Nagrody

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

Pierwsze miejsce – nagroda pieniężna 3 000 PLN,

drugie miejsce – nagroda pieniężna 2 000 PLN,

trzecie miejsce – nagroda pieniężna 1000 PLN. 

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 700 PLN dla nauczyciela, którego uczniowie prześlą największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 65 punktów i kompletnie wypełnionych w części A i B.