Opis konkursu

Konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” jest ogólnopolskim projektem realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2006 roku. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych.

Temat tegorocznej edycji konkursu to: Obrót bezgotówkowy. Nowoczesność i bezpieczeństwo”..

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: eliminacje i finał.

Aby wziąć udział w XIV edycji konkursu, należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu.
  2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową (test i zadanie opisowe) do dnia 30 kwietnia 2019 roku na jeden z dwóch sposobów:
  • drogą elektroniczną (udział w konkursie on-line za pośrednictwem aplikacji konkursowej),
  • drogą pocztową (na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
   Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”) – decyduje data stempla pocztowego.

  Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w Jastrzębiej Górze.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.