Opis konkursu

 

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) już po raz szesnasty zorganizowało ogólnopolski konkurs ekonomiczny pt. „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Konkurs na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez SKEF i obecnie kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski a wcześniej do gimnazjalistów. Od 2006 roku, w szesnastu edycjach konkursu wzięło udział blisko 12 tysięcy uczniów. Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych i ma na celu edukację finansową młodzieży.

 Tematy poprzednich edycji konkursu były następujące:

2006 r. I edycja  – Podstawowe pojęcia ekonomiczne i finansowe

2007 r. II edycja – Budżet domowy oraz budżet państwa

2008 r. III edycja – Karty płatnicze i Unia Europejska

2009 r. IV edycja – Historia, emisja i zabezpieczenia pieniądza, gospodarka wolnorynkowa

2010 r. V edycja – Prawa konsumenta i ubezpieczenia

2011 r. VI edycja – Moja pierwsza firma. Podstawowe pojęcia finansowe i ekonomiczne

2012 r. VII edycja – Polska spółdzielczość finansowa w aspekcie 20-lecia Spółdzielczych                                    Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

2013 r. VIII edycja – Bezpieczne pożyczanie i kredytowanie. Świadome budowanie                                           pozytywnej historii kredytowej

2014 r. IX edycja – Odpowiedzialne zadłużanie. Obrót bezgotówkowy – nowoczesność i                                   bezpieczeństwo

2015 r. X edycja – Podróż w świat finansów

2016 r. XI edycja – Budżetomania

2017 r. XII edycja – Przezorny zawsze ubezpieczony, czyli wszystko o ubezpieczeniach i  idei wzajemności w finansach

2018 r. XIII edycja – „Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”

2019 r. XIV edycja – „Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”

2020 r. XV edycja – „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918 – 2020”

2021 r. XVI edycja – „Z cyberbezpieczeństwem na Ty”

Od początku konkurs „MISTRZOSTWA POLSKI MŁODYCH EKONOMISTÓW” wspiera Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, która patronuje konkursowi.

Konkurs aktywnie wspierany jest również przez wiele instytucji jak np: Kasa Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad konkursem zazwyczaj pełniły: Gazeta Bankowa, tygodnik „Sieci”, portal „wGospodarce.pl” oraz telewizja wPolsce.pl

Informacje o rozpoczęciu każdej kolejnej edycji konkursu SKEF przesyła drogą mailową do szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • wejść na stronę skef.pl na której udostępnione są materiały konkursowe (regulamin, formularz zgłoszeniowy z zestawem zadań konkursowych, plakat, oraz wykaz dodatkowych materiałów stanowiących wsparcie merytoryczne dla uczestników konkursu)
  • zapoznać się z regulaminem danej edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić pisemnych odpowiedzi na zestaw zadań konkursowych
  • przesłać w wyznaczonym terminie formularz zgłoszeniowy wraz z zestawem zadań konkursowych na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 81- 472 Gdynia, ul. Legionów 126 z dopiskiem „Konkurs MPME”

Spośród nadesłanych prac konkursowych zostają wyłonione prace z największą liczbą punktów. Ich autorzy są zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbywa się w wyznaczonym terminie i miejscu. Finaliści walczą o atrakcyjne nagrody pieniężne. W ostatniej, XVI edycji konkursu były to nagrody pieniężne  o wartości 3000 zł, 2000 zł oraz 1000 zł.

Warto podkreślić, że każdy uczestnik finału, niezależnie od zajętego miejsca  wyjeżdża z upominkami od Sponsorów. Organizator konkursu pokrywa koszty podróży i pobytu na finale konkursu dla finalistów oraz ich opiekunów.

Finaliści naszego konkursu, to młodzi ludzie, którzy wykazują się dużą wiedzą oraz co nas najbardziej cieszy – chęcią do poszukiwania informacji ekonomiczno–finansowych. Konkurs dociera nawet do małych miejscowości, o czym świadczą liczne prace konkursowe przesyłane przez uczestników z takich obszarów. Wielu nauczycieli, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem również propaguje i wspiera konkurs, zachęcając swoich uczniów do udziału. SKEF stara się popularyzować i upowszechniać edukację finansową wśród dzieci i młodzieży m.in. przez organizacje tego typu projektów. Zaletą konkursu ekonomicznego jest nie tylko możliwość zdobycia nagród rzeczowych i udział w wyjazdowym finale konkursu połączony z wieloma dodatkowymi atrakcjami. O wiele ważniejsza jest możliwość dostarczenia dodatkowej wiedzy ekonomicznej i finansowej, którą młodzież nabywa przygotowując się do udziału w konkursie.