Opis konkursu

 

Konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” jest ogólnopolskim projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2006 roku. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.  Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych.

Temat bieżącej XVI edycji konkursu brzmi: „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”.

Celem Konkursu jest edukacja młodzieży w zakresie tematyki cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do finansów osobistych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:

  • I miejsce – nagroda pieniężna 3 000 zł,
  • II miejsce – nagroda pieniężna 2 000 zł,
  • III miejsce – nagroda pieniężna 1 000 zł.   

Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla nauczyciela.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zapoznać się z regulaminem XVI edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
  • Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z zestawem zadań konkursowych do dnia 22 kwietnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME” .

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dwanaście z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Warszawie .

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie XVI edycji konkursu MPME.

Materiały w zakładce Do pobrania