Poprzednie edycje

VIII edycja

VII edycja

VI edycja

V edycja

IV edycja

III edycja

II edycja

I edycja

 

 

Moje pierwsze pieniądze edycja IV i V

W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się dwie kolejne edycje projektu „Moje pierwsze pieniądze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przy współpracy Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. W przeznaczonym dla najmłodszych uczestników rynku finansowego i konsumenckiego projekcie łącznie wzięło udział 697 uczniów. IV i V edycja realizowana była przez 34 nauczycieli, w 13 szkołach na terenie Trójmiasta, Wrocławia, Białej Podlaskiej i Dobrynia Dużego.

 

W dniu 14 czerwca 2013 roku, w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste zakończenie projektu,

na które oprócz dzieci i nauczycieli ze Szkół Podstawowych nr 3,4, i 6 w Białej Podlaskiej przybyli również rodzice. W trakcie spotkania głos zabrał Senator RP Grzegorz Bierecki, który podziękował nauczycielom za podjęcie się roli mentora i krzewienia edukacji finansowej wśród najmłodszych, pogratulował dzieciom zdobytej wiedzy i nowych umiejętności.

Pani Ewa Kruk – Dyrektor Biura SKEF i koordynator projektu przedstawiła prezentację podsumowującą projekt, w trakcie którego dzieci miały okazję przypomnieć sobie wiadomości zdobyte w trakcie warsztatów oraz zdobyć kilka nowych informacji z zakresu historii pieniądza. Na zakończenie dzieciom oraz nauczycielom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy. Zarząd SKEF przekazał również podziękowania dla Dyrekcji Szkół, które podjęły się udziału w projekcie.

W uroczystości uczestniczyli również dr inż. Kazimierz Janiak – Prezes Zarządu SKEF, Pani Marzena Bierecka – Wiceprezes Zarządu SKEF, Magdalena Nastrabasz-Janczarska Koordynator Projektu oraz Dariusz Stefaniuk – radny powiatu miasta Biała Podlaska.