Opis konkursu

Konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” jest ogólnopolskim projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2006 roku. Skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia. Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: Dzieje pieniądza polskiego 1918-2018”.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: eliminacje i finał.

Aby wziąć udział w XIII edycji konkursu, należy:

    1. Zapoznać się z regulaminem konkursu.
    2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową (test i zadanie opisowe) do dnia 30 kwietnia 2018 roku na jeden z dwóch sposobów:
    • drogą elektroniczną (udział w konkursie on-line za pośrednictwem aplikacji konkursowej),
    • drogą pocztową (na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
      Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”) – decyduje data stempla pocztowego.

    Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.