V edycja Moje pierwsze pieniądze

Uroczyste zakończenie V edycji „Moje pierwsze pieniądze”.

W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się dwie kolejne edycje projektu „Moje pierwsze pieniądze” realizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przy współpracy Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”.

W przeznaczonym dla najmłodszych uczestników rynku finansowego i konsumenckiego projekcie łącznie wzięło udział 697 uczniów. IV i V edycja realizowana była przez 34 nauczycieli, w 13 szkołach na terenie Trójmiasta, Wrocławia, Białej Podlaskiej i Dobrynia Dużego.

W dniu 14 czerwca 2013 roku, w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste zakończenie projektu, na które oprócz dzieci i nauczycieli ze Szkół Podstawowych nr 3,4, i 6 w Białej Podlaskiej przybyli również rodzice.

W trakcie spotkania głos zabrał Senator RP Grzegorz Bierecki, który podziękował nauczycielom za podjęcie się roli mentora i krzewienia edukacji finansowej wśród najmłodszych, pogratulował dzieciom zdobytej wiedzy i nowych umiejętności.

Pani Ewa Kruk – Dyrektor Biura SKEF i koordynator projektu przedstawiła prezentację podsumowującą projekt, w trakcie którego dzieci miały okazję przypomnieć sobie wiadomości zdobyte w trakcie warsztatów oraz zdobyć kilka nowych informacji z zakresu historii pieniądza. Na zakończenie dzieciom oraz nauczycielom wręczone zostały pamiątkowe dyplomy.

Zarząd SKEF przekazał również podziękowania dla Dyrekcji Szkół, które podjęły się udziału w projekcie.