Zasady uczestnictwa w konkursie

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klasy VII i VIII z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia do udziału w XVI edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  • Zapoznać się z regulaminem XVI edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”
  • Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z zestawem zadań konkursowych do dnia 22 kwietnia 2022 roku (decyduje data stempla pocztowego) drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, ul. Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”.

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dwanaście z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2022 r. w Warszawie .