt. „Niewypłacalność, bankructwo osób fizycznych i inne zagrożenia stabilności konsumenckiego rynku finansowego”;

26 listopada 2003 r., Sopot – seminarium pt. „Doświadczenia Sądów Arbitrażowych”;

2002

4 października 2002 r., Katowice – konferencja pt. „Ośrodki Doradztwa Finansowego i Kredytowego – nowy model pomocy osobom zadłużonym”;

2001

6 października 2001 r., Gdynia – międzynarodowa konferencja  pt. „Państwo a zadłużenie społeczeństwa”;