Opis projektu

Moje pierwsze pieniądze

 

Uczenie dzieci edukacji finansowej jest w dzisiejszych czasach koniecznością spowodowaną przemianami tyleż cywilizacyjnymi, co przekształceniami rynku, który zabiega o uwagę coraz to młodszych konsumentów[…].

Aby zapobiec celowemu wykorzystywaniu podatności dziecka na oddziaływania rynku i zjawisk mu towarzyszących od najwcześniejszych lat, należy kształtować krytyczne koncepcje pozwalające na samodzielne i świadome podejmowanie decyzji finansowych ( nawet tych drobnych). Dlatego też edukowanie dzieci w tym zakresie nie może być traktowane jako eksperyment, powinno na stałe zagościć w polskich programach edukacyjnych[…].

Celem niniejszego programu jest m.in. sprostanie tym potrzebom, nauczenie dzieci odpowiedzialności za podejmowane decyzje finansowe, jak i uświadomienie im roli i znaczenia pieniądza w życiu człowieka. Pomoże im to przygotować się do racjonalnego i świadomego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.

Program, a z związku z tym lekcje (15 godzin lekcyjnych) powinny opierać się w dużej mierze na doświadczeniach, wiedzy, aktywnościach i pomysłowości uczniów[…].

Niniejszy program przeznaczony jest dla uczniów nauczania wczesnoszkolnego. Jego forma i treści są dostosowane do możliwości rozwojowych i poznawczych dzieci w tym przedziale wiekowym. Metody i treści wykorzystane do przekazywania, przyswajania i utrwalania przekazywanych wiadomości opierają się m. in. na:

  • Uczeniu się przez odkrywanie
  • Działaniu
  • Zabawie
  • Twórczym rozwiązywaniu problemów

 

Źródło: M.Rudasz-Boryczko, M.Boryczko.  „Moje pierwsze pieniądze”. Przewodnik metodyczny”.