Zasady uczestnictwa w konkursie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) oraz uczniów szkół gimnazjalnych (klasy III) z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli osiemnastego roku życia do udziału w XIV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem konkursu.
  2. Wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy oraz pracę konkursową (test i zadanie opisowe) do dnia 30 kwietnia 2019 roku na jeden z dwóch sposobów:
  • drogą elektroniczną (udział w konkursie on-line za pośrednictwem aplikacji konkursowej),
  • drogą pocztową (na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej,
    Legionów 126, 81- 472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME”) – decyduje data stempla pocztowego.

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych dziesięć z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2019 roku w Jastrzębiej Górze.