VI edycja Moje pierwsze pieniądze

Kończymy kolejną – VI edycję projektu „Moje pierwsze pieniądze”

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2013/2014, dobiega również końca kolejna edycja projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych „Moje pierwsze pieniądze”. W VI edycji wzięło udział 377 uczniów ze szkół w Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Wrocławiu, Jordanowie Śląskim, Dobryniu Dużym i Białej Podlaskiej. Dzięki partnerowi projektu, grupie KRUK materiał merytoryczny został wzbogacony o komiks „Czym jest dług”, który przekazany został każdemu uczestniczącemu w zajęciach dziecku.

4 czerwca 2014 roku, w Białej Podlaskiej odbyło się uroczyste zakończenie VI edycji projektu z udziałem uczniów trzech szkół podstawowych, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Organizator projektu, Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej przygotowało prezentację z zakresu historii pieniądza, oszczędzania i planowania wydatków, a także akcji charytatywnych, która była doskonałą okazją do aktywnego podsumowania wiedzy. Dodatkową atrakcją okazał się quiz, w którym reprezentacje klas walczyły o nagrody dla wszystkich swoich koleżanek i kolegów: plecaki, kubki, portfeliki i inne drobne upominki.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele organizatora Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej dr inż. Kazimierz Janiak – prezes Zarządu, Marzena Bierecka – wiceprezes Zarządu, Ewa Kruk –  dyrektor biura SKEF, Magdalena Nastrabasz-Janczarska – koordynator projektu, Monika Marchalewska – specjalista ds. doradztwa finansowego i konsumenckiego ODFiK w Białej Podlaskiej oraz Dariusz Stefaniuk – dyrektor Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie” – partnera projektu.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem dzieciom pamiątkowych medali a nauczycielom dyplomów oraz podziękowań dla dyrekcji szkół.

Czym jest dług? – komiks dla dzieci

Komiks zrealizowany dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu Grupy KRUK

 Grupa Kruk jest partnerem Projektu „Moje pierwsze pieniądze”.